Hyppää sisältöön

Myynnillisesti vahva vuosikolmannes – raaka-aineiden ja rahtien hintojen nousu rasittivat kannattavuutta

Neova-konsernin osavuosikatsaus tammi-elokuu 2021

Touko-elokuu 2021 lyhyesti: 

 • Konsernin liikevaihto touko-elokuussa oli 143,0 (146,9 1.5.-31.8.2020) miljoonaa euroa
 • Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto touko-elokuussa oli 143,0 (128,9) miljoonaa euroa huomioiden sähkö- ja lämpöliiketoiminnan myynti 28.1.2021
 • Käyttökate (EBITDA) oli 11,6 (14,1) miljoonaa euroa, 8,1 (9,6) prosenttia liikevaihdosta
 • Konsernin vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 12,0 (13,8) miljoonaa euroa
 • Liiketulos oli -2,7 (-5,5) miljoonaa euroa, -1,9 (-3,8) prosenttia liikevaihdosta, liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä -2,4 (-0,9) miljoonaa euroa.
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 1,5 (25,4) miljoonaa euroa
 • Bruttoinvestoinnit olivat -14,3 (22,6) miljoonaa euroa
 • Tulos/osake oli -120 (-387) euroa

Tammi-elokuu 2021 lyhyesti: 

 • Konsernin liikevaihto tammi-elokuussa oli 370,0 (382,8 1.1.-31.8.2020) miljoonaa euroa
 • Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tammi-elokuussa oli 355,2 (322,9) miljoonaa euroa huomioiden sähkö- ja lämpöliiketoiminnan myynti 28.1.2021
 • Käyttökate (EBITDA) oli 551,2 (58,1) miljoonaa euroa, 149,0 (15,2) prosenttia liikevaihdosta
 • Konsernin vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 40,2 (44,5) miljoonaa euroa
 • Liiketulos oli 527,7 (26,0) miljoonaa euroa, 142,6 (6,8) prosenttia liikevaihdosta, liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä 505,3 (-0,9) miljoonaa euroa pääosin liittyen lämpö- ja sähköliiketoiminnan myynnistä kirjattuun myyntivoittoon
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 438,2 (54,9) miljoonaa euroa
 • Bruttoinvestoinnit olivat 65,7 (43,4) miljoonaa euroa
 • Tulos/osake oli 17 294 (302) euroa
 • Korolliset nettovelat/käyttökate -0,1 (3,9)
 • Omavaraisuusaste-% 58,3 (41,8)
 • Sijoitetun pääoman tuotto-% (edelliset 12kk): 54,6 (-1,3) 

Toimitusjohtaja Vesa Tempakka:

”Myynnillisesti vahva vuosikolmannes – raaka-aineiden ja rahtien hintojen nousu rasittivat kannattavuutta” 

”Neovan lämpö- ja sähköliiketoiminnasta vastanneen Nevel Oy:n myynti saatiin päätökseen tammikuussa 2021. Kauppahinta oli 656 miljoonaa euroa, josta yhtiö kirjasi noin 500 miljoonan euron liikevoiton.

Neova-konsernille tammi-elokuu jatkoi edellisen vuoden kehitystä. Energiaturpeen myynti väheni edellisvuoteen verrattuna neljänneksellä ja Kekkilä-BVB:n myynti kasvoi voimakkaasti. Kekkilä-BVB:n suhteellinen kannattavuus laski selvästi, mikä johtui erittäin voimakkaasta raaka-aineiden ja rahtien hintojen noususta, joita ei onnistuttu kompensoimaan tehdyillä hinnankorotuksilla. Energiapuun ja -pelletin liiketoiminta kehittyi suotuisasti ja maiden myynnistä saadut tuotot ylittivät selvästi tavoitteen. 

