Hyppää sisältöön
Pellettitehdas
Pellettitehdas

Neova-konserni 1.1.–31.12.2021 osavuosi- ja tilinpäätöskatsaus -Uudistettu strategia toimii

Syys-joulukuu 2021

 • Konsernin liikevaihto syys-joulukuussa 2021 oli 144,6 (162,1 syys-joulukuu 2020) miljoonaa euroa
 • Konsernin jatkavien liiketoimintojen liikevaihto oli 144,6 (128,8) miljoonaa euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 11,6 (-4,5) miljoonaa euroa, 8,1 prosenttia liikevaihdosta
 • Vertailukelpoinen käyttökate ilman kertaeriä ja myytyjä toimintoja oli 13,2 (8,3) miljoonaa euroa. Käyttökate vertailukaudella sisältää kertaluonteisia eriä liittyen lämpö- ja sähköliiketoiminnan myyntiin ja energiaturvesoiden sulkemisiin -1,6 (-12,8) miljoonaa euroa
 • Liiketulos (EBIT) oli -16,5 (-121,4) miljoonaa euroa
 • Vertailukelpoinen liiketulos ilman kertaeriä ja myytyjä toimintoja oli 3,4 (-1,4) miljoonaa euroa. Liiketulokseen sisältyy yllä mainitun lisäksi energiaturveomaisuuden alaskirjauksiin liittyviä kertaluonteisia eriä, jotka ovat yhteensä -19,9 (-120) miljoonaa euroa
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli -4,2 (-9,7) miljoonaa euroa
 • Investoinnit olivat 18,9 (33,2) miljoonaa euroa

Tammi-joulukuu 2021

 • Konsernin liikevaihto tammi-joulukuu 2021 oli 514,6 (544,9 tammi-joulukuu 2020) miljoonaa euroa
 • Konsernin jatkavien liiketoimintojen liikevaihto oli 502,6 (451,7) miljoonaa euroa.
 • Energiaturpeen osuus konsernin liikevaihdosta oli 71,6 (86,9) miljoonaa euroa, kotimaan toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 220,3 (268,0) miljoonaa euroa.
 • Käyttökate (EBITDA) oli 562,8 (53,8) miljoonaa euroa, 109,4 (9,9) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate sisältää kertaluonteisia tuottoja pääosin lämpö- ja sähköliiketoiminnan myyntiin liittyen 510,8 (1,1) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen käyttökate ilman kertaeriä ja myytyjä toimintoja oli 52,0 (52,7) miljoonaa euroa.
 • Liiketulos (EBIT) oli 511,2 (-95,3) miljoonaa euroa. Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia tuottoja yhteensä 488,4 (-116,2) miljoonaa euroa pääasiassa lämpö- ja sähköliiketoiminnan myyntiin liittyen sekä energiaturveomaisuuden alaskirjauksista.
 • Vertailukelpoinen liiketulos ilman kertaeriä ja myytyjä toimintoja oli 22,8 (20,9) miljoonaa euroa.
 • Tulos/osake oli 16 638 (-3 712) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (pre-tax ROIC) oli 72,8 (-14,0) prosenttia
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 434,0 (39,6) miljoonaa euroa
 • Investoinnit olivat 84,6 (76,6) miljoonaa euroa
 • Omavaraisuusaste 31.12.2021 oli 55,2 (27,9) prosenttia
 • Korolliset nettovelat 31.12.2021 olivat 11,2 (327,7) miljoonaa euroa
 • Korolliset nettovelat/käyttökate 31.12.2021 oli 0,0 (6,1)
Tilikausi lukuina1.1.-31.12.20211.1.-31.12.20201.1.-31.12.2019
Liikevaihto, milj. euroa514,6544,9533,7
Käyttökate/EBITDA, milj. euroa562,853,878,9
Liiketulos/EBIT, milj. euroa511,2-95,3-11,2
Vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaeriä ja myytyjä toimintoja, milj. euroa22,820,920,9
Tilikauden tulos, milj. euroa501,5-108,1-19,3
Tulos per osake16 638-3 712-667
Sijoitetun pääoman tuotto % ennen veroja73,1-14,0-1,7
Vapaa kassavirta ennen veroja, milj. euroa434,039,617,1
Omavaraisuusaste %55,227,942,9
Korolliset nettovelat/käyttökate0,06,14,0
Energiaturvetoimitukset (TWh)5,57,09,1
Puupolttoainetoimitukset (TWh)3,63,23,6
Tapaturmataajuus*7,27,26,7

*Tapaturmataajuus = kaikki työterveyshuollon käynnin vaatineet tapaturmat/milj. työtuntia

Toimitusjohtajan katsaus: Vesa Tempakka

Uudistettu strategia toimii

Kolme vuotta sitten Vapo oli energiayhtiö, jonka liikevaihdosta ja tuloksesta valtaosa tuli polttoaineista sekä lämmön ja sähkön tuotannosta. Tuolloin konsernin tulevaisuuden strategisiksi painopistealueiksi määriteltiin kasvun hakeminen kansainvälisiltä kasvualustamarkkinoilta sekä uusien luonnonmateriaaleihin perustuvien korkeanjalostusasteen tuotteiden kehittäminen ja markkinointi.

Vuonna 2018 julkistettu uusi strategia on osoittautunut erittäin toimivaksi nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja vuonna 2021 strategian jalkauttaminen eteni erittäin hyvin. Toteutimme vuoden 2021 alussa lämmön- ja sähköntuotantoon erikoistuneen Nevel Oy:n myynnin, aloitimme ensimmäisen aktiivihiilen tuotantolaitoksen käyttöönoton ja tytäryhtiömme Kekkilä-BVB jatkoi kasvuaan markkinoita nopeammin pääliiketoiminta-alueellamme eli ammatti- ja harrasteviljelijöille sekä viherrakentajille suunnatuissa tuotteissa ja palveluissa.

Muutos on ollut erittäin nopeaa. Vuonna 2018 Kekkilä-konsernin liikevaihto oli runsaat 100 miljoonaa euroa ja vuonna 2021 se oli jo lähes 340 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 orgaaninen kasvu oli yli 10 prosenttia, joskin osa siitä tuli kustannusten ja siten myös hintojen noston myötä. Kekkilä-BVB on alallaan Euroopan johtava toimija ja sen markkinaosuus Euroopassa on noin 10 prosenttia. Yhtiön markkina-alue ei pysähdy Eurooppaan, vaan sen tuotteita viedään ja käytetään noin 130 maassa eri puolilla maailmaa. Vuonna 2021 perustimme tytäryhtiöt Kiinaan ja USA:han sekä aivan vuoden lopussa vahvistimme asemaamme yritysostoilla Saksaan ja Italiaan. Tällä hetkellä toimimme jo kahdessatoista maassa.

Energian osuus konsernissamme vähenee jatkossa edelleen, sillä syksyllä teimme päätöksen energiajyrsinturpeen tuotannon lopettamisesta. Joulukuussa 2021 ilmoitimme järjestelystä, jonka avulla yhdistämme energiapuuliiketoimintamme Lassila & Tikanojan omistaman Biowatti Oy:n kanssa. Omistamme jatkossa tästä kokonaisuudesta 45 prosenttia. Järjestely odottaa vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Toukokuussa 2021 toteutimme yhtiön nimenmuutoksen Neova Oy:ksi. Noin kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta tulee Kekkilä-BVB:stä joka on kansainvälinen kasvualustayhtiö. Sen lisäksi rakennamme liiketoimintaa muun muassa ilman ja veden puhdistukseen käytetyn aktiivihiilen ympärille. Yhtiön vanha nimi yhdistettiin vahvasti suomalaiseen energiayhtiöön. Tästä syystä päätimme uudistaa yritysilmeemme ja 6.5.2021 alkaen olemme olleet Neova Oy. Vapo säilyy konsernin tuotemerkkinä, jonka alla myydään muun muassa biopolttoaineita.

Vastuullisuus etusijalla

Vastuullisuus on olennainen osa liiketoimintaamme ja kehittyy liiketoimintaympäristömme ja sidosryhmien odotusten muutosten mukana. Päivitimme viime vuonna vastuullisuusstrategiamme ja kirkastimme vastuullisuuden teemat ja keskipitkän (2025) ja pitkän tähtäimen (2030) vastuullisuustavoitteemme. Päämäärämme on luoda kaikilla liiketoiminta-alueillamme kestävää vihreää kasvua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuotteemme ja palvelumme tuottavat aina enemmän lisäarvoa asiakkaillemme ja yhteiskunnalle laajemminkin kuin, mitä niiden tuottamisen vaikutukset ovat ympäristölle. Kutsumme tätä nettopositiivisuudeksi, eli tuotamme maailmalle enemmän, kuin mitä siltä otamme.

Ympäristövastuullisuus on keskeisellä sijalla toiminnassamme. Tavoitteemme on puolittaa oman toimintamme CO2-päästöt vuoteen 2025 mennessä ja olemme tällä hetkellä hyvin tuossa aikataulussa. Vastuullinen turvetuotanto on toimintamme edellytys ja emme koskaan perusta tuotantoalueita muualle kuin aikaisemmin ojitetuille soille. Noudatamme kaikissa tuotantomaissamme RPP-standardin vaatimuksia (Responsibly Produced Peat) ja huolehdimme luonnon monimuotoisuudessa palauttamalla omistamamme tuotantoalueet käytön jälkeen ennallistamalla tai istuttamalle ne hiiltä sitoviksi metsiksi.

Kasvualustojen kysyntä on maailmanmarkkinoilla nopeassa kasvussa. Kasvuturvetta tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, mutta entistä tärkeämmälle sijalle nousevat uudet kasvuturvetta täydentävät materiaalit kasvualustoissa. Tämä on jatkossa eräs Neova-konsernin tärkeimmistä tuotekehitysalueista.

