Hyppää sisältöön

Kalmunevan avoimuuteen satsataan

Keuruun Kalmunevan turvetuotantoalueelle asennettiin 4.3.2014 Metson jatkuvatoiminen mitta-asema, joka mittaa vuoden jokaisena tuntina turvetuotantoalueelta poistuvaa vettä.

Metson asentamat laitteet havaitsevat veden virtaaman, lämpötilan, kemiallisen hapenkulutuksen, kiintoaineen, liuenneen orgaanisen hiilen ja sen kokonaismäärän. Nämä tiedot laite lähettää langattomasti edelleen analysoitavaksi. Tulokset ovat verkossa kaikkien nähtävillä noin vuorokauden sisällä.

Kalmunevan kohdalla on paljon puhuttanut väite, että tulva-aikoina vesistöpäästöjä ei tarkkailtaisi ja silloin syntyisi suurin osa vuoden aikaisesta vesistökuormituksesta. Tarkan ja jatkuvatoimisen mittarin avulla tulvahuiputkaan eivät voi jäädä mittauksissa havaitsematta.

Lakisääteiset velvoitteet eivät vaadi kalliin jatkuvatoimisen mittarin asentamista Kalmunevalle, vaan se tehtiin Vapon omasta päätöksestä. Vapossa havaittiin, että paikallisten huolien huojentamiseksi tarvittiin avointa, riippumatonta ja luotettavaa tietoa kaikkien nähtäville. Nyt mittalaitteet on asennettu, kevään aikana laitetta kalibroidaan ja kesän tienoilla laite saadaan lopullisesti toimintaan ja tuottamaan avointa tietoa Kalmunevasta kaikkien nähtäville.

Avoimuutta myös videolla

Vapo asentaa Kalmunevalle myös verkkokameran. Kamera on tarkoitus asettaa kuvaamaan Kalmunevan turvetuotantoalueelta poistuvaa vettä, kosteikkoa sekä mittakaivoa. Kamera lähettää 3G-verkon avulla kuvan suorana lähetyksenä Vapon verkkosivuille. Tämän hetkisen arvion mukaan suoraa lähetystä päästään seuraamaan jo tämän kevään aikana.


Katso video!

Videolla Metson Automationin projektipäällikkö Markus Lätti kertoo mitta-aseman toiminnasta ja käyttöönotosta.

Artikkeli Keskisuomalaisessa 5.3.2014 (pdf)