Hyppää sisältöön

Kosteikkojen kysyntä yllätti

”Ei ollut yllätys, että puustoisille metsämaille on löytynyt halukaita ostajia, hinnan ollessa oikea. Eikä myöskään se, että turvetuotannosta poistuneista ja pelloiksi soveltuvilta maista suorastaan kilpaillaan, jos ne sijaitsevat lähellä toimivia maatiloja”, Koivisto sanoo.

Mutta kuka hankkisi omistukseensa pieniäkin palstoja vailla suuria hakkuumahdollisuuksia jopa tiettömien taipaleiden takaa. ”Yksittäiset metsästäjät, erähenkiset kaveriporukat ja jopa metsästysseurat”, Koivisto vastaa.

Vapo Oy perusti kohteilleen erityisen ostamaata.fi -sivuston, jonne se tuo jatkuvasti uusia maakohteita myyntiin. Suurin osa kohteista on myynnissä myös Huutokaupat.com -sivustolla. Talven aikana Huutokaupat.com -sivustojen kautta on myyty yhteensä noin 30 kohdetta, joista osa on ollut useamman kiinteistön kokonaisuuksia. Myydystä pinta-alasta metsätalousmaita on ollut 35 prosenttia, suojeluun soveltuvia maita 27 prosenttia ja pääosin peltokäyttöön soveltuvia suonpohjia 32 prosenttia ja erilaisiksi riistakosteikoiksi soveltuvia maita 1 prosentti. Lukumääräisesti kaupoista viimeksi mainittuja on ollut kuitenkin selvästi odotettua enemmän ja niistä on saatu runsaasti tarjouksia.

Koiviston mukaan monet kaupunkimetsästäjät ovat yllättyneet syrjäisten palstojen hintatasosta. Itsekin aktiivisesti metsästystä harjoittava Koivisto kehottaa muita harrastajia tutustumaan aika ajoin myytäviin kohteisiin, sillä oma eräpalsta saattaa olla tarjolla alle 500 euron hehtaarihintaan.

Vapo on mukana kesäkuussa 2018 Riihimäen erämessuilla omalla osastolla, jonne on koottu kaikki tuolloin myynnissä olevat kohteet. Erityisesti Pohjois-Suomesta on tulossa myyntiin useita jo olemassa olevia kosteikoita, joista osa on pinta-alaltaan poikkeuksellisenkin suuria.

Lisätietoja: Pasi Koivisto, Vapo Oy, puh. 040 848 6541
www.ostamaata.fi