Sosiaalisen vastuullisuuden osalta keskeisiä osa-alueitamme ovat työturvallisuuden edistäminen, erinomaisen työpaikan luominen ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen sekä vastuullinen hankinta.

Henkilöstöllemme merkittävä edistysaskel oli Neovan saama Great Place to Work® -sertifiointi kolmessa toimintamaassamme tunnustuksena erinomaisesta työntekijäkokemuksesta, luottamukseen perustuvasta yrityskulttuurista ja sitoutuneisuudesta hyvän työpaikan rakentamiseen. Great Place to Work® -sertifikaatti myönnetään Suomessa yritykselle, jonka Trust Index on vähintään 65 prosenttia. Neova on saanut sertifikaatin Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja Virossa.

Olemme ottaneet erittäin vakavasti työturvallisuuden parantamisen kaikissa toimintamaissamme. Olemme edistyneet ja muun muassa Suomessa ja Virossa oli viime vuosi tapaturmaton. Tässä meillä on edelleen konsernitasolla parannettavaa, sillä jokainen yksittäinenkin tapaturma on liikaa.

Vastuullisuus on jokapäiväistä toimintaa ja haluammekin, että se näkyy kaikessa toiminnassamme ja kaikissa tiimeissä. Henkilöstön sitouttaminen ja osallistuttaminen on ensiarvoisen tärkeää ja olemmekin ottaneet vastuullisuuden osaksi kaikkien Neova-konsernilaisten kannusteohjelmaa.

Vastuullisuusstrategiamme kolmantena pilarina on taloudellinen vastuullisuus. Tavoitteemme on olla kannattava yritys ja kantaa taloudellinen vastuumme menestyvänä ja hyvänä yrityskansalaisena.

Taloudellisesti hyvä vuosi haastavassa toimintaympäristössä

Konsernin tulokseen realisoitui Nevel Oy:n myynnistä noin puolen miljardin euron myyntivoitto. Jaoimme omistajille kauppasummasta 250 miljoonan euron osingon ja vähensimme nettovelkaamme. Olemme nyt käytännössä nettovelaton yhtiö.

Operatiivisesti vuosi oli vaikeasti ennustettava. Grow&Care-divisioonan myynti oli erittäin vahvaa kaikissa liiketoimintayksiköissä. Emme kuitenkaan pystyneet siirtämään keväällä alkanutta erittäin voimakasta rahti- ja muun muassa pakkausmateriaalien kustannusten kasvua asiakashintoihin tarpeeksi nopeasti, mikä heikensi suhteellista kannattavuuttamme. Absoluuttisesti divisioonan käyttökate ja liikevoitto toteutuivat edellisvuoden tasolla.

Energiaturpeen kysynnän lasku jatkui yli 20 prosentin tasolla, mutta vastaavasti puupelletin ja energiahakkeen tuotot kehittyivät hyvin. Myös maanmyynnistä saadut tulot kasvoivat. Toiminnan tehostamiseen ja kustannusten karsimiseen kohdistuneet projektimme toteutuivat yli odotusten ja vaikuttivat myös positiivisesti konsernin operatiiviseen tulokseen.

Katse kasvussa, kehityksessä, kustannuksissa ja Brysselissä

Kuluvan vuoden painopistealueita tuotekehityksessä ovat maaomistusten arvon nostaminen kehittämällä omistamillemme alueille lisää tuuli- ja aurinkovoimapuistoja. Julkistimme vuonna 2021 kaksi hanketta ja nyt tällä alueella tulevaisuus näyttää varsin aurinkoiselta.

Tuotekehityksessä etusijalla on Grow&Care-divisioonaa tukevat projektit. Suobiomassoista jalostettavien biostimulanttien kehitystyö jatkui vuonna 2021. Kasvatuskokeet Keski-Euroopassa ovat antaneet lupaavia tuloksia ja tulevana kesänä kasvatuskokeita jatketaan ja laajennetaan. Biostimulantit tehostavat kasvihuone- ja peltoviljelyssä kasvien hyvinvointia ja lisäävät muun muassa niiden kuivuudensietokykyä.

Toiminnan suunnittelulle luo kuluvana vuonna paineita kohoava inflaatio ja kasvava säätely. Inflaatioon on varauduttu muun muassa hankkimalla kriittisiä raaka-aineita ennalta varastoon ja tehostamalla hinnoittelua sekä kuluseurantaa. Tärkein seurattava asia vuonna 2022 on alallemme etujemme valvonta rahoituksen taksonomian alueella ja EU-alueen FIT for 55 lainuudistuspaketissa.

Haluamme olla jatkossakin mahdollistamassa terveellisen, lähellä tuotetun ruuan tuotantoa erityisesti Euroopan kasvavilla markkinoilla.

Neova lyhyesti

Neova on kansainvälinen monialakonserni, joka edistää liiketoiminnoillaan puhdasta ja vettä säästävää paikallista elintarviketuotantoa sekä tarjoaa paikallisia polttoaineita. Neova-konserni myös kehittää uusia tuotteita saastuneen ympäristön puhdistamiseen, valmistelee tuulivoimaprojekteja sekä luo hyvinvointia työllistämällä, kierrättämällä ja luomalla viihtyisiä elinympäristöjä.

Neova-konserniin kuuluu alakonserni Kekkilä-BVB, joka on kasvualustatuotteiden markkinajohtaja Euroopassa. Yhtiö tuottaa Suomessa Kekkilä-brändillä, Ruotsissa Hasselfors Garden -brändillä sekä Hollannissa BVB Substrates -brändillä kasvualustoja, katteita ja lannoitteita ammattiviljelijöille, kuluttajille sekä viherrakentajille.

Neova on myös bioenergian johtava toimija Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Neovan energia-asiakkaille kehitetty tuote- ja palveluvalikoima koostuu paikallisista polttoaineista, kuten pelletistä, metsäpolttoaineista, energiaturpeesta. Neova on kaikilla markkina-alueillaan tärkeä osa paikallista energiainfrastruktuuria.

Lisäksi Neovan omistuksessa oli tammikuun 2021 ajan lämpö- ja sähköliiketoimintaan keskittynyt tytäryhtiö Nevel, jonka myynti saatiin päätökseen 28.1.2021.

Neova-konsernin New Businesses -divisioona kehittää uusia liiketoimintaratkaisuja yhdessä asiakkaiden ja ekosysteemien kanssa uusia liiketoimintaratkaisuja ruoantuotannon mahdollistamiseksi ja terveellisten elinympäristöjen turvaamiseksi. Yhtiön uusin korkeamman jalostusarvon liiketoiminta on Activated Carbon, joka tähtää teknisten hiilien kasvaville kansainvälisille markkinoille. Lisäksi uusiin kehitteillä oleviin jalostusarvoltaan pidemmälle tähtääviin liiketoimintoihin kuuluu Ventures, jonka tarkoitus on uusien raaka-ainemateriaalien kehittäminen ja arvoaineiden erottaminen biomassoista ennen niiden kasvualusta- tai aktiivihiilikäyttöä.

Neova-konsernissa työskenteli tilikaudella keskimäärin 922 työntekijää. Lisäksi yhtiö työllistää satoja paikallisia urakoitsijoita tuotanto- ja toimitusketjuissaan.

Lisätietoja yrityksestä: www.neova-group.com

Hallituksen toimintakertomus 1.1. – 31.12.2021

Toimintaympäristö

Vuosi 2021 oli toimintaympäristön muutosten ennustamisen kannalta haastava. Useat konsernin toimintaan vaikuttavat kustannuserät nousivat poikkeuksellisen voimakkaasti. Konsernin rahtikustannukset kohosivat noin 15 miljoonaa euroa. Tähän vaikutti erityisesti konttirahtien kustannusten kohoaminen jopa moninkertaisiksi edellisvuoteen verrattuna. Myös useat raaka-aineiden ja erityisesti pakkausmuovien hinnat kohosivat edellisvuodesta jopa kymmeniä prosentteja.

Vuoden 2021 aikana päästöoikeuden hinta nousi lähes 300 prosenttia, mikä osaltaan vaikutti pörssisähkön hinnan kohoamiseen ennätyskorkealle tasolle. Päästöoikeuden hinnan kohoaminen alensi erittäin voimakkaasti lämmitykseen käytettävän jyrsinpolttoturpeen kysyntää. Neovan jyrsinpolttoturpeen myynti aleni noin neljänneksen edellisvuodesta. Maakaasun ja kivihiilen hintojen voimakas kohoaminen loppuvuotta kohden paransi pelletin kilpailukykyä markkinoilla.

Irlanti ei tuottanut vientimarkkinoille lainkaan kasvuturvetta vuonna 2021. Tämä mahdollisti kasvuturpeen viennin Suomesta aikaisempaa suuremmilla volyymeillä.

COVID-19  

COVID-19-pandemian vaikutukset Neova-konsernin toimintaan onnistuttiin rajaamaan hyvin vuoden 2021 aikana. Konsernissa oli käytössä koko vuoden mahdollisimman turvallinen työskentelymalli. Ulkopuolisten henkilöiden vierailut minimoitiin tuotantolaitoksilla ja niissä tehtävissä, joissa oli mahdollisuus toteuttaa etätyömallia ja hybridimallia, sitä toteutettiin onnistuneesti. Näiden toimenpiteiden ansiosta kaikki konsernin tuotantolaitokset pystyttiin pitämään normaalissa tuotannossa koko vuoden ajan.

Edellisenä vuotena alkanut pandemia lisäsi selvästä harrastajapuutarhureille suunnattujen tuotteiden kysyntää. Vuoden 2021 aikana tämä kysyntä jatkui edellisen vuoden tasolla. Korona on lisännyt paikallisesti tuotetun ruuan kysyntää, mikä näkyi ammattiviljelyyn suunnattujen tuotteiden kysynnän kasvuna useilla markkinoilla. Toisaalta pandemia on viivästyttänyt erittäin monia uusia ammattiviljelyprojekteja aiheuttaen haasteita kasvuun erityisesti vientimarkkinoilla.

