Hyppää sisältöön

Pursialan maiden puhdistus alkaa syksyllä

Vapon entisen Pursialan sahan kloorifenolipitoisten maiden ja pohjaveden puhdistus on tarkoitus aloittaa syksyllä. Vapo sai Etelä-Savon ELY-keskukselta asiaa koskevan päätöksen kesäkuun alussa.

Pilaantuneiden maiden puhdistus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa maaperää huuhdotaan ja puhdistetaan biologisesti noin vuoden ajan. Menetelmässä vahvistetaan maaperän luontaisen mikrobikannan kykyä hajottaa kloorifenolia.

Mikäli tämän jälkeen puhdistusta on tarpeen jatkaa, otetaan käyttöön kloorifenolia hajottava maaperän kemiallinen hapetus. Menetelmä on turvallinen ympäristölle. Arviolta kahden vuoden päästä tehdään tilannearvio ja mikäli tarvetta, ryhdytään jatkotoimiin.

Maaperän puhdistamisen aikana kloorifenolipitoista vettä pumpataan alueelta ylös. Vesi johdetaan esipuhdistuksen jälkeen Mikkelin Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamolle Vapon kustannuksella puhdistettavaksi lisää.

Toiminnan aikana seurataan niin pohjaveden kuin jätevesipuhdistamolle johdettavan veden laatua yhdessä Mikkelin vesiliikelaitoksen kanssa. Kaikki toiminta perustuu puhdistustoiminnan lupaehtoihin ja veden laatua seurataan viranomaismääräysten mukaisesti.

Lisätietoa: Vapo Oy, ympäristöasiantuntija Seppo Nykänen, p. 020 790 5524