Hyppää sisältöön

Neova yhtiöittää Heinolan ja Kotkan aurinkovoimahankkeet erillisiksi osakeyhtiöiksi

Neova yhtiöittää sen ensimmäiset kaksi aurinkovoimahanketta erillisiksi osakeyhtiöiksi. Yhtiöittämisen avulla hankkeille on haettavissa parhaat mahdolliset toimintaedellytykset ja toteuttajat, jotka pystyvät ottamaan huomioon kunkin hankkeen paikalliset tarpeet ja erityisominaisuudet. Tavoitteena on, että näitä hankkeita päästään toteuttamaan vuoden 2024 aikana ja että ne tuottavat sähköä verkkoon vuonna 2025.

Neovalla on vireillä kymmenkunta aurinko- ja tuulipuistohanketta eri puolilla Suomea. Hankkeet sijoittuvat pääasiassa entisille turvetuotantoalueille ja niiden lähiympäristöön. Nyt yhtiöitettävät hankkeet, Neova Solar Laviassuo Oy ja Neova Solar Torvmossen Oy, sijaitsevat kokonaan vanhoilla turvetuotantoalueilla, jotka omistaa Neova Oy:n tytäryhtiö Vapo Terra Oy.

Neovan aurinkovoimahanke Heinolassa on nimeltään Neova Solar Laviassuo Oy. Alustavan hankesuunnitelman mukaan sen pinta-ala on kahdeksan hehtaaria ja aurinkovoimalan verkkoon liitettävä teho on arviolta noin 5 MW. Kotkassa sijaitseva Neova Solar Torvmossen Oy:n aurinkovoimalan pinta-ala on alustavan hankesuunnitelman mukaan noin 50 hehtaaria. Aurinkovoimalan verkkoon liitettävä teho on arviolta noin 30-35 MW. Laviassuon aurinkovoimalan sähköntuotannon on arvioitu vastaavan noin 300 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta ja Torvmossenin aurinkovoimalan sähköntuotannon noin 2 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

”Molempien hankkeiden kohdalla on kartoitettu luontoarvoja ja tehty maaperätutkimuksia aurinkovoimaloiden perustamistavan määrittämiseksi. Näiden perusteella alueet sopivat erinomaisesti aurinkovoimahankkeille. Hankkeiden luvitusprosessi on edennyt suunnitellusti ja aikataulussa. Alueilla tehdään alkukesällä 2023 vielä tarkentavia luontoselvityksiä ja voimaloiden rakentamista varten tarvittavat luvat pyritään saamaan voimaan vielä tämän vuoden aikana”, Vapo Terra Oy:n tuuli- ja aurinkovoimakehityksestä vastaava ohjelmajohtaja Lauri Alanen sanoo.

Neovan kiinteistökehityksestä vastaavan johtaja Pasi Koiviston mukaan yhtiöittämisellä halutaan joustavoittaa ja nopeuttaa hankkeiden liikkeellelähtöä sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat luvat ovat lainvoimaisia. ”Kaikki hankkeet ovat erilaisia ja erillisissä hankeyhtiöissä paikallisuus, ja hankkeiden erityistarpeet on helpompi ottaa huomioon. Emme ole tehneet kategorisia päätöksiä siitä, mitkä hankkeet pidemmällä tähtäimellä pidämme täysin omassa omistuksessamme, mihin hankimme jo toteutusvaiheessa kumppaneita ja mitkä kohteet myydään mahdollisesti kokonaan konsernin ulkopuolelle. Nämä asiat ratkaistaan aina tapaus kerrallaan”, Koivisto sanoo.

Yhtiöittämisen avulla kumppaneiden mukaan ottaminen on yksinkertaisempaa, Koivisto perustelee. ”Yhtiöittäminen aloitettiin aurinkovoimahankkeista, koska niiden luvitusaika on huomattavasti tuulivoimapuistoja nopeampaa. Uskommekin, että saamme näiden kahden kohteen luvituksen valmiiksi kuluvan vuoden aikana ja sen jälkeen pääsemme neuvottelemaan mahdollisista kumppaneista. Nopeimmillaan rakentamiseen voidaan päästä vuoden 2024 alkupuolella ja puistot tuottaisivat verkkoon uusiutuvaa energiaa noin vuoden päästä rakentamisen aloittamisesta”, Koivisto sanoo.

Lisätietoja:
• Pasi Koivisto, johtaja, Vapo Terra Oy, puh. 040 848 6541
• Lauri Alanen, tuuli- ja aurinkovoimakehityksestä vastaava ohjelmajohtaja, Vapo Terra Oy, puh. 050 379 3578