Päästöoikeuksien ja sähkön hinta ennätystasoilla

Päästökaupalla pyritään ohjamaan energiantuotantoa fossiilisista polttoaineista uusiutuviin polttoaineisiin. Kaukolämmöntuotannossa kaikki yli 20 megawatin tehoiset lämpölaitokset joutuvat ostamaan markkinoilta päästöoikeuksia, jos polttavat ei-uusiutuvia polttoaineita. Vuoden 2021 aikana päästöoikeuden hinnat kohosivat 30 euron tasolta hiilitonnilta jopa 90 euron tasolle vuoden 2021 joulukuussa. Kaukolämmöntuotannossa tämä tarkoitti sitä, että energiaturpeella kaukolämpöä tuottava yritys joutui vuoden lopulla maksamaan yhdestä energiaturpeella tuotetusta megawattitunnista polttoaineen lisäksi 6 euroa energiaveroa ja noin 30 euroa päästöoikeusmaksua. Hakkeella tuotetusta kaukolämmöstä ei tarvitse maksaa energiaveroa eikä päästöoikeusmaksuja. Näistä syistä johtuen hakkeen ja ainespuun kilpailukyky parani merkittävästi vuoden aikana energiaturpeeseen verrattuna. Vuoden aikana energiapuun hinnat kohosivat vain noin 5 prosenttia. Energiaturpeen kysynnän lasku kiihtyi entisestään ja Neova päättikin syksyllä 2021, että se lopettaa energiaturpeen tuotannon.

Vuoden aikana Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden sähkönhinnat ovat nousseet ennätystasolle. Suomessakin pörssisähkön hinta ylitti joulukuussa jo 1 000 euroa megawattitunnilta. Syitä sähkön hinnannousulle on useita. Maakaasun hinta on kohonnut voimakkaasti, koska Venäjän toimitukset Keski-Eurooppaan ovat alentuneet, kaasun varastot olivat syksyyn tultaessa alhaalla ja lisäksi LNG-kaasun toimitukset suuntautuvat aikaisempia vuosia enemmän Aasiaan Euroopan sijaan. Maakaasun hinta oli vuoden lopulla moninkertainen alkuvuoteen verrattuna. Kaasun niukkuus on siirtänyt kysyntää Euroopan lauhdesähkön tuotannossa kivihiileen, minkä seurauksen päästöoikeuksien kysyntä on kasvanut ja hinta noussut.

Sähkön hintaan on Pohjoismaissa vaikuttanut myös se, että Norjan ja Ruotsin vesitilanne oli poikkeuksellisen huono ja lisäksi siirtoyhteydet Suomen ja Ruotsin ja sekä Suomen ja Venäjän välillä ovat olleet ajoittain täyskäytössä. Lisäksi Norjasta Keski-Eurooppaan ja Englantiin avatut siirtoyhteydet ovat kohottaneet sähkön hintaa Pohjoismaissa.

Rahti- ja raaka-ainekustannukset nousivat voimakkaasti

Maantierahtien nousu oli vuoden aikana lähes 10 prosenttia johtuen pääasiassa polttoaineen hintojen korotuksista. Neova oli suojannut bulk-laivarahtien hinnat vuosisopimuksin ja hinnat olivat vakaat vuoden 2021 aikana. Tämä oli erittäin hyvä asia, sillä kasvuturpeen laivaukset Eurooppaan kasvoivat voimakkaasti.

Konttirahtiliikenteen kohdalla vuosi oli erittäin haastavaa. Pohjois- ja Etelä-Amerikan konttirahtien hinnat kohosivat edellisen vuoden 2 000 dollarin tasolta jopa yli 10 000 dollariin ja Aasian ja Australian kohdalla hinnat kohosivat 1 000 dollarin tasolta 2 500 dollarin tasolle. Kokonaisuutena Neovan merirahtien kustannukset kaksinkertaistuivat. Kaikkiaan rahtikustannusten nousu koko Neova-konsernissa noin 15 miljoonaa euroa.

Pakkausmateriaalien hinnat ovat myös nousseet merkittävästi. Esimerkiksi muovien hinnat osin jopa kaksinkertaistuivat vuoden aikana, mistä aiheutui varovasti laskettuna runsaan 5 miljoonan euron lisäkustannukset edellisvuoteen nähden. Rahti- ja raaka-ainekustannusten yli 20 miljoonan euron kustannusten kohoamista ei pystytty kaikilta osin viemään tuotteiden hintoihin.

Rahoituksen taksonomia

Elokuussa 2021 EU:ssa käynnistettiin hanke rahoituksen taksonomian laajentamisesta koskemaan mahdollisesti myös turvetuotantoa ja turpeen käyttöä muun muassa kasvualustoiksi ja eläinkuivikkeiksi. Mikäli turve kaikissa käyttömuodoissaan katsottaisiin ei-kestäväksi, se vaikeuttaisi koko alan rahoituksen saatavuutta ja lisäisi rahoituksen kustannuksia. Taksonomian laajentamisesta odotetaan päätöksiä vuoden 2022 aikana. Neova-konserni pyrkii kaikin keinoin informoimaan eri EU-maiden parlamentteja ja EU-virkamiehiä, jotta turpeen tulevaisuus muun muassa kasvualustoina, eläinkuivikkeina ja uusien korkean jalostusasteen tuotteiden raaka-aineena olisi määriteltävä kestäväksi jatkossakin. Peruste tälle on se, että turpeen edut muun muassa ruuantuotannon mahdollistajana ovat merkittävästi suuremmat kuin siitä aiheutuvat haitat.

Neova-konserni

Konsernin tilikauden tulos tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 parani selvästi vertailuvuodesta ollen 501,5 miljoonaa euroa. Tilikauden tulosta paransi merkittävät kertaluonteinen noin 507 miljoonan euron myyntivoitto Nevelin myynnistä. Vastaavasti tilikauden tulosta heikensivät käyttöomaisuuden alaskirjauserät noin -18 miljoonaa euroa liittyen pääosin energiaturpeen tuotantotoiminnan lopettamiseen Suomessa.

Konsernin raportoitu liikevaihto väheni noin kuusi prosenttia edellisvuodesta ollen 514,6 (544,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon vähenemä tuli sähkö- ja lämpöliiketoiminnan myynnistä tammikuussa 2021, sillä kaikki jatkavat liiketoiminnat lukuun ottamatta energiaturveliiketoimintaa, kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Voimakkainta kasvu oli Grow&Care-divisioonassa noin 13 prosenttia.

Konsernin liiketulos oli 511,2 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos kuitenkin pysyi likimain edellisvuoden tasolla ollen 22,8 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vertailukelpoinen liiketulos ilman lämpö- ja sähköliiketoimintaa ja kertaluonteisia eriä oli 20,9 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen tuloksen pysymiseen edellisvuoden tasolla vaikuttivat hyvin sujunut Kekkilä-BVB:n tuotteiden kysyntä ja koko konsernin jatkuneet tehostamistoimenpiteet. Negatiivisesti tulokseen vaikuttivat rahtikuljetusten ja materiaalien kohonneet kustannukset ja energiaturpeen voimakkaan jatkunut kysynnän lasku, jonka vuoksi energiajyrsinpolttoturpeen tuotanto Suomessa Neovan toimesta päätettiin lopettaa.

Liiketoiminnan kassavirta (vapaa kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja) päättyneellä tilikaudella oli 434,0 (39,6) miljoonaa euroa. Kassavirtaan vaikuttivat merkittävästi lämpö- ja sähköliiketoiminnan myynti sekä investoinnit Ilomantsin aktiivihiilituotantolaitokseen ja Kekkilä-BVB:n tuotannonlaajennuksiin.

Konsernin omavaraisuus tilikauden lopussa oli 55,2 (27,9) prosenttia ja nettovelkojen suhde käyttökatteeseen 0,0 (6,1).

COVID-19-pandemia vaikutti konsernin eri osiin hyvin eri tavalla. Energy-divisioonaan pandemialla ei ollut juurikaan suoria vaikutuksia. Se ainoastaan viivytti vireillä olevia tai suunniteltuja uusia asiakashankkeita, koska vierailut sekä omille että asiakkaiden laitoksille olivat rajoitettuina.

Grow&Care-divisioonassa pandemia vaikutti myös viivästyttävästi uusiin ammattiviljelijäprojekteihin useissa maissa sekä merirahtien saatavuuteen. Toisaalta pandemia vaikutti edelleen suotuisasti harrastajaviljelyliiketoimintaan, koska puutarhaharrastus jatkui vilkkaana etätöiden siivittämänä.

Pandemia viivästytti ja vaikeutti jonkin verran Ilomantsiin rakennettavan aktiivihiilitehtaan valvontaa ja rakennustöitä. Monissa rakennus- ja laiteasennustöissä työskenteli runsaasti eri maista tulevia työntekijöitä. Tartuntojen ehkäiseminen edellytti monia erityisjärjestelyjä ja varotoimenpiteenä toteutetut karanteenit viivästyttivät jonkin verran rakennusaikataulua. Lisäksi päälaitetoimittajallamme on ollut merkittäviä myöhästymisiä toimituksissaan, jotka ovat myöhästyttäneet koko projektin aikataulua. Tuotekehityksellemme suurin haitta pandemiasta on ollut Keski-Euroopassa sijaitsevien tuotekehityslaboratorioiden toiminnan hidastuminen pandemian kiihkeimpinä aikoina.

