Hyppää sisältöön

Maiden myyntiin muodostettiin kokopäiväinen neljän hengen projektiryhmä

Vapo Oy käynnisti vajaa vuosi sitten selvitystyön, jonka aikana se kartoitti yhtiön raaka-aineiden tarvetta tulevaisuudessa ja niiden mahdollisimman kustannustehokasta hankintaa. Osana selvitystä yhtiö tutki mahdollisuuksia, jossa se olisi myynyt käytännössä koko maaomaisuutensa ja vapauttanut näin maaomaisuuteen sitoutuneita varoja muuhun liiketoimintaan. Vapo Oy:llä on omistuksessaan noin 100 000 hehtaaria maata, josta turvetuotannossa on runsaat 20 000 hehtaaria. Loppuosa maista eli noin 80 000 hehtaaria on erilaista metsämaata sekä turvetuotannon tarpeisiin hankittuja reservimaita.

Vapo Oy:n hallitus kuitenkin päätti syyskuun alussa, että selvityksen perusteella ehdotettu kauppa ei täyttänyt yhtiön järjestelylle asettamia tavoitteita. Tästä syystä yhtiö luopuu kaikkien maidensa myynnistä yhdellä kaupallisella transaktiolla ja siirtyy suoraan vaihtoehtoiseen suunnitelmaan. Vahvistetun suunnitelman mukaan yhtiö pitää hallussaan tarvitsemansa turvetuotantoalueet ja myy seuraavien vuosien aikana omin voimin ne maa- ja metsäalueet osakkeenomistajiemme edut turvaavaan hintaan.

Projektin menestyksellisen läpimenon toteuttamiseksi maiden ja puiden myynti siirretään seuraavien vuosien ajaksi siihen erikseen nimitetyn projektiorganisaation tehtäväksi. Projektiin liittyvät nimitykset astuvat voimaan välittömästi.

Projektista vastaa liiketoimintajohtaja Pasi Koivisto, jonka alaisuudessa työskentelevät maankäyttöpäällikkö Antti Ala-Fossi, kiinteistöneuvottelija Jari Mikkonen ja kiinteistöassistentti Hannele Jalkanen. Projektinjohtaja Pasi Koivisto ja projekti raportoivat ohjausryhmälle, jota johtaa toimitusjohtaja Vesa Tempakka. Ohjausryhmän muut jäsenet ovat Suvi Kupiainen, Päivi Peronius ja Pasi Rantonen. Projektinjohtajan toimen lisäksi Koivisto jatkaa toistaiseksi oman toimen ohella myös Polttoaineet-liiketoiminnan johtajana.

Jari Mikkosen keskittyessä projektiin, hankepäällikkö Kari Väisänen ottaa hoitaakseen nykyisten tehtävien lisäksi pohjoisen alueen kiinteistöneuvottelijan tehtävät pois lukien puu- ja kiinteistömyynnin. Väisänen raportoi Antti Ala-Fossille.

Kiinteistöneuvottelija Harri Mäkipää jatkaa nykyisellä toimialueellaan nykyisissä kiinteistöneuvottelijan tehtävissä osalla Lounaan ja Kaakon asiakasalueita. Lisäksi hän työskentelee erillisprojektissa kiinteistökauppaan liittyvissä tehtävissä muiden tehtävien toimialuettaan laajemmin Etelä-Suomessa. Mäkipää raportoi Antti Ala-Fossille.

Muut Kiinteistöjen ja Maankäytön henkilöt, eli kiinteistöneuvottelijat ja -assistentit sekä hankesuunnittelija jatkavat nykyisissä tehtävissä ja osallistuvat projektiin muiden töiden ohessa ja raportoivat Antti Ala-Fossille.

Turvetuotannossa tarvittavien maa-alueiden hankintaan ja käyttökelpoisuuden varmistamiseen liittyvien tehtävien osalta Ala-Fossin alaisuudessa toimiva kiinteistötiimi tekee läheistä yhteistyötä Resurssit-organisaation kanssa resurssijohtaja Päivi Peroniuksen ohjauksessa.

Ne Polttoaineet-liiketoiminnon resursseissa työskennelleet henkilöt, jotka ovat aiemminkin osallistuneet puun ja maan myyntiin jatkavat projektiin liittyviä tehtäviä entiseen tapaan. Projekti tekee tiivistä yhteistyötä alueorganisaation kanssa myytävien ja yhtiön hallussa pidettävien alueiden rajausten määrittelyssä. 

Lisätietoja: Liiketoimintajohtaja Pasi Koivisto, Vapo Oy, puh. 040 848 6541