Grow&Care-divisioonalle tammi-elokuu oli myynnillisesti odotuksia vahvempi. Kysyntä kasvoi kaikilla markkinoilla ja kaikissa tuotesegmenteissä. Raaka-aineiden, kuten pakkausmuovien ja lannoitteiden hintojen nousu on ollut erittäin nopeaa kuluvan vuoden aikana. Myös logistiikassa ja erityisesti merirahdeissa mm konttipulasta johtuva hintojen kohoaminen on ollut erittäin voimakasta. Vaikka olemme toteuttaneet useita hinnankorotuksia kuluvan vuoden aikana emme ole onnistuneet viemään nopeaa kustannusten nousua myyntihintoihin täysimääräisesti erityisesti toisen vuosikolmanneksen aikana. 

Energiaturpeen myynti laski edellisvuonna 20 prosenttia ja kuluvana vuonna lasku on kiihtynyt. Maakaasun ja kivihiilen maailmanmarkkinahintojen nousu ja päästöoikeuden hinnan asettuminen 60-euron tasolle hiilitonnilta, mikä puolestaan on johtanut energiaturpeen käytön jyrkkään laskuun, ovat lisänneet energiahakkeen ja pelletin kysyntää.

Uusissa liiketoiminnoissa koronan viivästyttämä Ilomantsiin rakennettu aktiivihiilen tuotantolaitos saatiin kesäkuussa koekäyttövaiheeseen mutta sittemmin käynnistyksessä on ilmennyt lisää korjattavaa. Paraikaa Ilomantsin tuotantolaitoksessa on huoltokatkos korjaavien toimenpiteiden vuoksi. 

Neovan aiemmin julkistama näkemys siitä, että energiaturpeen käyttö Suomessa puolittuisi Suomessa vuodesta 2019 vuoteen 2025 mennessä on jo nyt osoittautunut liian hitaaksi muutosvauhtiennusteeksi. Tämän hetken arvion mukaan energiaturvetta käytetään Suomessa vuonna 2025 enää noin 1 TWh ja siitä pääosa käytetään pienissä laitoksissa, kun vastaava luku vuonna 2019 oli noin 8 TWh. 

Energiaturpeen kysynnän lasku näkyi jo selvästi yhtiön tämän kesän turvetuotannossa. Kaikkiaan konsernin turvetuotanto oli vajaat 5 miljoonaa kuutiometriä, josta energiaturvetta oli noin 20 prosenttia. Energiaturpeen kysynnän ja tuotannon hallitsemattomalla vähentymisellä on ollut erittäin negatiiviset vaikutukset Neovan alihankintaketjuille. Toimialalla odotetaan edelleen rakennemuutoksen myötä luvattuja kompensaatioita.” 

Olennaiset tapahtumat toisella vuosikolmanneksella

Tilikauden 2021 tulosta parantaa merkittävästi kertaluonteinen myyntivoitto 507,9 miljoonaa euroa liittyen Nevel-tytäryhtiön myyntivoittoon. Transaktioon liittyvät kulut kirjattiin pääosin jo vuoden 2020 viimeisellä vuosikolmanneksella. 

Nevel-konsernin lukujen vaikutus vertailulukuihin 5-8/2020 liikevaihtoon +18,0 miljoona euroa ja liiketulokseen -0,9 miljoona euroa sekä taseen loppusummaan +167,2 miljoona euroa. 

Koko tilikauden 2020 vertailukuihin Nevel-konsernin vaikutus liikevaihtoon +93,3 miljoona euroa, liiketulokseen +18,4 miljoona euroa sekä taseen loppusummaan +217,7 miljoona euroa. 

Vertailukaudella 5-8/2020 konsernissa kirjattiin arvonalentumisia aineellisiin hyödykkeisiin 0,2 miljoonaa euroa ja vertailukaudella 1-12/2020 kirjattiin aineettomiin hyödykkeisiin arvonalentumisia 0,97 miljoonaa euroa ja aineellisiin hyödykkeisiin 101,82 miljoonaa euroa. 

