Hyppää sisältöön

Kotkamills Oy:n ja Vapo Oy:n pitkäaikainen yhteistyö saa jatkoa

Kotkamills Oy, Vapo Oy ja Envor Protech Oy ovat yhteistyössä käynnistäneet esisuunnitteluhankkeen Kotkamills:n Kotkassa toimivan tehtaan energiaomavaraisuuden kasvattamisen ja tehtaalla syntyvien sivuvirtojen energiahyödyntämisen selvittämiseksi. Yhteistyöhanke koskee uutta kiinteää polttoainetta käyttävää ja höyryä tuottavaa energiantuotantolaitosta sekä tehtaan lietteenkäsittelyn uudistamista.

Energiaratkaisulla pyritään turvaamaan tehtaan höyrytehon tarve, kasvattamaan paikallisten uusiutuvien polttoaineiden osuutta energiatuotannossa sekä tuomaan hintavakautta energianhankintakustannuksiin. Ratkaisulla pystytään tuottamaan myös uusiutuvaa biokaasua liikenteen käyttöön ja kehittämään tehtaan jäteveden- ja lietteenkäsittelyjärjestelmän toimintaa entistä edistyneemmäksi.

Seuraavassa vaiheessa Envor Protech käynnistää ympäristönvaikutusten arviointimenettelyn (YVA), joka liittyy mahdolliseen biokaasuntuotantoon tehdasalueella. Vielä kuluvan kesän aikana Vapo jättää uuden energiantuotantolaitoksen rakentamiseen tarvittavan ympäristölupahakemuksen. YVA-prosessin ja lupien käsittelyn odotetaan kestävän puolesta vuodesta vuoteen. Yhtiöt tiedottavat sen jälkeen hankkeen mahdollisesta etenemisestä.

Lisätietoja:

Timo Tallinen, tekninen johtaja, Kotkamills Oy, p. 040 5089745
Tiina Kauppinen, hankkeen projektipäällikkö, Vapo Oy, p. 040 3485300
Simo Rantanen,toimitusjohtaja, Envor Protech Oy, p. 050 4317599