Hyppää sisältöön

Neova uskoo tuuli- ja aurinkovoiman yhdistämiseen: turvetuotantoalueilla tuhansien hehtaarien potentiaali aurinkovoimapuistojen rakentamiseen

Neova Oy on aloittanut useita tuuli- ja aurinkovoiman kehityshankkeita omistamillaan  turvetuotannosta poistuvilla alueilla eri puolilla Suomea. Tarkoitus on siirtää käytöstä poistuvia turvetuotantoalueita nopeasti seuraavaan maankäyttömuotoon, pienentää maaperäpäästöjä ja samalla parantaa Suomen sähköntuotannon omavaraisuutta uusiutuvan energian tuottamisella.

Neovalla on aktiivisessa hankekehityksessä tällä hetkellä seitsemän tuulivoimakohdetta, jotka käsittävät nimellisteholtaan yhteensä noin 1 000 megawattia tuulivoimaa. ”Tämä on merkittävä määrä uutta tuulivoimaa, sillä Suomessa on tällä hetkellä rakennettuna ja toiminnassa yhteensä noin 3 600 megawatin nimellistehon verran tuulivoimaloita”, Neovan tuuli- ja aurinkovoimakehityksestä vastaava päällikkö Lauri Alanen kertoo.

”Neova aloitti vuonna 2020 selvittää potentiaalisia tuulivoimakohteita omistamistaan maa-alueista. Selvityksessä havaittiin lukuisia tuulivoimaan soveltuvia kohteita ja lopulta käynnistettiin varsinainen tuulivoiman hankekehitys. Tuulivoimahankkeiden kaavoitusmenettely on parhaillaan käynnissä Karstulassa Keski-Suomessa, Pyhännällä Pohjois-Pohjanmaalla sekä Halsualla ja Kokkolassa Keski-Pohjanmaalla. Lisäksi suunnitteilla on muutamia muita hankekohteita, jotka eivät ole vielä ehtineet kaavoitukseen”, Alanen sanoo.

Aurinkoenergiassa mahdollisuuksia teollisen kokoluokan hankkeille

Myös aurinkoenergian mahdollisuuksia on selvitetty Neovassa kiihtyvään tahtiin. Aivan viime aikoina Suomessa on noussut esiin huomattavaa kiinnostusta teollisen kokoluokan aurinkoenergiahankkeille. Monet Neovan tuulivoimahankkeista ovat hybridihankkeita, joissa on tarkoitus toteuttaa sekä tuuli- että aurinkovoimaa.

Suomen sähköntuotannon omavaraisuuden saavuttaminen on korostunut varsinkin Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyssodan myötä. Tämä on lisännyt entisestään tarvetta nopeasti rakennettavalle ja edulliselle uusiutuvalle sähköntuotannolle, kuten tuuli- ja erityisesti aurinkovoimalle. Neovan noin 60 000 hehtaarin kiinteistöomistus Suomessa mahdollistaa isojen hankekokonaisuuksien suunnittelun.

”Neovan tekemien selvitysten perusteella potentiaalisia aurinkovoimakohteita löytyy yhtiön omista maa-alueista yli 10 000 hehtaaria. Osa näistä alueista todennäköisesti karsiutuu pois, mutta siltikin kyseessä on hyvin merkittävä määrä mahdollisia aurinkovoima-alueita, yhteensä useita tuhansia megawatteja sähkötehoa. Laskennallisesti 10 000 hehtaarin alueelle mahtuisi noin 5 500 MW aurinkovoimaa, joka tuottaisi sähköä karkeasti arvioiden noin 5 500 GWh vuodessa. Määrällä saataisiin katettua Jyväskylän ja Vantaan yhteenlaskettu vuotuinen sähköntarve”, Neovan kiinteistökehityksestä vastaava johtaja Pasi Koivisto kertoo.

