Hyppää sisältöön

Jyväskylään rakennetaan kaupunkikosteikko

Kortesuolle Jyväskylän kaupungin maa-alueelle rakennetaan Vapo Oy Clean Watersin ja Jyväskylän kaupungin yhteistyönä kaupunkikosteikko. Kosteikkohankkeessa Clean Waters toimii pääsuunnittelijana ja pääurakoitsijana. 

Kaupunkikosteikolla puhdistetaan lähialueiden hulevesiä eli lumen sulannasta ja sadannasta muodostuvia valumavesiä. Vedessä on runsaasti kiintoainetta, mikä on otettu huomioon rakennesuunnittelussa. Kosteikoilla voidaan tasata hulevesien virtaamahuippuja ja puhdistaa vettä, jolloin kuormitus pienenee. Yleisesti hulevesien mukana vesistöihin kulkeutuu kiintoainetta, ravinteita, raskasmetalleja ja öljyjä.

Alueelta vedet laskevat Tuomiojärveen, josta otetaan vettä kaupungin raakavesitarpeisiin. Järven veden laatu on tällä hetkellä hyvä, mutta ekologinen tila vain tyydyttävä. Taajamarakenteen tiivistyessä hulevesien Tuomiojärveen aiheuttama kuormitus tulee lisääntymään ilman hulevesien hallintatoimia. Nyt tehtävällä ratkaisulla osaltaan turvataan Tuomiojärven hyvä vedenlaatu myös tulevaisuudessa.

Jyväskylän kaupunkikosteikon suunnittelussa on huomioitu vesien puhdistumisen lisäksi myös virkistyskäyttö, maisemallisuus ja luonnon monimuotoisuus. Kosteikolla on erillinen maisemasuunnitelma ja istutussuunnitelma. Kosteikolle istutetaan luontaisia kosteikkolajeja ja kosteikon ympäristöön puita. Nisulan kosteikko on mukana Luonnonvarakeskuksen tutkimushankkeessa, jossa seurataan eri kosteikkolajien menestymistä kaupunkikosteikoilla.

Kosteikon rakentamistyöt ovat alkaneet. Kosteikon kaivuutyöt ja luiskien eroosiosuojaukset toteutetaan loka-marraskuun 2015 aikana. Kasvillisuusistutukset tehdään alkukesästä 2016 ja kosteikko voidaan ottaa käyttöön syksyllä 2016.

Kosteikon rahoittajina toimivat Clean Waters ja Jyväskylän kaupunki.

Lisätietoja kosteikkohankkeesta:

Vapo Oy Clean Waters, tuotantopäällikkö Juha Rokkila puh: 020 790 5642
Jyväskylän kaupunki, kaavasuunnittelija Paula Tuomi puh: 014 266 5059