Hyppää sisältöön

Ropolansuon kosteikko: lintujen ja luonnon monimuotoisuuden tyyssija

Ropolansuon entistä turvetuotantoaluetta Mikkelissä on ennallistettu vuodesta 2021 lähtien ja se on muuttumassa elinvoimaiseksi elinympäristöksi kosteikkolinnuille ja muille luonnon eläimille. Ropolansuon kosteikko  on osa biodiversiteettiohjelmaamme, jonka tavoitteena on parantaa luontoa vesittämällä ja metsittämällä vanhoja soita yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa.

Vuoden 2023 lintukartoituksissa Ropolansuon 56 hehtaarin alueella havaittiin peräti 76 lintulajia, joista ainakin 41 lajia pesii alueella. Erityisesti alueella on erilaisia kosteikko- ja rantalintuja, joissa myös uhanalaisia ja alueella harvinaisia lajeja kuten jouhisorsa, lapasorsa ja tukkasotka. Alue on satojen nauru- ja pikkulokkien lisääntymisaluetta. Se on myös tärkeä muutonaikainen levähdyspaikka kahlaajille esimerkiksi liroille ja äärimmäisen uhanalaiselle suokukolle.

Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu elinympäristön parantaminen poistamalla puita ja lisäämällä pesimärakenteita linnustolle vuonna 2024. Lisäksi alueelle rakennetaan lintutorni ja luontopolku, mikä lisää alueen virkistyskäyttöä ja edistää yhteisön sitoutumista.

Vihreä rasteri= tärkeä poikas- ja rantalinnustoalue,
punainen rasteri= nauru- ja pikkulokkikoloniat.
1. Jouhisorsa (Anas acuta), 2. Lapasorsa (Spatula clypeata). 3. Suokukko (Calidris pugnax)
4. Liro (Tringa glareola), 5. Tukkasotka (Aythya fuligula), 6. Naurulokki (Larus ridibundus).
Kuvat ovat peräisin Wikimediasta.