Hyppää sisältöön

Kesän 2009 sää ja kehitysohjelma ratkaisevat Vapon tuloskehityksen

Vapo-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2009 oli 181,3 milj. euroa (182,6 milj. euroa vastaavana aikana edellisenä vuonna). Liikevoitto oli 20,7 milj. euroa, mikä on 11,4 prosenttia liikevaihdosta (16,5 milj. euroa, 9,1 %). Vapo-konsernin viime vuoden tulos oli huono, mikä johtui kahdesta huonosta turvetuotantokaudesta sekä sahateollisuuden kannattavuuden romahduksesta. Alkuvuoden 2009 parantunut tuloskehitys johtuu kaikkien muiden liiketoimintojen paitsi Vapo Timber Oy:n tulosparannuksesta. Tämän koko vuoden tulokseen vaikuttaa ratkaisevasti kauden 2009 turvetuotannon onnistuminen. Tuloskehityksen varmistamiseksi aloitettiin konsernissa yleiskulujen sopeuttamiseen tähtäävä 2-3 vuoden kehitysohjelma, jonka tavoitteena vuositasolla on 6-10 milj. euron kustannussäästöt.

Paikallisten polttoaineiden liikevaihto tammi-maaliskuussa 2009 oli 74,3 milj. euroa (69,3 milj. euroa) ja liikevoitto 18,0 milj. euroa (14,2 milj. euroa). Turve on säilyttänyt asemansa polttoainemarkkinoilla ja kysyntä oli hyvä, joskin kustannuksia lisäsi alueellinen turvepula, laatuongelmat sekä pitkät kuljetusmatkat. Peltoenergian toimitusmäärä nelinkertaistui 35 GWh:iin, mikä ylittää tuulivoiman energiamäärän.

Pelletin liikevaihto oli 33,4 milj. euroa (30,6 milj. euroa) ja liikevoitto nousi positiiviseksi, 0,9 milj. euroon (-0,7 milj. euroa). Pelletin ylitarjontatilanne on osittain purkaantunut ja hintataso korjaantunut, joskin kilpailevien polttoaineiden hintojen lasku ja raaka-ainevaikeudet hidastavat yhä kannattavuuden paranemista.

Lämpö ja sähkö –liiketoiminnan liikevaihto oli 30,4 milj. euroa (27,1 milj. euroa) ja liikevoitto 5,7 milj. euroa (5,3 milj. euroa). Energian myynnin kasvua rajoitti yleinen energian kulutuksen väheneminen asiakaskunnassa. Kiinnostus pellettilämpöön säilyi hyvänä.

Puutarha ja ympäristö –liiketoiminnan liikevaihto oli 26,9 milj. euroa (28,7 milj. euroa) ja liikevoitto 3,6 milj. euroa (2,2 milj. euroa). Kuluttaja – ja viherrakentamistoiminnot kehittyivät hyvin, raaka-aine- ja kuivikemarkkinan myyntiä rajoitti kauden 2008 huono tuotanto. Huono taloussuhdanne on tuntunut kasvihuoneasiakkaiden kysynnässä.

Vapo Timber Oy:n liikevaihto oli 19,1 milj. euroa (30,2 milj. euroa) ja liiketappio 3,8 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). Huono markkinatilanne on jatkunut ja myyntihinnat ovat selvästi edellisvuotta alhaisemmat. Alhainen markkinahinta ja korkea tukin hinta estävät tällä hetkellä kannattavan toiminnan. Tuotannon rajoitukset Vapon sahoilla jatkuvat.

Vuoden 2009 liikevaihdon kasvuun ja tuloksen kehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti tulevan kesän turvetuotannon onnistuminen.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Hilli, puh. 040 500 9549