Hyppää sisältöön

Kekkilä-BVB:n tehostamistoimet käynnistyvät

Kekkilä-BVB:n kasvualustatuotteiden kysyntä kasvoi voimakkaasti Euroopassa kaikilla Kekkilä-BVB:n markkinoilla vuosina 2020 ja 2021. Merkittävin syy oli Covid-19-pandemia, joka vähensi kuluttaja-asiakkaiden matkustamista sekä lisäsi kuluttajapuutarhatuotteiden ja paikallisten ammattiviljelijöiden kasvihuoneissa tuotetun ruoan kysyntää.

Vuonna 2022 ammattiviljelijä- ja kuluttaja-asiakkaiden kasvualustatuotteiden kysyntä palasi enemmän tai vähemmän pandemiaa edeltävälle tasolle. Kahden viime vuoden aikana monet raaka-ainekustannukset ja ennen kaikkea logistiikkakustannukset ovat nousseet useita kymmeniä prosentteja. Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti merkittävästi energian hintaa koko Euroopassa, mikä vaikutti inflaation nousuun. Kaikki nämä tekijät ovat vaikuttaneet ammattiviljelijöiden kustannuksiin ja heikentäneet kuluttajien ostovoimaa kaikilla Kekkilä-BVB:n Euroopan markkinoilla.

Kekkilä-BVB nosti tuotteiden hintoja vuosina 2021 ja 2022. Pääsääntöisesti hinnankorotuksilla pystyttiin kompensoimaan osittain logistiikkakustannusten ja raaka-aineiden hintojen nousua. Kuitenkaan tuotannon ja energian kustannusten nousua ei ole voitu täysin kohdistaa hintoihin.

Kekkilä-BVB:n suhteellinen kannattavuus kääntyi laskuun vuoden 2021 loppua kohden ja lasku jatkui vuonna 2022. Tärkein syy tähän oli myytyjen tuotteiden määrän väheneminen, minkä vuoksi kiinteiden kustannusten osuus kasvoi merkittävästi tuotettua yksikköä kohti. Näistä syistä johtuen nykyinen ylikapasiteetti tuotantorakenteessamme ei tee toiminnastamme riittävän tehokasta.

Koska markkina- ja kysyntätilanteessa ei ole näköpiirissä elpymistä, Kekkilä-BVB:n täytyy varmistaa kilpailukykynsä käynnistämällä toiminnan tehostamisohjelma, jolla haetaan 10 miljoonan euron tehokkuussäästöjä tulevan vuoden aikana. Tämä tehdään useiden projektien avulla.

Osana tätä tehostamisohjelmaa Kekkilä-BVB on käynnistänyt alustavan selvityksen toimenpiteistä, joilla voi olla nopea vaikutus yrityksen kiinteiden kustannusten optimointiin tuotannossa. Tässä vaiheessa keskitymme optimoimaan kaikkien kasvualustatuotteiden tuotantomääriä, tuotantolaitosten sijainteja sekä logistiikkakustannuksia, jotta voimme vastata nykyiseen ja odotettuun kysyntään markkinoilla lähivuosina vallitsevalla kustannustasolla. Selvitys koskee kaikkia Kekkilä-BVB:n 14:aa tuotantolaitosta Suomessa, Alankomaissa, Virossa, Saksassa ja Ruotsissa.

Tässä vaiheessa arvioimme, että Viron ja Saksan tuotantoyksiköiden toimintaan ei tule muutoksia.

Jo tehtyjen tarkasteluiden perusteella Kekkilä-BVB aloittaa muutosneuvottelut alustavasta suunnitelmasta sulkea Haukinevan tehtaan toiminta Seinäjoella ja siirtää tuotanto yhtiön muihin tuotantolaitoksiin. Kaikki tuotantolaitoksen 11 työntekijää ovat neuvottelujen kohteena. Suomessa muutosneuvottelujen odotetaan alkavan 15.2.2023.

Ruotsissa tehtyjen tarkasteluiden perusteella Kekkilä-BVB tutkii vastaavaa menettelyä tappiollisella Bredarydin tehtaalla. Tätä tarkastelua koskevien neuvotteluiden arvioidaan alkavan helmikuun 2023 loppuun mennessä. Bredarydin tehdas työllistää tällä hetkellä kymmenen työntekijää. Selvitys koskien kaikkia Alankomaissa sijaitsevia tuotantolaitoksia on käynnissä. Suunnitelmat ja niihin liittyvät mahdolliset päätökset tarvittavista toimenpiteistä viestitään tämän vuoden aikana, kun meillä on siihen valmius.

Lisätietoja:

  • Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Neova Oy, puh. 040 680 4723