Energiaturpeen kysynnän hallitsemattoman laskun takia Neova jatkoi vuosi sitten julkistettua säästöohjelmaansa vuosille 2021-2022 ja toteutti noin 25 miljoonan euron tehostamistoimet onnistuneesti jo vuoden 2021 aikana. Tämän lisäksi päädyttiin kirjaamaan alas Suomessa jäljellä ollut energiaturpeen käyttöomaisuus noin 16 miljoonaa euroa.

Energiaturpeen kysynnän nopea lasku myös pakotti Neovan tarkastelemaan liiketoimintastrategiaansa uudessa tilanteessa. Jotta yhtiö pystyi vastaamaan alaskirjausten luomiin tasehaasteisiin ja jatkamaan valittua kasvustrategiaa kansainvälisillä kasvualustamarkkinoilla ja uusissa liiketoiminnoissa, yhtiö myi Suomessa, Ruotsissa ja Virossa toimivan energiainfraan pääasiassa keskittyvän tytäryhtiönsä Nevelin Ardianille tammikuussa 2021. Lämpö- ja sähköliiketoiminnan myynti mahdollisti sen, että yhtiö pystyi maksamaan omistajilleen kesäkuussa 2021 osinkoa yhteensä 250 miljoonaa euroa. Osingonmaksun ja lainanlyhennysten jälkeen yhtiö on lähes nettovelaton ja sen omavaraisuusaste oli vuoden lopussa yli 50 prosenttia.

Energiaturpeen kysynnän lasku jatkui myös 2021 aikana, energiaturpeen myynti väheni edellisvuodesta yli viidenneksen ja tästä syystä Neova ilmoitti syksyllä 2021, että se ei enää jatkossa tuota energiaturvetta.

Neova-konsernin Grow&Care-divisioonalle vuosi oli myynnillisesti vahva. Divisioonan liikevaihto oli 339 miljoonaa euroa, missä oli kasvua edellisvuodesta 13 prosenttia. Pääosa kasvusta tuli ammattiviljelyyn suunnatuista tuotteista ja kasvuturpeen myynnistä Euroopan markkinoille.

Vaikka divisioonan käyttökate kasvoi, sen suhteellinen kannattavuus aleni edellisvuodesta. Merirahtien ja pakkausmuovien hinnat kaksinkertaistuivat edellisvuodesta. Näitä kohonneita kustannuksia ei pystytty viemään hinnankorotuksista huolimatta täysimääräisesti lopputuotteiden hintoihin.

Aivan vuoden lopulla Kekkilä-BVB osti Saksasta Brill Substraten ja Brill Papenburg Logisticsin. Kauppa vahvistaa Kekkilä-BVB:n markkina-asemaa Euroopan suurilla markkinoilla Saksassa, Italiassa ja Ranskassa. Ostetun kokonaisuuden liikevaihto on noin 25 miljoonaa euroa. Kauppaan kuului oma satama ja terminaalialue Saksan Papenburgissa. Kauppa oli strategisesti tärkeä ja vahvistaa Kekkilä-BVB:n asemaa alan johtavana toimijana Euroopassa.

Joulukuussa 2021 Neova julkisti myös toisen strategisen järjestelyn. Yhtiö ilmoitti, että sen energiapuuliiketoiminta yhdistetään Lassila & Tikanojan Biowatti Oy:n kanssa. Uuden yhtiön liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa. Neovalta yhtiöön siirtyy noin 50 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja noin 40 henkilöä. Neova omistaa uudesta kokonaisuudesta 45 prosenttia ja Lassila & Tikanoja 55 prosenttia. Järjestely edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2022 aikana.

Uusissa liiketoiminnoissa vuoden 2021 piti olla uuden ajan alku. Novactorin aktiivihiilen tuotantolaitos valmistui Ilomantsiin ja tehtaan koekäyttö alkoi kesäkuussa. Koekäytön aikana ilmeni kuitenkin aktivointiuunin rakenteissa vaurioita, jotka pakottivat pysäyttämään laitoksen. Laitoksen masuuni täytyy käytännössä muurata uudelleen, mikä tarkoittaa sitä, että teollinen toiminta pääsee käynnistymään vasta alkuvuonna 2023. Tämä on erittäin valitettavaa, sillä aktiivihiilellä on markkinoilla hyvä kysyntä ja laitoksen tuottaman aktiivihiilen laatu oli asiakaspalautteiden perusteella hyvä.

Aktiivihiilen ohella Neova on tutkinut jo usean vuoden biostimulanttien tuottamista turpeesta. Biostimulantit tehostavat kasvihuone- ja peltoviljelyssä kasvien ravinteidenottokykyä ja ravinteidenkäytön tehokkuutta sekä auttavat kasveja sopeutumaan ilmastonmuutoksesta johtuviin olosuhteisiin. Neovan biostimulantteja on testattu kasvatuskokeissa Keski-Euroopassa ja ensi kesänä testejä jatketaan. Tavoitteena on tehdä päätös biostimulanttien teollisesta valmistamisesta vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kehitys liiketoimintasegmenteittäin

Raportointisegmentit muodostuvat konsernin divisioonista Neovan johtamismallin mukaisesti. Neova-konsernin raportoitavat segmentit ovat Energy, Grow&Care, New Businesses ja muut toiminnot.

Energy

Energy-divisioona vastaa Neova-konsernin tarjoamista polttoaineratkaisuista Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Divisioona tarjoaa energiantuottajille turve-, puu- ja pellettipolttoaineita. Pellettiasiakkaita divisioona palvelee oman myyntipalvelun ohella verkkokaupassa. Divisioonan liikevaihdosta noin puolet muodostuu uusiutuvista biopolttoaineista. Liiketoimintayksiköitä Energy-divisioonassa ovat nykyisellään polttoaineet: Pelletti, Puu ja Energiaturve.

Tilikauden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana, tammikuussa 2021, saatettiin loppuun Neveliin organisoitujen lämpö- ja sähköliiketoimintojen myynti Ardianille. Nevel on yhdistelty Energy-divisioonan lukuihin tammikuuhun 2021 saakka, kunnes määräysvalta siirtyi uudelle omistajalle. Nevelin liikevaihto vertailuvuoden ajankohtana oli 42,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 9 miljoonaa euroa. Liikevaihto vuonna 2020 oli 93,3 miljoonaa euroa ja liiketulos 18,4 miljoonaa euroa.

Tilikauden kolmannen vuosikolmanneksen (syys-joulukuu) liikevaihto oli 58,6 (85,6) miljoonaa euroa. Käyttökate raportointijaksolta oli 10,2 (28,0) miljoonaa euroa ja liiketulos -9,4 (-103,1) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat -5,1 (8,0) miljoonaa euroa.

Koko tilikauden liikevaihto oli 174,9 (245,9) miljoonaa euroa. Käyttökate koko tilikaudelta oli 31,5 (35,1) miljoonaa euroa ja liiketulos oli 3,5 (-90,6) miljoonaa euroa. Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä -17,8 (-111,9) miljoonaa euroa. Merkittävät kertaluonteiset erät koostuvat pääosin energiaturpeen tuotantoalueiden alaskirjauksista ja niihin liittyvien jatkuvien ympäristövelvoitteiden kulukirjaamisesta.

Divisioonan polttoaineliiketoimintojen kannattavuus heikkeni vertailuvuoteen nähden merkittävästi vähentyneen energiaturpeen kysynnän myötä. Korkea päästöoikeuden hinta ja veronkorotus ovat osaltaan laskeneet energiaturpeen kysyntää ja huolimatta biopolttoaineiden myynnin kasvusta kokonaisuutena polttoaineiden toimitukset jäivät 16 prosenttia vertailukautta alhaisemmaksi.

Neova ilmoitti 26.11.2021 Suomen energiaturvetuotannon lopettamisesta ja 16,2 miljoonan euron alaskirjauksesta energiaturvetuotantoon liittyvistä tase-eristä. Joulukuussa Neova ilmoitti yhdistävänsä Suomen puupolttoaineliiketoiminnan Lassila & Tikanoja Oyj:n omistaman Biowatti Oy:n kanssa. Yhdistymisen odotetaan tapahtuvan vuoden 2022 aikana.

Energy9-12/20219-12/2020Muutos1/2021-12/20211/2020-12/2020Muutos1/2019- 12/2019
Liikevaihto (milj. €)58,685,6-31,5 %174,9245,9-28,9 %289,5
Käyttökate (milj. €)10,228,0-63,5 %31,535,1-10,2 %60,1
Liikevoitto (milj. €)-9,4-103,190,9 %3,5-90,6103,9 %-12,0
Investoinnit (milj. €)-5,18,0-163,8 %30,921,146,4 %56,8
Henkilöstö225362-37,8 %244371-34,2 %364
Energian myynti, turve (GWh)1 8722 170-13,7 %5 5156 992-21,1 %9 058
Energian myynti, muut polttoaineet (GWh)1 4171 20018,1 %3 6063 16114,3 %3 600

Grow&Care

Grow&Care-divisioonan Kekkilä-BVB on Euroopan johtava ja monipuolisin kasvualustatoimija ammattiviljelijä-, viherrakennus ja kuluttajasegmenteissä. Kekkilä-BVB on erikoistunut vastuullisesti kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan korkealuokkaisia kasvualustoja, katteita ja lannoitteita viherrakentajille, ammattiviljelijöille, jälleenmyyjille sekä kotipuutarhureille. Turvetta toimitetaan lisäksi eläinkuivikkeiksi hevostiloille, karjatiloille, sikaloille, siipikarjan kasvattajille sekä raaka-aineeksi jatkojalostukseen.

Divisioonan tunnetut brändit Kekkilä Garden ja Hasselfors Garden tarjoavat tuotteita kotipuutarhureille ja viherrakentajille pohjoismaissa ja Baltiassa. Keski-Euroopan markkinoita palvelemme private label -tuotteiden ohella muun muassa Jardino ja Florentus brändeillä. Ammattiviljelyliiketoiminnassa BVB Substrates ja Kekkilä Professional brändit palvelevat kotimarkkinoiden lisäksi globaaleilla markkinoilla yli 100 vientimaata.