30.4.2021 päättyneeltä osatilikaudelta maksettiin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinkoa 8 333,33 euroa osakkeelta (yhteensä 250 miljoonaa euroa). Osingon maksupäivä oli 30.6.2021 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Neova Oy julkisti 5.10.2021 ilmoituksen 8.11.2016 liikkeelle laskemansa hybridilainan jäljellä olevan 29,9 miljoonan euron pääoman ehtojen mukaisesta lunastuksesta 8.11.2021.

Neova Oy julkisti 5.10.2021 ilmoituksen strategisten vaihtoehtojen kartoittamisesta puuliiketoimintansa osalta Suomessa ja Virossa. 

Neova julkisti 12.10.2021 nettisivullaan ilmoituksen Ilomantsin aktiivihiilituotantolaitoksen huoltoseisokista, jonka vuoksi tuotanto on toistaiseksi keskeytetty. Laitoksen koekäytön aikana sen aktivointiuunissa havaittiin vaurioita, mitkä saattaisivat aiheuttaa turvallisuusuusriskin. Laitosta ei ole vielä vastaanotettu. Vaurioiden analysointiin ja juurisuiden tutkimiseen arvioidaan kuluvan viikkoja, minkä jälkeen laitoksen toimittaja tekee korjaussuunnitelman ja toteuttaa tarvittavat korjaustoimet. Käyttöönotto tulee viivästymään. 

Näkymät tilikauden loppuun 31.12.2021 

Nykyisten liiketoimintojen osalta positiivisen kysynnän kehityksen arvioidaan jatkuvan myös loppuvuoden aikana. Siten vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran edellisvuodesta mutta vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan laskevan jonkin verran edellisvuodesta kohonneiden logistiikka- ja raaka-ainekustannusten vuoksi. 

COVID-19 pandemian osalta yhtiö on valmistautunut eri skenaariotoimenpitein pandemian mahdollisen kehittymisen vaihtoehtoihin.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEUR

5-8/2021

5-8/2020

1-8/2021

1-8/2020

1-12/2020

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

143,0

146,9

370,0

382,8

544,9

Liikevoitto (EBIT)

-2,7

-5,5

527,7

26,0

-95,3

% liikevaihdosta

-1,9

-3,8

142,6

6,8

-17,5

Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia

-2,7

-5,5

527,8

26,3

7,4

% liikevaihdosta

-1,9

-3,8

142,6

6,9

1,4

Tilikauden tulos

-2,6

-10,3

522,5

13,6

-108,1

 

 

 

 

 

 

Käyttökate (EBITDA)

11,6

14,1

551,2

58,1

53,8

+/- Käyttöpääoman muutos

3,1

28,8

-51,4

29,6

44,8

 – Nettoinvestoinnit

-13,3

-17,5

-61,5

-32,7

-59,1

Vapaa kassavirta ennen veroja

1,5

25,4

438,2

54,9

39,6

Bruttoinvestoinnit

14,3

-22,6

-65,7

-43,4

-76,6

Sijoitetun pääoman tuotto % *

 

 

54,6

-1,3

-14,0

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *

 

 

68,4

4,4

1,1

Oman pääoman tuotto % *

 

 

76,0

-5,2

-34,8

 

 

 

 

 

 

Taseen loppusumma

 

 

826,3

805,5

758,4

Oma pääoma

 

 

478,1

331,0

213,5

Korolliset nettovelat

 

 

-30,3

298,4

327,7

Omavaraisuusaste %**

 

 

58,3

41,8

28,7

Korolliset nettovelat/käyttökate

 

 

-0,1

3,9

6,1

Nettovelkaantumisaste %

 

 

-6,3

90,1

156,4

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö, keskimäärin

 

 

936

1 037

1 031

 

 

 

 

 

 

*) Edelliset 12 kuukautta

 

 

 

 

 

**) Omavaraisuutta laskettaessa taseen pääomalaina on laskettu omaksi pääomaksi

 

Lisätietoja antavat: 

 • Vesa Tempakka, Neova, CEO, puh. 040 072 6727
 • Jarmo Santala, Neova, CFO, puh. 040 801 9191
 • Ahti Martikainen, Neova, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, puh. 040 680 4723