Hyppää sisältöön

Moderni 10 miljoonan euron sahalinja Vapo Timberin Hankasalmen sahalle. Vihkiäiset pidettiin keskiviikkona 30.5.2012

Rakennus- ja asennustyöt alkoivat maaliskuussa ja laitteisto otettiin suunnitelmien mukaisesti käyttöön syyskuussa 2011.

”Rakennusala ja siten myös sahateollisuus on vuoden 2007 lopulta saakka ollut globaalisti vaikeassa tilanteessa. Uskomme kuitenkin Vapossa sahateollisuuteen. Asuntoja tarvitaan ja lisääntyvä puurakentaminen tukee kamppailua ilmaston lämpenemistä vastaan”, painottaa Vapo Oy:n toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny. ”Sahat ovat myös tärkeässä asemassa energiapuun käytön lisäämisessä niin sahauksen sivutuotteiden, kuoren ja purun tuottajana, kuin tukkien hakkuiden yhteydessä hankittavan metsäenergiapuunkin kautta”.

”Sahan vanhat, vuonna 1995 asennetut pääkoneet olivat elinkaarensa lopussa ja oli aika korvata ne viimeisimmällä tekniikalla”, toteaa Vapo Timber Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakala. ”Investointi parantaa sahan tuottavuutta viidenneksen ja siten oleellisesti kilpailukykyä. Tuotantoprosessi yksinkertaistui nykyaikaisen automaation ja uusien laitteiden ansiosta. Sekä käyttö- että kunnossapitokustannukset alenevat selvästi. Sahan tuotantomäärään hanke ei vaikuta merkittävästi”, jatkaa Hakala.

Investointi merkitsi yhteensä 10 henkilötyövuoden vähennystä omassa ja urakoitsijoiden työvoimatarpeessa.

”Investoinnin ajoitus osui loistavasti. Sahavaran markkinatilanteen odotetaan paranevan ja uusi laitteisto saatiin viritetyksi huippukuntoon sopivasti”, arvioi toimitusjohtaja Hakala. ”Lisäksi kuluvan vuoden aikana käyttöönotettava uusi toiminnanohjausjärjestelmä varmistaa osaltaan hyötyjen kotiuttamisen”.

Vapo Timberin raaka-ainehuollosta vastaa nykyisin puunhankintayhtiö Harvestia, josta Vapo omistaa 45 %.

”Hankasalmen sahan kehittäminen antaa hyvän pohjan tehostaa tukkien ja energiapuun hankintaa Keski-Suomessa sekä Pohjois- ja Etelä-Savossa. Uusittu saha luo edellytykset hankinta-alueellaan lähes 40 miljoonan euron kantorahatuloihin ja urakointimaksuihin sekä työllistää puunhankinnassa kokonaisuudessaan noin 50 henkilöä”, korostaa Harvestia Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kauranen.

Laitevalmistus ja rakentaminen työllistivät yli 40 henkilötyövuoden verran kotimaisia yrityksiä. Sahalinjan toimittaja oli Veisto Oy Mäntyharjulta. Tukkien syöttölaitteet toimitti Nordautomation Oy Kristiinankaupungista, lautojen käsittelylaitteet Kit-Sell Oy Kiteeltä, sahatavaran annostelijan Rajako Oy Hyvinkäältä, kameratekniikan Finscan Oy Espoosta, sekä automaation OT-Laite Oy Heinolasta ja Prologic Ltd Kanadasta. Rakennusteknisistä töistä vastasivat Porrokki Oy ja metallirakenteista JoKaMet Oy Äänekoskelta.

”Hankasalmen sahalinjainvestointi ajoittui toimitustemme kannalta erinomaisesti. Parhaillaan meillä on menossa viisi toimitusta, mm. Venäjälle, Australiaan ja Skotlantiin”, toteaa Veisto Oy:n toimitusjohtaja Markku Rautio. ”Valmistamiamme HewSaw-sahalinjoja on maailmalla yhteensä 350 kappaletta, niistä 45 Suomessa”.

Lisätietoja:

 • Vapo Oy, toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, puh. 020 790 5605
 • Vapo Oy, johtaja Ahti Martikainen, viestintä ja yhteiskuntasuhteet puh. 020 790 5608
 • Vapo Timber Oy, toimitusjohtaja Juha Hakala, puh. 020 790 5510
 • Harvestia Oy, toimitusjohtaja Pekka Kauranen, puh. 0500 442 062
 • Veisto Oy, toimitusjohtaja Markku Rautio, puh. 0400 743 685

Yleistietoa Vapo Timber Oy:stä

 • Suomen viidenneksi suurin sahaaja ja Euroopassa 30 suurimman joukossa
 • Vapo Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö
 • sahat Hankasalmella, Lieksassa ja Nurmeksessa
 • liikevaihto vuonna 2012 n.150 milj. euroa
 • kapasiteetti n. 700 000 m3/a
 • sahatavaratuotannosta vientiin 60 %
 • oma henkilöstömäärä sahauksessa ja jalostuksessa 180 henkilöä, minkä lisäksi urakoiduissa sahojen kuljetus- ja kunnossapitopalveluissa 60 henkilöä
 • tukkien käyttö n. 1,5 milj. m3/a, joka kantorahatuloina ja urakointimaksuina merkitsee yli 100 milj. euron tuloja ja 150 työpaikkaa Keski-Suomeen, Pohjois-Karjalaan sekä Pohjois- ja Etelä-Savoon.
 • tukkien hankinnasta vastaa Harvestia Oy

Yleistietoa Hankasalmen sahasta

 • liikevaihto vuonna 2012 n. 60 milj. euroa
 • kapasiteetti 260 000 m3/a
 • henkilöstömäärä sahauksessa ja jalostuksessa 60 henkilöä, minkä lisäksi urakoiduissa kuljetus- ja kunnossapitopalveluissa 30 henkilöä
 • tukkien käyttö n. 550 000 m3, joka kantorahatulona ja urakointimaksuina merkitsee lähes 40 milj. euron tuloja ja 50 työpaikkaa lähinnä Keski-Suomeen sekä Pohjois- ja Etelä-Savoon.