Tilikauden kolmannen vuosikolmanneksen (syys-joulukuu) liikevaihto oli 86,2 (77,0) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 3,8 (1,9) miljoonaa euroa ja liiketulos -3,8 (-6,0) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 20,0 (10,8) miljoonaa euroa.

Koko tilikauden liikevaihto oli 338,9 (299,9) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 32,2 (32,3) miljoonaa euroa ja liikevoitto 11,0 (14,0) miljoonaa euroa. Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä -0,9 (-1,6) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 37,5 (25,4) miljoonaa euroa.

Grow&Care-divisioonan koko vuoden liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti ammattiviljelyliiketoiminta ja kasvualustoihin käytettävän turveraaka-aineen myynti kasvoivat odotuksia nopeammin. COVID-19-pandemian kuluttajaliiketoimintaan vuonna 2020 aiheuttama poikkeuksellinen kysyntä jatkui myös tilikaudella 2021. Poikkeuksellinen tilanne on edelleen pitänyt ihmisiä kotona antaen heille aikaa ja mahdollisuuksia panostaa enemmän myös puutarhanhoitoon. Divisioonan edellisestä tilikaudesta heikentynyt suhteellinen kannattavuus selittyy osittain selkeästi kohonneilla materiaali- ja logistiikkakustannuksilla. Materiaalien kasvanut kysyntä on nostanut hintoja ja heikentänyt niiden saatavuutta samalla kun maailmanlaajuinen rahtikonttien epätasapaino on pidentänyt toimitusaikoja sekä nostanut rahtikulut poikkeuksellisen korkealle tasolle. Toimenpiteet kohonneen kustannustason siirtämiseksi osaksi asiakashintoja aloitettiin tilikauden 2021 kuluessa.

Näkymät vuodelle 2022 ovat positiiviset kohonneesta kustannustasosta huolimatta. Kuluttajaliiketoiminnan myyntisesongin ajoittuminen on altis säävaihteluille, jolloin vaikutus on merkittävä vuosikolmanneksittain tasoittuen koko vuoden ajanjaksolle. Ammattiviljelyliiketoiminnassa pitkän aikavälin kasvutrendin odotetaan jatkuvan. Divisioonamme kasvuturpeiden riittävyys ennen uutta tuotantovuotta on turvattu, vaikkakin raaka-ainemarkkinoilla on havaittavissa niukkuutta ennen tulevaa turvetuotantokautta edellisvuotiseen tapaan.

Tilikauden päättymisen jälkeen tehdyt yrityshankinnat Brill Substrate ja Brill Papenburg Logistics tulevat sisältymään kokonaisuudessaan osaksi Grow&Care-divisioonan tilikauden 2022 lukuja.

Grow&Care9-12/20219-12/2020Muutos1/2021-12/20211/2020-12/2020Muutos1/2019- 12/2019
Liikevaihto (milj. €)86,277,011,9 %338,9299,913,0 %250,2
Käyttökate (milj. €)3,81,996,9 %32,232,3-0,1 %22,4
Liikevoitto (milj. €)-3,8-6,036,2 %11,014,0-21,6 %7,0
Investoinnit (milj. €)20,010,885,0 %37,525,447,6 %14,0
Henkilöstö5655404,7 %5695454,2 %559

New Businesses

New Businesses -divisioona kehittää yhdessä asiakkaiden ja ekosysteemien kanssa ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, joilla turvataan maailman ruoantuotantoa, edistetään terveellisiä elinympäristöjä sekä kehitetään keinoja ilman ja veden puhdistamiseen. Tavoitteena on jalostaa suobiomassoista ja muista orgaanisista luonnonmateriaaleista uudenlaisia, korkean jalostusasteen tuotteita kansainvälisille markkinoille. 

Pisimmällä ovat suobiomassoista eristettävät biostimulantit, joita käytetään kasvihuone- ja peltoviljelyssä tehostamaan ruoantuotantoa ja parantamaan kasvien ravinteidenottokykyä ja ravinteidenkäytön tehokkuutta. Biostimulantit myös auttavat kasveja sopeutumaan ilmastonmuutoksesta johtuviin olosuhteisiin. Neova Refinery -konseptin mukaisesti raaka-aineet ja sivuvirrat hyödynnetään kokonaisvaltaisesti kiertotalousperiaatteen mukaisesti mahdollisimman pienellä energiankulutuksella ja päästöillä. 

Activated Carbon -liiketoiminta on aloittanut rakentamaan strategisesti merkittävää aktiivihiiltä jalostavaa tuotantolaitosta Ilomantsiin keväällä 2019. Laitos saavutti mekaanisen valmiuden toukokuussa 2021 ja koekäytössä syksyllä 2021 ilmenneiden mekaanisten rakennusmateriaaliongelmien ja tarpeellisen masuunin uudelleenmuurauksen oletetaan jatkuvan vuoden 2022 loppupuolelle. Käyttöönottovaiheen tuotantoa on toimitettu loppuasiakkaille ja siitä on jo saatu erittäin positiivista palautetta. Tuotantolaitoksen rakennusvaiheen työllistävyys on yli sata henkilötyövuotta ja laitoksen ensimmäisen vaiheen jatkuva työllistävyys toimitus- ja tuotantoketju mukaan lukien on noin 50 henkilöä. Neovan aktiivihiili tullaan myymään Novactor-tuotemerkillä.

Tilikauden kolmannen vuosikolmanneksen (syys-joulukuu) liiketappio oli -1,7 (-1,6) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 1,2 (14,4) miljoonaa euroa. Koko tilikauden liiketappio oli -5,1 (-3,3) miljoonaa euroa. Tilikauden tulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä -0,1 (0,0) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 10,4 (28,0) miljoonaa euroa. Liikevaihto New Businesses -divisioonassa koostuu pääosin aktiivihiiliraaka-aineen myynnistä arvoketjussa ennen kuin Ilomantsin oman tuotantolaitoksen myynti pääsee alkamaan.

New Businesses9-12/20219-12/2020Muutos1/2021-12/20211/2020-12/2020Muutos1/2019- 12/2019
Liikevaihto (milj. €)1,10,830,1 %3,02,424,5 %1,8
Käyttökate (milj. €)-1,5-1,2-20,7 %-4,5-2,9-55,5 %-1,9
Liikevoitto (milj. €)-1,7-1,6-10,1 %-5,1-3,3-53,5 %-2,0
Investoinnit (milj. €)1,214,4-91,8 %10,428,0-62,9 %9,4
Henkilöstö2929-1,7 %282611,5 %18

Muut toiminnot

Muut toiminnot -segmentti pitää sisällään Neova-konsernin liiketoimintayksiköille allokoimattomia eriä liittyen konsernin hallinto-, strategia- ja tukitoimintojen kuluihin.

Muut toiminnot -segmentin vaikutus tilikauden kolmannen vuosikolmanneksen (syys-joulukuu) liiketulokseen oli -1,5 (-10,9) miljoonaa euroa. Muut toiminnot -segmentin vaikutus koko tilikauden liiketulokseen oli 501,6 (-15,0) miljoonaa euroa. Raportointikauteen vaikuttaa merkittävästi kertaluonteisena eränä tuloutus liittyen tytäryhtiö Nevelin myyntiin arvoltaan +507,9 miljoonaa euroa. Kauppaan liittyvät kulut esitettiin pääosin jo vuoden 2020 viimeisen vuosikolmanneksen kohdalla.

Muut9-12/20219-12/2020Muutos1/2021-12/20211/2020-12/2020Muutos1/2019- 12/2019
Liikevaihto (milj. €)0,00,0-32,3 %1,10,11071,1 %0,1
Liikevoitto (milj. €)-1,5-10,986,2 %501,6-15,03 433,6 %-12,1
Henkilöstö7787-11,7 %8190-7,1 %113

Kassavirta, investoinnit ja rahoitus

Konsernin vapaa kassavirta ennen veroja tilikaudella 1.1.-31.12.2021 oli 434,0 (39,6) miljoonaa euroa. Nevel Oy:n osakkeiden myynnillä alkuvuodesta 2021 oli merkittävä positiivinen vaikutus konsernin kassavirtaan. Käyttöpääoman muutoksen vaikutus kassavirtaan oli -50,2 (+46,3) miljoonaa euroa.

Päättyneen tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 84,6 (76,6) miljoonaa euroa eli 239,9 (162,3) prosenttia poistojen määrästä. Tilivuoden merkittävimmät investoinnit kohdistuivat Activated Carbons -liiketoiminnan aloittamiseen. Investointeja tehtiin myös Kekkilä-BVB:n kapasiteetin laajennus- ja energiatehokkuusinvestointeihin sekä turvetuotannossa ympäristönsuojeluun ja kenttien ylläpitoon. Nettoinvestoinnit (bruttoinvestoinnit – omaisuuserien myynnit) 77,7 (59,1) miljoonaa euroa.

Konsernin likviditeettiasema on vahva. Likviditeettihallinnan tavoitteena on ylläpitää konsernin maksuvalmiutta siten, että konserni pystyy rahoittamaan normaalin liiketoiminnan huomioiden myös erääntyvät velat ja muut maksu- ja rahoitusvelvoitteet lyhyellä aikavälillä (< 12 kk). Likviditeettiriskiä hallitaan pitämällä riittävä määrä kassavaroja, lyhytaikaisia sijoituksia ja nostettavissa olevia luottositoumuksia. Konsernin likviditeettivaranto koostui vuoden 2021 lopussa rahavaroista, lyhytaikaisista sijoituksista korkorahastoihin ja yritystodistuksiin yhteensä 219 miljoonaa euroa sekä nostamattomasta, 50 miljoonan euron valmiusluottolimiitistä, joka erääntyy loppuvuodesta 2022.

