Hyppää sisältöön
Pellettitehdas
Pellettitehdas

Neova-konsernin osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2022

Strategian mukainen kehitys vaikeassa liiketoimintaympäristössä

Tammi-huhtikuu 2022 lyhyesti:

 • Konsernin liikevaihto tammi-huhtikuussa oli 230,4 (227,0 1.1.-30.4.2021) miljoonaa euroa
 • Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tammi-huhtikuussa oli 230,4 (215,6) miljoonaa euroa huomioiden sähkö- ja lämpöliiketoiminnan myynti 28.1.2021
 • Käyttökate (EBITDA) oli 28,8 (539,5) miljoonaa euroa, 12,5 (237,7) prosenttia liikevaihdosta
 • Konsernin vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 27,5 (31,9) miljoonaa euroa
 • Liiketulos oli 20,0 (530,4) miljoonaa euroa, 8,7 (233,6) prosenttia liikevaihdosta, liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä +1,3 (507,6) miljoonaa euroa pääosin liittyen liiketoimintojen myynneistä kirjattuihin myyntivoittoihin
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 4,4 (486,6) miljoonaa euroa
 • Bruttoinvestoinnit olivat -27,4 (-51,4) miljoonaa euroa
 • Tulos/osake oli 308 (17 414) euroa
 • Korolliset nettovelat/käyttökate 0,3 (-0,5)
 • Omavaraisuusaste-% 53,7 (64,8)
 • Sijoitetun pääoman tuotto-% (edelliset 12kk): 0,2 (64,2)

Toimitusjohtaja Vesa Tempakka:

”Vahva myynti kompensoi Ukrainan sodan johdosta kohonneita kustannuksia”

”Vuoden 2022 ensimmäinen kolmannes muuttui Neova-konsernissa monelta osin suunnitellusta toiminnasta nopeaan reagointiin Ukrainan sodan aiheuttamiin toimintaympäristön muutoksiin. Neova-konserni lopetti heti sodan alkamisen jälkeen kaikki ostot ja myynnit Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa. Energialiiketoiminnassa tämä aiheutti sen, että Venäjältä tuodulle energiapuulle, piti nopeasti löytää vaihtoehtoja asiakkaiden polttoainehuollon turvaamiseksi.

Neova ilmoitti marraskuussa 2021, että se lopettaa energiaturpeen tuotannon. Tämä päätös jouduttiin uudelleen arvioimaan maaliskuussa 2022, jotta erityisesti Venäjän puusta riippuvaisille Itä-Suomessa oleville asiakkaille pystytään turvaamaan polttoaineen saanti lähivuosina. Ukrainan sotakaan ei muuttanut isoa kuvaa energiaturpeen myynnistä, sillä energiaturpeen myynti laski yli 10 prosenttia vuoden 2021 vertailujaksosta. Neova tuottaa asiakkailleen energiaturvetta jatkossa sitovia sopimuksia vastaan. Tulevan kesän energiaturpeen nostotavoite on noin 2 TWh, millä taattaisiin polttoaineen riittävyys seuraavaksi lämmityskaudeksi. Tämä arvioidaan erittäin tärkeäksi myös energiahuoltovarmuuden vuoksi.

Grow&Care-divisioonassa Ukrainan sodan vaikutukset näkyivät välittömästi lisääntyneinä logistiikkakustannuksina ja hankaluutena laivakuljetusten ja lannoitteiden saatavuudessa. Merkittävä osa EU-alueen lannoitteista ja lannoitteiden raaka-aineista oli hankittu aikaisemmin Venäjältä. Nopeasti kohonneet maakaasun ja dieselin hinnat nostivat rajusti myös Neovan asiakkaiden ja alihankkijoiden kustannuksia, mikä osaltaan leikkasi tuotteiden kysyntää.

Grow&Care-divisioonassa ammattiviljelijöille suunnattu myynti kasvoi vahvasti, mutta viherrakennusliiketoiminnalle (Landscaping) ja erityisesti harrasteviljelijöille suunnattu myynti kärsi myöhäisestä keväästä. Kokonaisuudessaan Grow&Care-divisioonan myynti kasvoi merkittävästi 157 miljoonaan euroon. Kustannustason noususta antaa hyvän käsityksen se, että divisioonan logistiikkakustannukset kasvoivat vuosikolmanneksella yli 50 prosenttia vertailujaksoon verrattuna.

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi +7 prosenttia ensimmäisellä kolmanneksella edellisvuodesta, vertailukelpoinen käyttökate ja vertailukelpoinen liikevoitto heikkenivät hieman.

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana Neova-konserni myi 50 prosentin osuutensa ruotsalaisesta pelletinvalmistajasta, Scandbio AB:stä. Kaupalla ei ollut merkittävää tulosvaikutusta. Myös Neovan ja Lassila&Tikanojan hanke puuliiketoimintojensa yhdistämisestä eteni suunnitellusti. Kilpailuviranomaiset antoivat hyväksyvän lausuntonsa hankkeesta huhtikuussa 2022. Tavoitteena on että uusi yhtiö aloittaa toimintansa heinäkuun 2022 alussa. Neova tulee omistamaan yhtiöstä 45 prosenttia.

Neovan Ilomantsissa sijaitsevan Novactorin aktiivihiilitehtaan tuotanto on ollut pysähdyksissä syksystä 2021 lähtien. Materiaalivirheistä johtuneen tuotantolaitoksen kunnostus jatkuu arviolta kuluvan vuoden loppuun. Vakuutusten arvioidaan korvaavan pääsääntöisesti tuotantolaitoksen kunnostuksesta aiheutuvat kustannukset.”