”Tuuli- ja aurinkovoima tukevat erittäin hyvin toisiaan, sillä niiden sähköntuotanto painottuu eri ajankohtiin. Sähkönsiirtoyhteydet saadaan tehokkaampaan hyötykäyttöön ja sähköntuotannosta tulee tasaisempaa, kun rakennetaan kumpaakin tuotantomuotoa. Neovalla on lisäksi suunnitelmissa kehittää lukuisia erillisiä aurinkovoimapuistoja, joiden kokoluokat vaihtelevat noin kymmenestä hehtaarista aina satoihin hehtaareihin”, Lauri Alanen kertoo.

”Näin suuria aurinkovoimahankkeita ei ole Suomeen rakennettu vielä yhtään, mutta osa hankekehittäjistä on jo tehnyt hankesuunnitelmia sekä käynnistänyt luvitusmenettelyitä. On varmasti vain ajan kysymys milloin ensimmäisistä rakentamispäätöksistä kerrotaan. Meillä ensimmäiset luvitettavat kohteet päätetään kuluvan kesän aikana”, Alanen arvioi.

Vanhat turvetuotantoalueet soveltuvat hyvin tuuli- ja aurinkovoimalle

Energiaturpeen kysyntä on viime vuosina laskenut voimakkaasti, mikä johtaa monien turvetuotantoalueiden sulkemiseen lähivuosina. Neova on sitoutunut siirtämään tuotannosta poistuvat maa-alueet seuraavaan maankäyttömuotoon kahden vuoden kuluessa tuotannon lopettamisesta.

”Vanhoja turvetuotantokohteitamme vapautuu tulevina vuosina reilusti seuraavaan maankäyttöön kuten tuuli- ja aurinkovoiman tarpeisiin. Hankkeissamme hyödynnetään turvetuotantoalueita sekä niiden lähiympäristöjä, jotka on selvityksissä todettu soveltuvaksi tuulivoimarakentamiselle. Vaikka Neovan omat maat ovat hankkeissa lähtökohtana, monissa kohteissa on myös vuokrattuna merkittävä määrä muiden maanomistajien kiinteistöjä”, Koivisto kertoo.

”Tuuli- ja aurinkoenergia soveltuvat erinomaisesti monille vanhoille turvetuotantoalueille, sillä alueet sijaitsevat usein etäällä asutuksesta ja niissä on jo valmiina hyvä tieverkosto. Kohteet ovat myös muokatun maankäytön alueita, jolloin rakentamisen ympäristövaikutukset ovat pienempiä kuin toteutettaessa vastaavaa hanketta pelkästään metsätalousmaalle. Vanhat turvetuotantoalueet ovat lähtökohtaisesti erittäin hyviä alueita rakentaa aurinkovoimaa, koska ne ovat laajoja aukeita ja tasaisia alueita”, Alanen sanoo.

Neova vastaa itse tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden hankekehityksestä. Neova teettää tarpeelliset selvitykset sekä hoitaa kaavoitus- ja luvitusmenettelyt valmiiksi kunnes kaikki viranomaisluvat on saatu, jotta hankkeiden rakentaminen on mahdollista käynnistää. Ennen rakentamisen aloittamista tehdään hankekohtaiset päätökset siitä, onko Neova mukana rakentamisessa ja sähköntuotannossa, vai etsitäänkö hankkeelle ulkopuolinen toteuttaja.

Lisätietoa:

Lauri Alanen, Program Manager, tuuli- ja aurinkovoimakehitys, Neova, puh. 050 379 3578

Pasi Koivisto, Johtaja, polttoaineet ja kiinteistökehitys, Neova, puh. 040 848 6541

Neova on kansainvälinen yritys, jonka liiketoiminnan tavoitteena on varmistaa elämän perusedellytykset kaikille: puhdasta ruokaa, ilmaa ja vettä. Edistämme liiketoiminnoillamme ammattimaista kasvattamista ja puutarhaviljelyä, houkuttelevien ja miellyttävien elinympäristöjen rakentamista sekä eläinten hyvinvointia. Tarjoamme asiakkaillemme paikallisia polttoaineita ja valmistamme aktiivihiiltä ilman ja veden puhdistamiseen.