Jälleenrahoitusriskin hallinnoimiseksi pitkäaikaisten lainojen erääntymisiä hajautetaan riittävästi tuleville vuosille. Erääntyvät pitkäaikaiset korolliset lainat seuraavan 12 kuukauden aikana ovat 14,1 miljoonaa euroa, joista 8,6 miljoonaa euroa on vuokrasopimusvelkaa. Seuraavat, merkittävää kokoluokkaa olevat lainat erääntyvät 2024 (110 milj. euroa).

Korolliset nettovelat olivat tilikauden lopussa 11,2 (327,7) miljoonaa euroa. Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (net debt/EBITDA) 31.12.2021 oli 0,0 (6,1).

Lyhytaikainen korollinen velka oli 19,4 (58,1) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 55,2 (27,9) prosenttia. Tilinpäätöshetkellä Neova täytti rahoitussopimuksiinsa liittyvät kovenantit ja muut ehdot. Korollisten, pitkäaikaisten lainojen keskikorko ilman taseeseen kirjattuja vuokrasopimusvelkoja oli 2,6 (2,5) prosenttia.

Konsernin taseen loppusumma oli 780,9 (758,5) miljoonaa euroa. Konsernin nettorahoituserät olivat -7,2 (-12,5) miljoonaa euroa. Nettorahoituserät olivat -1,4 (-2,3) prosenttia liikevaihdosta. Nettovelkaantumisaste oli 2,6 (158,0) prosenttia.

Toimintaan sisältyvä luontainen kausivaihtelu

Grow&Care-divisioonan kasvualustaliiketoiminta on altis kausivaihteluille parhaimman kysynnän ajoittuessa kasvukauden alkuun eli kevätkesään. Syys-joulukuun osalta myynti keskittyy lähinnä ammattiviljelijöille tapahtuvaan ympärivuotiseen myyntiin, vähittäismyyntikanavat ovat isommassa roolissa erityisesti kevät- ja kesäkaudella. Kasvualustaraaka-ainemyyntiä tapahtuu tasaisemmin ympäri vuoden.

Myös vuodenaikojen mukaan vaihteleva lämmitystarve tuo merkittävää syklisyyttä konsernin Energy-divisioonaan. Päättyneellä tilikaudella lämpötila oli kylminä kuukausina suhteellisen kylmä, mikä edesauttoi selkeästi polttoaineiden myyntiä sekä alkuvuodesta että erityisesti joulukuussa. Vuosikolmannes syyskuusta joulukuuhun on normaalisti jo merkittävä lämmityskausi toimintamaissamme.

Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät

Kasvuturpeen riskit

Kasvuturpeen osalta poliittista liikehdintää Euroopassa on havaittavissa tiukentuvan regulaation suuntaan. Toiminnan merkittävimpänä uhkana on turpeen käytön rajoittaminen, odottamattomat muutokset turvetta koskevassa lainsäädännössä ja vähittäiskaupan kiristyvät asenteet turpeen käyttöä kohtaan.

Läpinäkyvän informaation tarjoaminen turpeen käytön ympäristövaikutuksista, toimialan aktiivisuus objektiivisen tiedon tuottamisessa ja jakamisessa ja turpeen roolin korostamisessa kasvihuoneviljelyssä ja globaalissa ruuantuotannossa on oleellista riskien hallinnassa. Myös kierrätysratkaisujen aktiivinen edistäminen sekä vastuullisten turvetuotantomenetelmien ja turvetuotantoalueiden ennallistaminen ovat erittäin keskeisessä roolissa turpeen käytön yleisen hyväksyttävyyden kannalta.

Tärkein seurattava asia vuonna 2022 on alallemme etujemme valvonta rahoituksen taksonomian alueella ja EU-alueen FIT for 55 lainuudistuspaketissa.

Regulaatioriskit

Vuonna 2019 Suomessa käytettiin energiaturvetta 15,640 TWh. Hallitusohjelman tavoitteeksi on asetettu energiaturpeen käytön puolittuminen vuoteen 2030 mennessä. Neova Oy:n asiakkailtaan keräämän kysyntäennusteen mukaan puolittuminen tapahtuu jo vuonna 2022. Vuonna 2025 energiaturpeen käyttö olisi noin 4,0 TWh eli turpeen käyttö olisi enää noin 25 prosenttia vuoden 2019 määrästä.

Vuonna 2021 Neovan energiaturpeen myynnin arvo oli noin 70 miljoonaa euroa. Laskua edellisvuoteen oli kolmatta vuotta peräkkäin noin 20 prosenttia. Merkittävin syy tähän oli liki kolminkertaistunut päästöoikeuden hinta, joka kohosi vuoden lopulla noin 90 euron tasolle hiilitonnilta.

Energiaturve on korvautunut pääasiassa puulla. Valitettavasti entistä enemmän tuontihakkeella, jota tuodaan Suomeen Venäjältä ja laivoilla kauempaakin. Nykyisellä verotasolla ja vallitsevilla päästöoikeuksien hinnoilla energiaturve on asiakkailleen selvästi haketta, sellu- ja tukkipuuta kalliimpi polttoaine.

Aktiivihiililiiketoiminnan riskit

Aktiivihiililiiketoimintaan merkittävimpänä riskinä on Ilomatsin ensimmäisen tuotantolaitoksen onnistunut käynnistys vuoden loppuun mennessä. Siihen liittyy siis vielä sekä mekaaninen toiminnallinen että lopputuotteen laadullinen riski. Toiminnallinen riski jo osittain realisoitui syksyllä 2021 rakennusmateriaalien havaituissa laatuvirheissä, joiden vuoksi tuotantolaitoksen uuni pitää käytännössä rakentaa uudelleen vuoden 2022 aikana.

Myös Novactor brändin alla myytävään Neovan aktiivihiilen turveraaka-aineeseen liittyy fossiilittomuusvaateen mukana hyväksyttävyysriski. Ilomantsin tuotantolaitos on suunniteltu pystyvän kuitenkin hyödyntämään tarvittaessa muitakin raaka-aineita aktiivihiilen valmistukseen.

Markkinariskit

Neovan liiketoimintoihin liittyy merkittäviä markkinariskejä sekä lopputuotteiden kysynnän, että raaka-aineiden hinnan ja saatavuuden osalta.

Kansainvälisillä markkinoilla puuperäisten raaka-aineiden kysyntä on kasvanut merkittävästi asiakkaiden etsiessä ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Myös niiden tuonti Euroopan ulkopuolelta on kasvanut. Markkinoiden kasvaessa oikeahintaisen raaka-aineen saatavuus suhteessa lopputuotteen hintaan on avainasemassa kilpailukyvyn varmistamiseksi. Ukrainan tilanteen eskaloitumisella on vaikutuksia sekä energian hinnannousuun ja saatavuuteen sekä tälle vuodelle että lämmityskaudelle 2022-23 mutta myös puu- ja turveperäisten raaka-aineiden saatavuuden osalta jo tulevalle kasvukaudelle. Myös merirahteihin kriisillä on merkittävä vaikutus sekä saatavuuden että kustannusten osalta. Jo voimaan tulleet kansainvälisen kaupan pakotteet vaikuttavat yllä olevasti ja mahdollisten uusien pakotteiden osalta riskiseurantaa jatketaan ja korvaavia toimenpiteitä arvioidaan.

Sääriskit        

Neovan liiketoimintoihin laajasti vaikuttava yhteinen riski on sääolosuhteet. Talvella lämpötila vaikuttaa asiakkaiden polttoainetarpeeseen. Keväällä sääolosuhteet myös ratkaisevat puutarhakaupan kiivaimman sesongin ajoittumisen vaikuttaen koko vuoden tuloskehitykseen. Kesäaikana sään vaikutus kohdistuu biopolttoaineiden ja ympäristötuotteiden tuotantomääriin sekä laatuun.

Kesän 2021 turvetuotanto onnistui suunnitellusti Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Vahinkoriskit   Vahinkoriskejä ovat työturvallisuus, omaisuus- ja keskeytysvahinkoriskit sekä ympäristöriskit. Vahinkoriskien toteutumista pyritään estämään ennakoivilla riskienhallintatoimenpiteillä ja nopealla reagoinnilla havaittuihin vaaroihin. Riskit, joita ei voida hallita omin toimenpitein, vakuutetaan mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on myönteisen työturvallisuuden ja omaisuudensuojaa koskevan kulttuurin jatkuva edistäminen läpi kaikkien toimintojen. Mittavat panostukset turvallisuuskulttuurin muuttamiseen näkyvät jo muun muassa tapaturmien lukumäärän ja tapaturmataajuuden laskuna sekä turvallisuushavaintojen ja niiden perusteella tehtävien parannustoimenpiteiden kasvuna koko Neova-konsernissa.

Rahoitus- ja hyödykeriskit

Yhtiö hallitsee rahoitusriskiä ja ylläpitää maksuvalmiutta tasapainottamalla lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen suhteellista osuutta sekä pitkäaikaisten lainojen lyhennysaikatauluja. Lisäksi rahoituksen saatavuuteen ja hintaan liittyvää riskiä hallitaan hajauttamalla varainhankintaa eri pankkien ja rahoitusinstrumenttien välillä.

Yhtiön pääasialliset rahoitusriskit ovat valuutta-, korko- ja maksuvalmiusriski. Rahoitusriskien tunnistamisesta ja hallinnasta vastaa konsernin keskitetty rahoitustoiminto, jota ohjaa hallituksen hyväksymä rahoituspolitiikka. Konserni käyttää riskienhallinnassaan valuuttatermiinejä, valuutanvaihtosopimuksia, valuuttalainoja sekä hyödykejohdannaisia.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan panostukset tilikaudella 1.1.-31.12.2021 olivat yhteensä 16,3 (27,2) miljoonaa euroa, mikä on 3,2 (5,0) prosenttia liikevaihdosta. Tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyi yhtiön strategisen uudistumisen tukemiseen kaikissa Neova-konsernin yhtiöissä.