Strategian mukainen kehitys vaikeassa liiketoimintaympäristössä

Konsernin raportoitu liikevaihto oli tilikauden ensimmäisellä vuosikolmanneksella (tammi-huhtikuu 2022) 230,4 (227,0 tammi-huhtikuu 2021) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kehittyi erittäin suotuisasti ollen 6,9 prosenttia vertailujaksoa korkeampi. Hyvä myynnin kehitys tuli pääasiassa Grow&Care-divisioonasta, jossa myynti sekä ammattiviljelijöille että kasvualustamateriaalin käyttäjille kasvoivat selkeästi. Fuels&Real Estate Development -divisioonan vertailukelpoinen liikevaihto laski 10,4 prosenttia edellisvuoden vertailujaksoon verrattuna. Tämä liikevaihdon lasku tuli pääosin energiaturpeesta, jonka myynti heikkeni vertailukaudesta -13,5 prosenttia. Myös biopolttoaineiden myynti laski edellisvuodesta -3,1 prosenttia lähinnä energiapuun Venäjän tuonnin lopetuksen vuoksi.

Koko vuoden tuloskertymän osalta ensimmäinen vuosikolmannes oli jälleen molemmissa pääliiketoiminnoissamme suhteellisen vahva. Myöhäisen kevään ja kustannusinflaation vuoksi Grow&Care-divisioonan käyttökate kehittyi positiiivisesti edellisvuoteen verrattuna lähinnä Brill-yhtiöiden hankinnan myötä. Fuels&Real Estate Development -divisioonan osalta vertailukelpoinen kannattavuus heikkeni edellisvuodesta lähinnä merkittävästi vähentyneen energiaturpeen kysynnän myötä. Konsernin raportoitu käyttökate oli merkittävästi alhaisempi johtuen vertailuvuoden sähkö- ja lämpöliiketoiminnan myyntivoitosta ja se oli 28,8 (539,5) miljoonaa euroa. Myös konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli edellisvuotta heikompi 27,5 (31,9) miljoonaa euroa.

Konsernin raportoitu liiketulos tilikauden ensimmäisellä vuosikolmanneksella (tammi-huhtikuu) oli 20,0 (530,4) miljoonaa euroa. Myös tähän vaikutti vertailukaudella erittäin voimakkaasti lämpö- ja sähköliiketoiminnasta saatu myyntivoitto. Konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli 18,7 (22,8) miljoonaa euroa.

Konsernin kassavirta raportointikaudella oli 4,4 (486,6) miljoonaa euroa. Kassavirran muutokseen vaikuttivat merkittävästi sähkö- ja lämpöliiketoiminnan myynnistä viime tilikaudelle kirjattu myyntivoitto 507,9 miljoonaa euroa sekä käyttöpääoman kasvu, mikä johtui myöhäisen kevään ja kustannusinflaation vuoksi kohonneista varastotasoista.

Näkymät tilikauden loppuun 31.12.2022

Liiketoimintojen osalta alkuvuoden kehityksen arvioidaan jatkuvan lähes samankaltaisena tilikauden aikana. Vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran edellisvuodesta ja vertailukelpoisen käyttökatteen heikentyvän hieman kustannusinflaatiosta johtuen. COVID-19 pandemian kehittymisen ennakoitavuus on edelleen vaikeaa mutta yhtiö on kuitenkin valmistautunut eri skenaariotoimenpitein pandemian mahdollisen kehittymisen vaihtoehtoihin.

Geopoliittisen epävakauden vuoksi Neovalle tärkeiden raaka-aineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi. Kustannusvaikutusten lisäksi tällä on ollut vaikutusta myös raaka-aineiden saatavuuteen. Epävarmuus ja riskit johtuen geopoliittisesta tilanteesta, mukaan lukien asetetut pakotteet, mahdolliset lisäpakotteet sekä vastapakotteet ja niiden seuraukset, voivat vaikuttaa konsernin toimintaympäristöön.

Konsernin keskeiset tunnusluvut   
    
MEUR1-4/20221-4/20211-12/2021
    
Liikevaihto230,4227,0514,6
Liikevoitto (EBIT)20,0530,4511,2
% liikevaihdosta8,7233,699,3
Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia20,0530,4527,6
% liikevaihdosta8,7233,6102,5
Tilikauden tulos12,2525,2501,5
    
Käyttökate (EBITDA)28,8539,5562,8
+/- Käyttöpääoman muutos-14,8-4,7-51,1
 – Nettoinvestoinnit-9,7-48,2-77,7
Vapaa kassavirta ennen veroja4,4486,6434,0
Bruttoinvestoinnit-27,4-51,4-84,6
Sijoitetun pääoman tuotto % *0,264,273,1
Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *3,780,675,4
Oman pääoman tuotto % *-2,296,4108,9
    
Taseen loppusumma815,11 135,9780,9
Oma pääoma436,3730,8425,9
Korolliset nettovelat13,6-283,311,2
Omavaraisuusaste %53,764,855,2
Korolliset nettovelat/käyttökate0,3-0,50,0
Nettovelkaantumisaste %3,1-38,82,6
    
Henkilöstö, keskimäärin985952922
    
*) Edelliset 12 kuukautta   

Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan: Osavuosikatsaus (pdf-tiedosto)

Lisätietoja:

 • Vesa Tempakka, CEO, Neova, puh. 040 072 6727
 • Jarmo Santala, CFO, Neova, puh. 040 801 9191
 • Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Neova, puh. 040 680 4723