Hyppää sisältöön

Karstulan Suoniemensuo, Vaalan Potkunsuo ja Vetelin Viisteenneva valtiolle suojelukohteiksi

Ympäristöministeriö ja Vapo Oy tiedottavat

Valtio ja Vapo Oy tekivät tänään kaupan, jolla valtio osti suojelutarkoituksiin kolme laajaa suokokonaisuutta. Yhteispinta-alaltaan ne ovat kaikkiaan 646 hehtaaria. Nyt tehdyt kaupat ovat jatkoa syyskuussa 2012 julkistetulle kaupalle, jolloin Vapo myi valtiolle Hyvinkään Kurkisuon ja Outokummun Viurusuon.

Karstulan Vahangan kylässä sijaitsevan Suoniemensuon suotyypeistä valtaosa on Etelä-Suomessa uhanalaisia. Tällä 189 hehtaarin kokoisella alueella pesii useita uhanalaisia ja taantuneita suolintuja.

Vaalan Potkunsuo muodostuu useista alueista, joiden yhteispinta-ala on 228 hehtaaria. Potkunsuo on laaja luonnontilainen kokonaisuus, joka täydentää oleellisesti läheisiä Sarvisuon ja Jerusaleminsuon soidensuojelualueita.

Vetelin Sokojan kylässä sijaitseva Viisteenneva kattaa 229 hehtaaria ja on valtaosin luonnontilaista keidasrämettä. Metsäsaaret ja lukuisat vesiallikot antavat alueelle maisemallista näyttävyyttä. Viisteenneva on erityisesti kahlaajalintujen suosiossa.

Neuvottelut jatkuvat

Ympäristöministeriö ja Vapo käynnistivät tammikuussa 2012 neuvottelut Vapon omistamien luontoarvoltaan merkittävien suoalueiden myymisestä tai vaihtamisesta luontoarvonsa menettäneisiin suoalueisiin. Neuvottelujen kohteena oli alun perin 14 eri kohdetta, joilla on yhteensä 2300 hehtaaria luonnontilaista suota. Kaupat on nyt tehty kaikkiaan viidestä kohteesta. Muiden kohteiden osalta neuvottelut jatkuvat.

Vapo Oy:n toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny on tyytyväinen, että neuvottelut suojeltavien suokohteiden kaupoista ovat edenneet hyvin. Neuvottelujen tuloksena jo yli 1 300 hehtaaria on siirtynyt suojelutarkoituksiin ja edelleen neuvottelemme liki tuhannen hehtaarin alueista. ”Nyt julkistetut kaupat ovat täysin uuden toimintastrategiamme mukaisia. Strategiamme kiteytyy siihen, että tuotamme asiakkaillemme turvetuotteita ympäristönäkökohdat huomioiden ja siten, että uudet turvetuotantoluvat suunnataan luontoarvonsa menettäneille soille, Yli-Kyyny sanoo.

Lisätietoja:
– Viestintäjohtaja Ahti Martikainen, Vapo Oy, puh. 020 790 5608
– Ylimetsänhoitaja Pirkko Isoviita, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 0400 143 922