New Businesses – New Businesses -divisioona kehittää yhdessä asiakkaiden ja ekosysteemien kanssa ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, joilla turvataan maailman ruoantuotantoa, edistetään terveellisiä elinympäristöjä sekä kehitetään keinoja ilman ja veden puhdistamiseen. Tavoitteena on jalostaa suobiomassoista ja muista orgaanisista luonnonmateriaaleista uudenlaisia, korkean jalostusasteen tuotteita kansainvälisille markkinoille

Neova Refinery -konseptissa raaka-aineet ja sivuvirrat hyödynnetään kokonaisvaltaisesti kiertotalousperiaatteen mukaisesti. Biomassan ja sivuvirtojen korkean jalostusasteen tuotteisiin liittyy tulevaisuudessa valtava potentiaali, sillä maailma tarvitsee uusia keinoja kestävän ruuantuotannon edistämiseen, veden ja ilman puhdistamiseen sekä korvaamaan haitallisia kemikaaleja, öljypohjaisia tuotteita ja muoveja.

Konsernin innovaatio- ja IPR-strategia toteuttaa yhtiön tavoitetta kehittää olemassa olevia liiketoimintoja ja luoda uutta liiketoimintaa. Lisäksi strategian mukaisesti hallitaan ja suojataan kehitettyä aineellista ja aineetonta omaisuutta. Keskeisiä toimenpiteitä ovat henkilöstön osaamisen kehittäminen, innovaatiokulttuurin ylläpito ja ennakoivat toimenpiteet aineettoman omaisuuden suojaamiseksi.

Ympäristövastuu

Neova-konserni on sitoutunut toimintansa jatkuvaan parantamiseen ja ympäristötyön kehittämiseen. Haluamme olla vastuulliseksi tunnustettu toimija kaikkialla, missä olemme läsnä. Vuoden 2021 aikana uudistimme vastuullisuusstrategian ja asetimme uudet tavoitteet vuosille 2022-2025 sekä ympäristö- että sosiaalisen vastuullisuuden alueilla.

Ympäristötavoitteemme painopisteet ovat kasvihuonekaasupäästöt, luonnon monimuotoisuus, kiertotalous ja vesi. Osana tätä työtä määritimme myös Green Factory -konseptin, vuoden 2025 tavoitteet ja mittarit kasvualusta-, turve- ja sammal-, pelletti-, puu- ja aktiivihiilitoiminnoillemme. Vuodelle 2022 jokaisella toiminnolla on ympäristövastuuohjelma, joka määrittelee merkittävimmät vuosittaiset parannustavoitteet siirtyäksemme kohti Green Factory -konseptia. Aloitimme myös Green Office -konseptimme määrittelyn ja jatkamme sen osalta konkreettisten tavoitteiden asettamista.

Vuoden 2021 aikana panostimme ulkoiseen ja sisäiseen viestintään ympäristötekojemme osalta, päästöjen vähentämiseen vesistöön ja ilmastoon, luonnon monimuotoisuutta edistäviin toimenpiteisiin lopetetuilla turvetuotantoalueilla, pakkausmateriaalien kierrättävyyden nostamiseen sekä jätekuormituksen ja hävikin vähentämiseen.

Vastuullisesti tuotetun turpeen Responsibly Produced Peat (RPP) -sertifiointi laajeni Neova-konsernissa (Suomi, Ruotsi, Viro) 1 078 hehtaarista (ympäristöluvan mukainen alue) 4 195 hehtaariin vastaamaan Kekkilä-BVB:n asiakkaiden tarpeita.

Tuotannossa ollut turveala oli Neova-konsernissa (Suomi, Ruotsi, Viro) kesällä 2021 noin 21 162 (29 200) hehtaaria, josta Suomessa auma-alueineen 14 654 (20 550) hehtaaria. Suomessa uusia alueita valmistui tuotantoon 296 (374) hehtaaria ja tuotantoalueita poistui tuotannosta yhteensä 4 696 (6 240) hehtaaria tilikauden loppuun mennessä. Ruotsissa alueita poistui tuotannosta 9 (204) hehtaaria ja Virossa 1 284 (170) hehtaaria.

Jatkoimme Suomessa energiaturpeen tuotantokapasiteetin sopeuttamista ja soiden tuotantoalueiden sulkeminen oli yksi vuoden 2021 tärkeimpiä projekteja turveoperaatioissa. Soiden sulkeminen tarkoittaa, että turvetuotanto alueella loppuu ja siirrytään tuotantoalueen elinkaaressa jälkihoitovaiheeseen ja ympäristöluvan rauettamisprosessiin. Tilikauden aikana Suomessa siirryttiin noin 50 turvetuotantoalueella tuotannon jälkeiseen jälkihoitovaiheeseen. Turvetuotannon ympäristöluvassa on velvoitteita jälkihoidolle ja sen vuoksi on tärkeää, että jälkihoito toteutetaan vastuullisesti ja ympäristölupaa noudattaen. Neovan turvetuotantoalueille ELY-keskukset tekivät kaikkiaan 140 maastotarkastusta vuonna 2021, joista 41 oli lopettamiseen liittyviä tarkastuksia, 93 valvontasuunnitelman mukaisia määräaikaistarkastuksia ja 6 muuta tarkastusta. 

Tilikauden aikana seuraavaan maankäyttömuotoon siirtyi Suomen turvetuotannosta yhtiön omistuksessa olevia alueita 4 185 (1 156) hehtaaria. Alueita siirrettiin metsitettäviksi 3 559 (754) hehtaaria ja kosteikoiksi 626 (402) hehtaaria. Lisäksi myytiin merkittävä määrä alueita, joiden seuraavasta maankäytöstä päättää uusi omistaja. Maanomistajille palautettiin alueita 2 062 (3 836) hehtaaria. Tuotannosta poistettujen alueiden jälkihoitoon varaudutaan ympäristövarauksella, jolla katetaan tuotannon päättymisen jälkeisten velvoitteiden kustannukset. Neova luovutti Metsähallitukselle takaisin pääosin koskemattomia luonnonsoita noin 3 105 hehtaaria eri puolelta Suomea. Alueet oli vuokrattu turvetuotannon tarpeisiin, mutta niitä ei ole otettu turvetuotannon käyttöön.

Yhtiön luvitusperiaatteen mukaisesti uusia tuotantoalueita haetaan vain ojitetuille turvemaille. Neova-konsernin (Suomi, Ruotsi, Viro) turvetuotantoalueiden ympäristöinvestoinnit vuonna 2021 olivat 0,9 (0,3) miljoonaa euroa, jotka koostuivat pääasiassa turvetuotannon vesienkäsittelyrakenteiden tehostamis- ja rakentamistoimenpiteistä. Tilikauden ympäristönsuojelukustannukset ilman oman henkilöstön työpanosta olivat yhteensä 14,3 (14,4) miljoonaa euroa. Ne koostuivat pääasiassa turvetuotannon vesienkäsittelyrakenteiden ylläpidosta ja vaikutustarkkailuista.

Yhtiökokoukset

Neova Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2021. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti olla maksamatta 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenmääräksi kymmenen. Jatkamaan puheenjohtajana valittiin Juha Sipilä ja varapuheenjohtajana Heikki Miilumäki. Jäseniksi valittiin jatkamaan Antti Häkkänen, Eero Kubin, Esko Kurvinen, Tommi Lunttila, Mauri Peltokangas, Jenni Pitko, Piritta Rantanen ja Tiina Snicker.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Puheenjohtajana jatkaa Jan Lång ja varapuheenjohtajana Markus Tykkyläinen. Stefan Damlin, Tuomas Hyyryläinen, Vesa Hätilä, Kirsi Puntila ja Maija Strandberg jatkavat hallituksen jäseninä.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Panu Vänskä.

Neova Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.4.2021 päätti yhtiöjärjestyksen muutoksesta, jonka mukaisesti yhtiön uusi nimi on Neova Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Muutos astui voimaan 6.5.2021, kun kaupparekisteri rekisteröi muutoksen.

Neova Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 30.6.2021 vahvisti osatilikauden 1.1-30.4.2021 tilinpäätöksen ja päätti jakaa tältä osatilikaudelta osinkoa 8 333,33 euroa per osake eli yhteensä 250 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan sekä valitsi hallitukseen uudeksi jäseneksi Panu Routilan.

Henkilöstö    

Tilivuoden viimeisellä vuosikolmanneksella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 896 (1 018) henkilöä. Koko tilivuonna palveluksessa oli keskimäärin 922 (1 031) henkilöä. 

Henkilöstö segmenteittäin keskimäärin

 1-12/20211-12/2020
Energy244371
Grow&Care569545
New Businesses2826
Muut8190
Yhteensä9221 031

Neova Oy:n ja Kekkilä Oy:n yhteistoimintaneuvottelukunnat kokoontuivat tilikauden aikana suunnitellusti kaksi kertaa käsittelemään yhtiöiden ajankohtaisia asioita. Lisäksi henkilöstöllä on edustus Neovan hallintoneuvostossa. Hallintoneuvosto kokoontui kolme kertaa tilikauden aikana.

Työturvallisuus

Neova-konsernin turvallisuusryhmä johtaa ja kehittää Turvallisuus ensin! kulttuuriamme turvallisuushäiriöiden ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi tehokkaalla riskien vähentämisellä, kouluttamalla ja tukemalla liiketoimintoja.

