Hyppää sisältöön

Neova aloittaa eläinrehuaineiden tuotannon Hankkijalle Ilomantsissa

Neova ja Hankkija ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaisesti Neova aloittaa eläinrehuiksi soveltuvien turvepohjaisten tuotteiden valmistuksen Hankkijalle. Erityisestä rehuturpeesta valmistettujen tuotteiden valmistus on tarkoitus aloittaa pilottimittakaavassa tänä vuonna Neovan Ilomantsin tuotantolaitoksella. Rehuliiketoiminnan pilotti on yksi Neovan uusista suobiomassojen korkean jalostusasteen tuotekehitysprojekteista. Yhtenä tuotekehitysalueena on ollut vuodesta 2019 alkaen turpeen käyttö eläinrehuissa. Hankkija on ollut tuotekehityspartnerina projektissa vuodesta 2022 saakka.

Turpeen ja sen sisältämien humusaineiden on useissa tutkimuksissa todettu tukevan eläinten hyvinvointia ja kasvua. Turpeen positiiviset vaikutukset eläinten hyvinvointiin on tunnettu jo pitkään kuiviketurvekäytössä, ja ne on pystytty todentamaan myös rehukäytössä. Tuotekehitystyössä on onnistuttu tunnistamaan erityisesti rehukäyttöön soveltuva optimaalinen turvelaatu. Neovan ja yhteistyökumppaneiden toteuttamissa ruokintakokeissa on saatu vakuuttavaa näyttöä tarkkojen laatukriteereiden perusteella valitun turpeen soveltuvuudesta rehukäyttöön etenkin porsaille soveltuvana virikerehupellettinä. Virikerehun tarkoituksena on tarjota sioille mielekästä tekemistä ja tyydyttää niille luontaista tonkimistarvetta. Koska virikerehupelletit on tarkoitettu eläimen syötäviksi, päätyvät turpeen hyödylliset aineet eläimen suolistoon. Ruokintakokeissa porsaille välikasvatuksessa annetun viriketurvepelletin onkin todettu parantavan porsaiden kasvua ja vähentävän vieroitusripulia. Lisäksi turvepelletit tukevat eläinten hyvinvointia muun muassa hännänpurennan vähenemisen myötä. Hännänpurennan ja vieroitusripulin vähenemisen myötä lääkitsemistarve vähenee.

Neovan uusien korkean jalostusasteen tuotteiden tuotekehityksestä vastaavan liiketoimintajohtaja Mia Suomisen mukaan rehuaineiden valmistuksen aloitus on päänavaus Neovan rehuliiketoiminnalle. ”Testeissä toimivaksi ja vailla haitallisia sivuvaikutuksia olevalla tuotteella on kysyntää markkinoilla. Etenkin, kun uusi tuote tukee eläinten hyvinvointia ja parantaa kotieläintuotannon kannattavuutta. Taloudellinen näkökulma on erittäin tärkeä alalla, joilla on valtavat haasteet taloudellisiin muutospaineisiin sopeutumisessa”.

Suomessa on reilu miljoonaa sikaa, mikä on alle prosentti koko Euroopan markkinasta. Tuotannon alkuvuosina kohdemarkkina on Suomi ja tuotannon laajetessa markkina-alue kasvaa muihin Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan. Tuotteen myyntiä on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa porsasrehujen lisäksi muille eläimille, kuten broilerirehuihin. ”Nyt käynnistyvä rehupilottituotanto Ilomantsin pellettitehtaalla kattaa vuodet 2024 ja 2025. Mikäli markkinoiden kysyntä vastaa odotuksia, Neova varautuu rehutuotannon laajentamiseen”, Suominen jatkaa.

Rehukäyttöön valittu turve on puhdas, prebioottinen eli suolistomikrobeille hyödyllisiä hiilihydraatteja sisältävä luonnonkuitutuote, joille on tällä hetkellä kova kysyntä rehumarkkinoilla.

Hankkijan tutkimus- ja kehitysjohtaja Juhani Vuorenmaan mukaan turverehupelletti on kiinnostava luonnontuote, jonka rehukäytön eduista on jo saatu hyviä tutkimusnäyttöjä. ”Niiden perusteella uskomme siitä olevan monipuolista hyötyä eri eläimillä. Odotamme innolla, että pääsemme kehittämään tuotetta edelleen ja tarjoamaan sitä asiakkaidemme käyttöön sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla”, Vuorenmaa sanoo.

Lisätietoja Neova-konsernista

Neova on kansainvälinen monialakonserni, joka edistää liiketoiminnoillaan puhdasta ja vettä säästävää paikallista elintarviketuotantoa sekä tarjoaa paikallisia polttoaineita. Neova-konserni myös kehittää uusia tuotteita saastuneen ympäristön puhdistamiseen, valmistelee tuuli- ja aurinkovoimaprojekteja sekä luo hyvinvointia työllistämällä, kierrättämällä ja luomalla viihtyisiä elinympäristöjä. Konsernin liiketoiminta on jaettu Kekkilä-BVB- ja NeovaTerra -divisiooniin.

Kekkilä-BVB-divisioona palvelee ammattiviljelijäasiakkaita, harrastajaviljelijöitä ja viherrakentajia maantieteellisiin alueisiin perustuvan organisaation avulla ja vastaa lisäksi konsernin kuiviketurvekaupasta Suomessa ja kasvuturpeen tukkukaupasta ulkoisille asiakkaille.

Neova Terra -divisioona vastaa turvetuotannosta Suomessa, Ruotsissa ja Virossa sekä energiaturpeen myynnistä energia-asiakkaille. Divisioona vastaa myös korkean jalostusasteen tuotteiden valmistamisessa tarvittavan turpeen ja mm. ruokohelpin viljelystä konsernin sisäisille asiakkaille, kiinteistökehityksestä, energiapellettiliiketoiminnasta, aktiivihiililiiketoiminnasta ja uusien suobiomassoihin perustuvien tuotteiden tuotekehityksestä ja kaupallistamisesta.

Neova-konsernissa työskenteli tilikaudella 2023 keskimäärin 936 työntekijää. Lisäksi yhtiö työllistää satoja paikallisia urakoitsijoita tuotanto- ja toimitusketjuissaan.

Lisätietoja Hankkija Oy:stä

Hankkija Oy on Suomen johtava maatalous- ja konekauppa. Hankkija on myös Suomen suurin teollisten eläinrehujen valmistaja. Hankkijalla on 52 myymälää sekä alan laajin verkkokauppa.

Hankkija on myös aktiivisen harrastajan kauppa, jonka myymälöissä on kattavat ja monipuoliset valikoimat puutarha-, hevos-, lemmikkieläin-, metsänhoito- ja metsästystuotteita. Hankkijan palveluksessa työskentelee yli 1 000 työntekijää ja yrityksen liikevaihto vuonna 2023 oli 862 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Neova Oy

  • Liiketoimintajohtaja, Mia Suominen, puh. +358 20 790 5653
    mia.suominen@neova-group.com

Hankkija Oy

  • Tutkimus- ja kehitysjohtaja, Juhani Vuorenmaa, puh. +358 10 402 7185
    juhani.vuorenmaa@hankkija.fi

Kuva: Hankkija