Hyppää sisältöön

Neova ennallistaa 1 000 hehtaaria vanhoja turvetuotantoalueita Virossa

Neova-konserni osallistuu WaterLANDS-projektiin Virossa. WaterLANDS on eurooppalainen Green Deal -hanke, jonka tavoitteena on ennallistaa laajamittaisesti kosteikkoja Euroopassa. Neova-konserniin kuuluvan Tootsi Turvaksen ja Lavassaaren turvetuotantoalueen lisäksi projektiin osallistuvat Virossa Tarton yliopisto, Viron luonnon rahasto (ELF) ja Viron valtion metsänhoitokeskus (RMK). 

Neovan osa hankkeesta kattaa seuraavan 10 vuoden aikana noin 1 000 hehtaaria Tootsi Turvaksen turvetuotantoalueesta Lavassaaressa. Hankkeen päätavoite on alueen biodiversiteetin monipuolistaminen. Hankkeen aikana alueelle rakennetaan, kunnostetaan ja ennallistetaan kosteikkoja linnuille ja hyönteisille sekä kuivempia alueita uudelleen metsitetään. Tavoitteena on, että seuraavan viiden vuoden aikana alueesta on ennallistettu noin puolet. WaterLANDS-projektin on määrä olla valmis vuonna 2027.  

Lavassaaren hanke on osa Neovan biodiversiteetti-ohjelmaa, jolla pyritään suojelemaan luonnon biologista monimuotoisuutta tuotantoalueilla konkreettisilla toimenpiteillä. Virossa Neova-konsernilla on aktiivisessa tuotannossa noin 3 700 hehtaaria. Neova tuottaa Virossa lähes yksinomaan kasvuturvetta. Lavassaare on Neovan suurin tuotantoalue Virossa. 

Eurooppa on menettänyt jo jopa 90 prosenttia alkuperäisistä kosteikoistaan, mikä on johtanut valtavaan biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen, veden ja ruoan puutteeseen, tuhoisiin tulviin ja tulipaloihin, rannikkojen vajoamiseen ja eroosioon. Kosteikoilla elää 40 prosenttia maailman lajeista. Ne myös varastoivat ja sitovat hiiltä, ​​puhdistavat epäpuhtauksia ja suojaavat ympäröiviä alueita tulvilta. Kosteikot ovat erityisen alttiita ihmisen toiminnan aiheuttamille vaurioille. 

WaterLANDSin viiden vuoden projektia johtaa Dublinin yliopisto (UCD), ja se kokoaa yhteen 31 muuta organisaatiota tutkimuksen, teollisuuden ja julkishallinnon aloilta sekä voittoa tavoittelemattomilta aloilta yhteensä 14 Euroopan maassa. WaterLANDS-rahoitus on osa Euroopan komission Green Deal -tavoitetta tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. 

Hanke käynnistetään virallisesti joulukuussa 2021. Hankkeen etenemistä voi seurata Twitterissä @WaterLANDS_EU.

Lisätietoja antavat: 

  • Päivi Martikainen, Neova, johtaja, Group Operational Excellence & Sustainability, puh. +358 40 518 1587
  • Evelin Krekker, Tootsi Turvas, Environmental and Safety Manager, tel. +372 520 5916