Vuonna 2021 konsernin tapaturmataajuus (LTA1f: poissaoloon johtaneet tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden) nousi hieman edellisestä vuodesta 7,2 (7,2 ja 6,4 poissulkien Nevel). Suomen kaikkien toimintojen osalta saavutimme Nolla tapaturmaa -tavoitteemme. Tapaturmataajuus nousi etenkin Kekkilä-BVB:n Hollannin toiminnoissa, jossa tapaturmataajuus vuoden 2019 tasolle. Suurin osa onnettomuuksistamme ja erityisesti vakavista tapaturmista tapahtui tuotantotoiminnassa. Viimeisen kolmen vuoden aikana 14 prosenttia tapauksista on määritelty vakavaksi tapaturmaksi tai vakavaksi läheltä piti -tapaturmaksi: 12 tapausta 87 tapauksesta. Kuitenkaan mikään näistä ei ole ollut kuolemantapausta lähellä, ja kaikki tapaturmat huomioiden 54 prosenttia (54) ei johtanut menetettyyn työaikaan.

Turvallisuuskulttuurin parantamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi keskityimme vuonna 2021 turvallisuuskoulutukseen etenkin Alankomaissa, jossa noin 150 tuotantotyöntekijää osallistui turvallisuuskoulutukseen. Sen lisäksi kunnossapitoyksikön henkilöstö suoritti VCA-sertifikaatin (työturvallisuus, työterveys ja ympäristö rakentamisteollisuudessa). Vuoden 2021 aikana kiinnitimme erityistä huomiota palo- ja kemikaaliturvallisuuteen. Teimme turvetuotantoalueilla yhteensä 72 palo- ja kemikaaliriskienarviointia. Turvetuotannon tulipalojen määrä laski 49 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Seuraamme myös urakoitsijoiden onnettomuuksia toiminnassamme ja teemme onnettomuustutkinnat yhdessä heidän kanssaan. COVID-19-pandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi turvallisuushavaintojen määrä väheni 8 prosenttia edellisvuoden tasosta. Turvallisuushavaintoja tehtiin 2 963 (3 986 ja 3 363 poissulkien Nevel).

Neova-konsernissa on nollatoleranssi epäasiallista käyttäytymistä ja syrjintää kohtaan ja kaikki 13 vuoden aikana raportoitua tapausta käytiin läpi viivyttelemättä. COVID-19-pandemian aikana Neova-konsernissa on raportoituja tartuntoja 103, 83 vuonna 2021 ja 20 vuonna 2020.

Neova-konserni osallistui Great Place to Work -henkilöstötutkimukseen vuonna 2021 kolmatta kertaa. Tulosten perusteella olemme hienosti jatkaneet matkaamme kohti parempaa työpaikkaa. Johtoryhmä on käynyt kyselyn tuloksia ja avoimia vastauksia läpi sekä valinnut niiden perusteella uudet yhteiset kehittämistavoitteet. Sen lisäksi tiimit tutustuvat miettivät yhdessä kehitystoimenpiteitä. Kyselyn perusteella työntekijäkokemuksemme parani kahdella prosenttiyksiköllä, sillä työntekijäkokemusta mittaava Trust Indeximme on 70 prosenttia, kun viime vuonna se oli 68 prosenttia. Tutkimuksen perusteella Neova-konserni saavutti Great Place to Work -sertifikaatin kolmessa toimintamaassaan: Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Muutokset organisaatiorakenteessa

Nevel Oy tytär- ja osakkuusyhtiöineen myytiin 28.1.2021.

Kekkilä-BVB Germany GmbH ostettiin 19.11.2021. Kekkilä Oy perusti tilikauden aikana tytäryhtiöt Kiinaan sekä Yhdysvaltoihin.

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Osinkopolitiikkansa mukaisesti Neova Oy jakaa osinkoina keskimäärin 50 prosenttia tilinpäätöksen osoittamasta vuosivoitosta. Hallitus ehdottaa 29.3.2022 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos 514 829 390 euroa, kirjataan voittovarojen muutokseksi, jonka jälkeen yhtiökokouksen käytettävissä on voitonjakokelpoisia varoja 280 568 189 euroa.

Ylimääräinen yhtiökokous 30.6.2021 jakoi osinkoa osatilikaudelta 1.1.-30.4.2021 yhteensä 250 miljoonaa euroa. 31.12.2021 päättyneen tilikauden jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 jaetaan osinkoa 2 000 euroa per osake eli yhteensä 60 miljoonaa euroa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Kekkilä-BVB sai päätökseen 3.1.2022 kaupan liittyen saksalaisten yhtiöiden Brill Substraten ja Brill Papenburg Logisticsin hankinnan.

Neova tiedotti 10.2.2022 allekirjoittaneensa kaupan liittyen osakkuusyhtiönsä Scandbio AB:n myyntiin. Scandbio AB on ruotsalainen pelletin valmistaja, josta Neova omistaa 50 prosenttia. Ostajana kaupassa on ruotsalainen Lantmännen ek.

Neova Oy tiedotti 21.2.2022 allekirjoittaneensa kauppakirjan Kekkilä-BVB Oy:n 30 prosentin vähemmistöosuuden hankinnasta Nielson Belegging en Beheer B.V.:ltä. Kauppa edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Järjestelyn yhteydessä Kekkilä-BVB:n toimitusjohtaja ja Neovan johtoryhmän jäsen Juha Mäkinen jättää yhtiön. Neovan toimitusjohtaja ja Kekkilä-BVB:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Tempakka nimitettiin uudeksi Kekkilä-BVB:n toimitusjohtajaksi. Yhtiö tiedotti samassa yhteydessä, että Kekkilä-BVB:n COO Peter Jan Kuiper on nimitetty Neova-konsernin johtoryhmän jäseneksi. Muutokset astuivat voimaan välittömästi.

Tulevaisuuden näkymät

Neova-konserni on maailman suurimpia kasvualustaturpeen tuottajia. Lämpö- ja sähköyhtiö Nevelin myynnistä saamistaan varoilla Neovalla on mahdollisuus jatkaa voimakasta uudistumistaan entisestä moniala- ja energiayhtiöstä selkeämmin Euroopan johtavaksi kasvualustojen tuottajaksi Kekkilä-BVB:n kautta sekä puhtaamman veden ja ilman mahdollistajaksi Novactor aktiivihiililiiketoiminnan kautta.

Kekkilä-BVB-alakonserni panostaa myös alkaneella tilikaudella tuotevalikoiman kehittämiseen ja kansainvälisen myynnin kannattavaan kasvattamiseen ammattiviljely-, kuluttaja- ja viherrakentamisen liiketoiminnoissa. Uusille markkinoille on strategian mukaisesti tarkoitus laajentaa jakeluverkostoa ja olemassa olevilla Euroopan kotimarkkinoilla on tavoitteena kasvattaa yhteistyötä jo laajan asiakasverkoston kanssa.

Neova jatkaa strategian mukaisten toimenpiteiden toteuttamista henkilöstön osaamisen kasvattamiseksi ja markkinoiden parhaimman asiakaspalvelun tuottamiseksi. Samalla yhtiö jatkaa omien liiketoimintaprosessien tehostamista kannattavuuden parantamiseksi. Energiaturpeen kysynnän polttoaineena odotetaan jatkavan laskuaan, vastaavasti bioenergian kysynnässä odotetaan voimakasta kasvua.

Neova jatkaa uusien liiketoimintojen kaupallistamistyötä Activated Carbon -liiketoiminnassa sekä jatkaa seuraavien uusien liiketoiminta-avausten tutkimustyötä Ventures-toiminnassa. Activated Carbonsin ensimmäisen teknisten hiilten tuotantoon soveltuvan tuotantolaitoksen uunin uudelleen rakennustyö etenee suunnitellusti Ilomantsissa ja sen toiminnan on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2022 loppuun mennessä. Ventures-toiminta keskittyy vahvasti yhteistyöhön muiden alan toimijoiden kanssa edistääkseen hankkeitaan mahdollisimman tehokkaasti yhteistyössä kiinnostuneiden partnereiden kanssa. 

Kahden edellisen tilikauden aikana Neova on onnistunut myös omien tuulivoimahankkeiden kehittämisessä ja toiminta jatkuu hyvään tahtiin myös 2022 aikana valittujen hankkeiden osalta

Konsernin keskeiset tunnusluvut

MEUR9-12/20219-12/20201-12/20211-12/2020
     
Liikevaihto144,6162,1514,6544,9
Liikevoitto (EBIT)-16,5-121,4511,2-95,3
% liikevaihdosta-11,4-74,999,3-17,5
Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia-0,1-18,6527,67,4
% liikevaihdosta-0,1-11,5102,51,4
Tilikauden tulos-21,0-121,5501,5-108,1
     
Käyttökate (EBITDA)11,6-4,5562,853,8
+/- Käyttöpääoman muutos0,421,2-51,144,8
   – Nettoinvestoinnit-16,2-26,3-77,7-59,1
Vapaa kassavirta ennen veroja-4,2-9,7434,039,6
Bruttoinvestoinnit-18,9-33,2-84,6-76,6
Sijoitetun pääoman tuotto % *  73,1-14,0
Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *  75,41,1
Oman pääoman tuotto % *  98,7-34,9
     
Taseen loppusumma  780,9758,5
Oma pääoma  427,9207,3
Korolliset nettovelat  11,2327,7
Omavaraisuusaste %**  55,227,9
Korolliset nettovelat/käyttökate  0,06,1
Nettovelkaantumisaste %  2,6158,0
     
Henkilöstö, keskimäärin  9221 031
     
*) Edelliset 12 kuukautta    
**) Omavaraisuutta laskettaessa taseen pääomalaina on laskettu omaksi pääomaksi

Lisätietoa:
Vesa Tempakka, CEO, Neova, puh. 0400 726 727
Jarmo Santala, CFO, Neova, puh. 040 801 9191
Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Neova, puh. 040 680 4723