Hyppää sisältöön

Neova-konsernin ensimmäinen vuosikolmannes oli myynnillisesti vahva

Neova-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2021 

Ensimmäinen vuosikolmannes tammikuu-huhtikuu 2021 lyhyesti: 

 • Konsernin liikevaihto tammi-huhtikuussa oli 227,0 (236,0 1.1.-30.4.2020) miljoonaa euroa
 • Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tammi-huhtikuussa oli 215,6 (193,5) miljoonaa euroa huomioiden sähkö- ja lämpöliiketoiminnan myynti 28.1.2021
 • Käyttökate (EBITDA) oli 539,5 (44,1) miljoonaa euroa, 237,7 (18,7) prosenttia liikevaihdosta
 • Konsernin vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 31,9 (31,1) miljoonaa euroa
 • Liiketulos oli 530,4 (31,7) miljoonaa euroa, 233,6 (13,4) prosenttia liikevaihdosta, liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä 507,6 (9,2) miljoonaa euroa pääosin liittyen lämpö- ja sähköliiketoiminnan myynnistä kirjattuun myyntivoittoon
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 486,6 (23,5) miljoonaa euroa
 • Bruttoinvestoinnit olivat -51,4 (-20,8) miljoonaa euroa
 • Tulos/osake oli 17 414 (697) euroa
 • Korolliset nettovelat/käyttökate -0,5 (4,7)
 • Omavaraisuusaste-% 64,8 (41,3)
 • Sijoitetun pääoman tuotto-% (edelliset 12kk): 64,2 (-1,3) 

Toimitusjohtaja Vesa Tempakka: 

”Neova-konsernin ensimmäinen vuosikolmannes oli myynnillisesti vahva”

 ”Vuoden 2021 ensimmäinen vuosikolmannes oli monessa mielessä historiallinen. Tammikuussa saatoimme päätökseen edellisen vuoden marraskuussa julkistetun kaupan, jolla myimme kokonaan omistamamme Nevel Oy:n Ardianille. Nevelin kauppahinta oli 656 miljoonaa euroa ja siitä tuloutui ensimmäiselle vuosikolmannekselle yli 500 miljoonan euron myyntivoitto. Kaupan seurauksena konsernin liikevaihdosta lähti vuositasolla noin 100 miljoonaa euroa ja käyttökatteesta noin 20 miljoonaa euroa. Nevelin 130 hengen henkilöstö siirtyi kokonaisuudessa kaupan mukana Ardianin palvelukseen. Kaupan toteutuksen jälkeen Neova on nettovelaton yhtiö. 

Irtaantuminen lämmön- ja sähköntuotannosta saattoi päätökseen viime vuosien rakennemuutoksen, minkä tuloksena olemme kansainvälinen toimija, jonka nopeimmin kasvavat liiketoiminta-alueet ovat kasvihuoneviljelyä ja viheralaa tukevien tuotteiden ja eläinkuivikkeiden valmistaminen, ilman ja veden puhdistamiseen soveltuvan aktiivihiilen valmistaminen sekä uusiutuvat energiamuodot. 

Kaksi muuta merkittävää uutista ensimmäisellä vuosikolmanneksella olivat yhtiön ensimmäisen aktiivihiilituotantolaitoksen valmistuminen Pohjois-Karjalan Ilomantsiin ja ensimmäisten tuulipuistohankekehitysten käynnistäminen. 

Koska yhtiö on muuttunut viime vuosien aikana merkittävästi, ylimääräinen yhtiökokous päätti 29.4. yhtiön nimen vaihtamisesta Neova Oy:ksi. Samalla uudistettiin myös yhtiön visuaalinen ilme. Vapo jatkaa edelleen konsernin alabrändinä ja se on käytössä polttoaineliiketoiminnassa ja eläinkuivikkeissa. 

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 11,4 prosenttia 215,6 miljoonaan euroon. Kasvu tuli lähes yksinomaan Grow&Care-divisioonasta, jonka lähes kaikki tulosyksiköt kasvattivat liikevaihtoaan. Konsernin vertailukelpoinen käyttökate ja vertailukelpoinen liikevoitto paranivat hieman edellisvuodesta. Grow&Care-divisioonan liikevaihto kasvoi +11 prosenttia edellisvuodesta ja Energy-divisioonankin vertailukelpoinen liikevaihto nousi +2 prosenttia edellisvuodesta vahvan biopolttoainekysynnän vuoksi. Konsernin kannattavuus säilyi edelleen hyvällä tasolla huolimatta siitä, että korkeamman katteen energiaturpeen myyntiä korvautui matalamman katteen tuotteilla. Lisäksi logistiikkakulujen ja muun muassa pakkausmateriaalien hintojen nousu lisäsivät kustannuksia jo alkuvuoden aikana. 

Näkymät tilikauden loppuun 31.12.2021

Jatkavien liiketoimintojen osalta alkuvuoden suotuisan kehityksen arvioidaan jatkuvan tilikauden aikana. Vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran edellisvuodesta ja vertailukelpoisen käyttökatteen säilyvän suhteellisen vakaana. COVID-19 pandemian kehittymisen ennakoitavuus on hyvin vaikeaa mutta yhtiö on kuitenkin valmistautunut eri skenaariotoimenpitein pandemian mahdollisen kehittymisen vaihtoehtoihin. 

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

 

 

MEUR

1-4/2021

1-4/2020

1-12/2020

 

 

 

 

Liikevaihto

227,0

236,0

544,9

Liikevoitto (EBIT)

530,4

31,7

-95,3

% liikevaihdosta

233,6

13,4

-17,5

Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia

530,4

31,7

7,4

% liikevaihdosta

233,6

13,5

1,4

Tilikauden tulos

525,2

23,9

-108,1

 

 

 

 

   Käyttökate (EBITDA)

539,5

44,1

53,8

+/- Käyttöpääoman muutos

-4,7

-5,4

44,8

   – Nettoinvestoinnit

-48,2

-15,2

-59,1

Vapaa kassavirta ennen veroja

486,6

23,5

39,6

Bruttoinvestoinnit

-51,4

-20,8

-76,6

Sijoitetun pääoman tuotto % *

64,2

-1,3

-14,0

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *

80,6

4,4

1,1

Oman pääoman tuotto % *

96,4

-2,2

-34,9

 

 

 

 

Taseen loppusumma

1 135,9

888,4

758,5

Oma pääoma

730,8

363,3

207,4

Korolliset nettovelat

-283,3

294,9

327,7

Omavaraisuusaste %

64,8

41,3

27,9

Korolliset nettovelat/käyttökate

-0,5

4,7

6,1

Nettovelkaantumisaste %

-38,8

81,2

158,0

 

 

 

 

Henkilöstö, keskimäärin

952

1 009

1 031

 

 

 

 

*) Edelliset 12 kuukautta

 

 

 

**) Omavaraisuutta laskettaessa taseen pääomalaina on laskettu omaksi pääomaksi

 Osavuosikatsaus 1.1.-20.4.2021 

Lisätietoja antavat: 

Vesa Tempakka, CEO, Neova, puh. 040 072 6727

Jarmo Santala, CFO, Neova, puh. 040 801 9191

Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Neova, puh. 040 680 4723