Hyppää sisältöön

Pudasjärven kaupunki ja Vapo kehittävät yhteistyössä paikallista liiketoimintaa

Pudasjärven kaupunki ja Vapo selvittävät mahdollisuuksia kehittää yhteistyössä paikallista biopolttoaineliiketoimintaa. Asiaa koskeva aiesopimus on allekirjoitettu 28.1.2011.

Aiesopimuksen tarkoituksena on etsiä keinoja, joilla edistetään energiapuun, peltoenergian ja turpeen sekä näitä toimialoja palvelevan kone- ja kuljetusalan liiketoiminnan kehittämistä Pudasjärvellä. Osapuolten tavoitteena on tehdä yhteistyötä synnyttämällä paikallista liiketoimintaa ja luomalla edellytyksiä paikallisen biopolttoaineliiketoiminnan kehittämiselle edelleen. Lisäksi tavoitteena on edesauttaa Pudasjärven kaukolämpöliiketoimintaa öljyn korvaamisessa kotimaisilla paikallisesti tuotetuilla polttoaineilla.

Aiesopimuksen mukaisesti osapuolet selvittävät mahdollisuudet paikalliseen yhteistyöhön ja biopolttoaineliiketoiminnan koneyrittäjyyden laajamittaiseen kehittämiseen Pudasjärvellä metsäpolttoaineiden, peltoenergian ja polttoturpeen sekä energiapuujalosteiden tuotannossa. Tavoitteena on luoda edellytyksiä paikallisen biopolttoainetuotannon kasvattamiselle sekä lisätä luonnonvarojen ja luonnon matkailuarvojen hyödyntämiseen liittyviä työpaikkoja. Osapuolten aikomuksena on luoda Pudasjärvestä näihin liittyvä valtakunnallisestikin merkittävä resurssikeskittymä ja osaamiskeskus.

Pudasjärven kaupungin alueella on mittavat luonnonvarat, joiden energiatuotteiksi jalostamiseen Vapo tarjoaa liiketoimintaosaamista ja asiantuntemustaan. Metsien puuvaranto, peltobiomassat, turvevarat ja paikallisten puunjalostusteollisuuden raaka-aineiden jalostaminen polttoaineiksi tarjoavat hyvät lähtökohdat yhteistyölle.

 

Lisätietoja:

Pudasjärvi,   kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila, puh. 040 826 6588
                   kehittämisjohtaja Mikko Kälkäjä, puh. 040 739 9797
Vapo Oy,      liiketoimintajohtaja Esa Koivula, puh. 020 790 5680.