Hyppää sisältöön

Lähienergian hyötykäyttö tehostuu Vapolla

Energiayhtiö Vapo tehostaa lähienergian hankintaketjua ottamalla käyttöön Protaconin ONCE -energiaketjun hallintajärjestelmän kuudella voimalaitoksellaan. Järjestelmän käyttö tehostaa Vapon koko polttoaineketjun toimintaa, kun logistiikka, tiedon tarkkuus, raportointi ja toiminnanohjaus parantuvat merkittävästi. Once-polttoainetietojärjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan, yhdenmukaistaa toimintoja ja tehostaa viranomaisraportointia.

Tiedonhallinnan kehittäminen on vahvasti Vapon fokuksessa. Käytäntöjen yhtenäistämisestä ja tiedonkeruun ja raportoinnin parantumisesta hyötyvät sekä yhtiön sisäiset asiakkaat laitosten toiminnan tehostuessa, mutta myös loppuasiakkaat.
– Vapon ykkösmotiivi Oncen käytölle on koko yhtiön tasolla oleva vahva halu kehittää toimintoja entistäkin laadukkaammiksi. Mitä tarkempaa ja mitattavampaa tietoa laitostemme polttoaineketjusta saamme, sen paremmin pystymme palvelemaan myös ulkoisia asiakkaitamme. Myös polttoaineeseen linkittyvät kehittämiskohteet löytyvät silloin helpommin. Olemme saaneet Oncesta omilta asiakkailtamme hyvää palautetta, Vapon lämpö- ja sähköliiketoiminnan kehitysjohtaja Jari Kymäläinen toteaa.

Once vähentää manuaalisten työvaiheiden määrää vastaanotettavan biopolttoaineen näytteenotossa.  Tämä mahdollistaa nykyistä reaaliaikaisemman tietojen seurannan. Näin laitoksien polttoaineohjausta voidaan parantaa ja toiminta tehostuu.
– Vapolla on useita hyvin erityyppisiä laitoksia, joissa toimintakäytännöt ovat vaihdelleet. Once yhtenäistää toimintatapoja ja parantaa laitosten tuotannon ohjausta, lämpö- ja sähköliiketoiminnan polttoaineista ja polttoaineratkaisuista vastaava päällikkö Heikki Heiskanen kertoo.   

Oncen kehittäneen Protacon iSys Oy:n toimitusjohtajan Vesa Talvelan mukaan kauppa vahvistaa Oncen markkinajohtajuutta entisestään.
– Suomessa enemmistö energiatuotannon piirissä olevista yhtiöistä ja tuotantoketjun osapuolista käyttää jo Oncea tietojen hallintaan. Kehitämme tuotetta aktiivisesti vastaamaan entistä paremmin asiakkaidemme lisääntyviä tarpeita energiaketjun hallinnassa.

Once-järjestelmä tuottaa reaaliaikaista tietoa koko polttoaineen toimitusketjun hyödyksi. Esimerkiksi hakkeen laatu ja energiamäärä saadaan selville heti.
– Ennen raportointi laahasi perässä, joten polttoaineen laadunvalvontaa ei voitu tehdä reaaliajassa. Oncen avulla voidaan välittää polttoainetietoja eri sidosryhmilleen (mm. toimittajat, liikennöitsijät) helposti, sillä raportit voidaan lähettää suoraan järjestelmästä tai online -yhteyden kautta, liiketoimintapäällikkö Hannu Lepola Protacon iSys Oy:stä kertoo.

Lisätiedot:

Protacon iSys Oy
Vesa Talvela, toimitusjohtaja
Puh. 010 3472 640
sähköposti: vesa.talvela@protacon.com

Hannu Lepola, liiketoimintapäällikkö
Puh. 010 3472 110
sähköposti: hannu.lepola@protacon.com
www.protacon.com

Vapo
Heikki Heiskanen, päällikkö, polttoaineet ja polttoaineratkaisut
Puh. 020 790 6639
sähköposti: heikki.heiskanen@vapo.fi