Hyppää sisältöön

Joutsenon Konnunsuolle rakennetaan lintukosteikko

Joutsenon Konnunsuon vesienkäsittelyä tehostetaan ja kasvillisuuskentän rakentamistyöt ovat nyt loppusuoralla. Konnunsuon kasvillisuuskentän perustaminen on sekä Vapolle että rakentamisen toteuttaneelle Rajaturve Oy:lle merkittävä paikallinen urakka. Lintukosteikon lopullinen pinta-ala on lähes 12 hehtaaria ja kokonaiskustannusarvio on yli 150 000 euroa. Lintukosteikon rakentaminen Konnunsuolle on luontevaa, sillä alueella viihtyvät hyvin erilaiset lintulajit.

”Konnunsuon kasvillisuuskentän maanrakentamistyöt toteutti asiantuntemuksellaan yhteistyökumppanimme Rajaturve”, kertoo Vapon aluejohtaja Jan-Juhani Laitinen. Rakentamistyöt vaativat sellaista ammattitaitoa, jota erityisesti Rajaturpeen turvetuotanto-yrityksessä on. Poikkeuksellisen sateinen kesä on myös osiltaan lisännyt rakentamistyön haasteita, mutta hyvällä osaamisella nekin on voitettu.

Kalkitulle kentälle kylvetään ruokohelpiä. Konnunsuolla viimeistellään vielä kaivoasennuksia. Vesien johtaminen kentälle voidaan aloittaa, kun ruokohelpin kasvu on päässyt vauhtiin loppusyksyn aikana.

Vapolaiset ja Rajaturpeen henkilöstö odottavat kovasti ensi kevättä ja toivovat, että uudet, mielenkiintoiset lintulajit löytävät kentän. ”Suunnitelmissamme on myös lintutornin rakentaminen kentän läheisyyteen. Tavoite on saada se lintutarkkailijoiden käyttöön jo ensi kevääksi”, kertoo Vapon viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Ahti Martikainen. 

Konnunsuo osa valtakunnallista vesienkäsittelyn tehostamista 

Vapolla on meneillään valtakunnallinen vesienkäsittelyn tehostusohjelma, jonka mukaisesti yhtiö rakentaa kaikki tuotantosuot tehostetun vesienkäsittelyn piiriin vuoden 2014 loppuun mennessä. Vapolla on tuotannossa yhteensä noin 47 000 hehtaaria.
 
Kaikkiaan Vapolla on tuotantoa yli 400 suolla. Tällä hetkellä vesienkäsittelyn tasoa nostetaan tai rakenteita parannetaan noin 80 suolla. Näiden toimenpiteiden kohteena on yhteensä yli 4 000 hehtaaria. Ne tuotanto-alueet, joille ei voida rakentaa tehostettua vesienkäsittelyä vuoden 2014 loppuun mennessä, suljetaan pois tuotannosta.   
  
 
Ruokohelpi
(Phalaris arundinacea) on monivuotinen tuulipölytteinen heinäkasvi. Sitä viljellään sekä hyöty- että koristekasvina ja se kasvaa Suomessa myös luonnonvaraisena. Kasvit voivat kasvaa luonnontilassa 1,5–2 metrin korkuisiksi, viljeltynä kasvin korkeus voi olla jopa 3–4 metriä. Ruokohelpi kasvaa ympäri pohjoista pallonpuoliskoa. Suomessa sitä tavataan kaikkialla pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Ruokohelpi kasvaa useimmiten järvien lähellä sekä kosteilla, avoimilla paikoilla. Ruokohelpeä on tutkittu myös turvetuotannon valumavesien suodattajana. 
  
 
Lisätietoja:
Vapo, aluejohtaja Jan-Juhani Laitinen, puh. 020 790 6470