Hyppää sisältöön

Neova tekee 16,2 milj. euron alaskirjauksen Suomen energiaturvetuotannon lopettamisen takia

Energiaturpeen kysynnän lasku on voimistunut edelleen. Tänä vuonna Suomessa käytetään energiaturvetta vajaat 7 TWh, ensi vuonna arvion mukaan alle 5 TWh ja käytännössä jyrsinpolttoturpeen käyttö loppuu teollisessa mittakaavassa aivan lähivuosina. Merkittävin syy kysynnän laskuun on päästöoikeuden hinnan kohoaminen yli 60 euron tasoon hiilidioksidiekvivalenttitonnilta, mikä yhdessä energiaveron korotuksen kanssa on tehnyt energiaturpeesta selvästi haketta ja ainespuuta kalliimman polttoaineen.

Neova tuotti Suomessa energiaturvetta vuonna 2021 alle miljoona kuutiometriä. Yhtiö ei tuota vuonna 2022 enää lainkaan jyrsinpolttoturvetta. Tästä syystä Neova alaskirjaa vuoden 2021 tilinpäätöksessään energiaturvetuotantoon liittyviä tase-eriä yhteensä 16,2 miljoonaa euroa. Alaskirjaukset koskevat koko jäljellä olevaa energiaturpeeseen liittyvää käyttöomaisuutta Suomessa eli energiaturvetuotanto-alueiden turvesubstanssia, tuotantokoneita, teitä ja rakennelmia eli käytännössä kaikkia muita tase-eriä paitsi maapohjien arvoa ja myytävissä olevaa muuta omaisuutta kuten sähköliittymiä. Olemassa olevia energiaturvevarastoja ei alaskirjata.

Neovalla on varastossa energiaturvetta määriä, joiden se uskoo riittävän tärkeiden asiakkaiden tarpeisiin tulevien vuosien aikana. Energiaturvetuotannon lopettaminen pienentää merkittävästi Neovan turvetuotantoalueiden määrää. Yhtiön arvion mukaan sen kasvu- ja kuiviketurve sekä korkean jalostusasteen turvetuotteiden tuotantoon tarvittava aktiivinen tuotantopinta-ala on vuonna 2025 vain noin 15 000 hehtaaria, mikä on alle 0,2 prosenttia Suomen suopinta-alasta.

Yhtiö on sitoutunut siirtämään tuotannosta poistuvat maa-alueet seuraavaan maankäyttömuotoon kahden vuoden kuluessa tuotannon lopettamisesta. Seuraavien vuosien aikana yhtiö siirtää vanhoja tuotantoalueita seuraavaan maankäyttömuotoon eli ne pääasiassa metsitetään tai ennallistetaan kosteikoiksi. Tämä tarkoittaa biodiversiteetin parantamista sadoissa kohteissa  yli 10 000 hehtaarin alueella.

Toimitusjohtaja Vesa Tempakan mukaan päätös jyrsinpolttoturvetuotannon lopettamisesta tehtiin kaupallisin perustein. Tuotamme edelleen kasvu- ja kuiviketurvetta ja muun muassa turvetta aktiivihiilen raaka-aineeksi. ”Meillä on valmius tuottaa jonkin verran energiaturvetta jatkossa, mikäli Suomen energiahuollon turvaaminen tai joidenkin kriittisten asiakkaiden energiahuollon turvaaminen sitä vaatisi. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä tuollaisia tarpeita”, Tempakka sanoo.

”Viimeisten kahden vuoden kehitys ja seuraavien vuosien energiaturpeen käyttöennuste tarkoittaa sitä, että koko turvetoimialan hiilidioksidipäästöt eli polton päästöt, kaikkien turvelajien tuotannon päästöt ja tuotantoalueiden maaperäpäästöt jäävät jo vuonna 2025 arviolta 0,6 miljoonaan tonniin, mikä on noin 1,5 prosenttia Suomen kaikista päästöistä. Vuosien 2015-2021 aikana alan hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet noin 4 miljoonaa tonnia ”, Tempakka sanoo.

Yhtiö satsaa nyt voimakkaasti ammattiviljelyssä tarvittaviin kasvualustoihin, kuiviketurpeeseen ja uusiin turpeesta ja muista luonnonmateriaaleista tuotettaviin korkean jalostusasteen tuotteisiin.

Lisätietoja antavat:

  • Vesa Tempakka, Neova, CEO, puh. 040 072 6727
  • Jarmo Santala, Neova, CFO, puh. 040 801 9191
  • Ahti Martikainen, Neova, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, puh. 040 680 4723