Hyppää sisältöön

Jälkikäyttö kiinnosti Pudasjärvellä

Jälkikäyttö kiinnosti Pudasjärvellä

 

Pudasjärvi on yksi paikkakunnista, jossa vapautuu lähivuosina laajoja alueita turvetuotannosta jälkikäyttöön.

Juhannuksen jälkeisellä viikolla asiasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus saada tietoa vapautuvien alueiden jälkikäyttömahdollisuuksista ja esittää niistä omia ajatuksiaan Vapon ja Pudasjärven kaupungin järjestämässä kahdessa keskustelu- ja informaatiotilaisuudessa.

Paikalle oli kutsuttu rajanaapurit, lähialueen asukkaat, metsästysseurojen, paliskuntien, kylätoimikuntien ja osakaskuntien edustajat sekä muut asiasta kiinnostuneet. Yhteensä lähes 30 henkilöä käytti mahdollisuutta hyväkseen.

Yleisimpiä jälkikäyttömuotoja ovat nykyään kosteikoksi muuttaminen, metsitys ja ruokohelven tai muu viljelyskäyttö. Pudasjärvellä esiin nousi myös uusia mielenkiintoisia vaihtoehtoja, kuten riistapelto, kalanpoikasten kasvatukseen tarkoitettu luonnonravintolammikko, purjelentokoneiden laskupaikka ja jopa tuulivoiman sijoituspaikka.

”Tilaisuudet olivat varmasti hyödyllisiä sekä meille että paikalla olleille henkilöille. Uskon, että jatkossa järjestämme näitä tarvittaessa muuallakin, jos tarvetta ilmenee”, kertoi tilaisuudet vetänyt hankepäällikkö Kari Väisänen Vaposta.

Pudasjärvellä hän arveli turvetuotannosta vapautuvien alueiden jälkikäytön muotoutuvan monipuoliseksi.

”Osa alueista on pidetty tuotannon aikana kuivana pumppaamalla, joten niille luontevia käyttömuotoja ovat kosteikot ja lintujärvet ja ehkä jossain myös luonnonravintolammikko. Sen lisäksi osa alueista varmasti metsitetään lähinnä luontaisesti tai otetaan viljelykäyttöön. Mikäli halukkuutta ilmenee, suopohjia voidaan vuokrata tai myydä eri tarkoituksiin”, Väisänen sanoo.

Metsästysseurojen edustajat nostivat esille aktiivisesti myös mahdollisuuden riistapeltojen perustamiseen siihen soveltuville alueille. Väisäsen mukaan tämä on mahdollista ja hyvää jatkoa metsästysseurojen kanssa tehtävälle yhteistyölle. Pudasjärven alueella metsästysseuroilla on muilla alueilla jo vastaavia riistapeltoja, joissa viljellään nauriita ennen kaikkea hirvien ravinnoksi.

Keskustelu- ja informaatiotilaisuus Pudasjärven Hetekylällä keräsi kokoustilan täyteen ihmisiä.