Hyppää sisältöön

Röyhynsuon lintukosteikko ylitti odotukset

Vapo päätti rakentaa muutama vuosi sitten Janakkalan Röyhynsuolle lintukosteikon turvetuotannosta poistuneelle noin 15 hehtaarin alueelle. Hankkeessa ovat olleet mukana Vapo Oy, Vapo Clean Waters Oy, Suomen riistakeskus, Janakkalan kunta, Hämeen ELY-keskus, Vanajavesikeskus ja Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys. 

Vuonna 2012 tavoitteeksi asetettiin monivaikutteisen kosteikon perustaminen. Tällöin kosteikolle asettuisi monipuolinen eliölajisto kasveineen. Kosteikko toimisi vesilintujen pesimis- ja levähdyspaikkana ja kaiken kaikkiaan lisäisi alueellista ja paikallista luonnon monimuotoisuutta. Tavoitteena oli myös vähentää alapuolisten vesien kuormitusta, sillä kosteikko toimii haitta-aineiden poiston lisäksi vettä haihduttavana elementtinä. Kosteikon rakentaminen aloitettiin kesällä 2013, jolloin sen allas pengerrettiin, altaan pohjalle levitettiin peltotuhkaa varmistamaan seuraavana vuonna kylvettävän timotein, ruokonadan ja nurminadan hyvä kasvuun lähtö. Allas nurmetettiin ennen vesittämistä, koska nurmi estää eroosiota ja toimii ravintona vesiselkärangattomille, joita puolestaan vesilinnut käyttävät ravinnon lähteenään. 

− Nyt neljä vuotta myöhemmin voidaan sanoa, että kaikki kosteikolle asetetut tavoitteet ovat täyttyneet, sanoo Vapo Clean Waters Oy:n liiketoimintajohtaja Marika Ryyppö.

Kolmatta vuotta jatkuneen seurannan aikana alueella on havaittu yli 120 eri lintulajia. Vesilinnuista alueella pesivät mm. laulujoutsen, sinisorsa, tavi ja nokikana sekä kahlaajalinnuista kurki, pikkutylli, töyhtöhyyppä ja kuovi. Erikoisuus on alueella pesivä, noin 500 parin suuruinen naurulokkiyhdyskunta. Vuonna 2016 uusina lajeina on havaittu meriharakka, punakuiri ja huippuharvinainen ruusulokki, joka oli vasta yhdeksäs havainto lajista Suomessa. Alueen laskennoista vastaa Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ja päävastuun laskennoista on kantanut Ari Lehtinen

Ryypön mukaan kosteikko toimii suunnitellulla tavalla myös osana tuotantoalueen vesienkäsittelyjärjestelmää. Kosteikolle pumpataan osa tuotantoalueen vesistä. Kosteikolta lähtevä vesi johdetaan edelleen pintavalutuskentälle ja Ilmusjärveen. 

Vapo Oy ja sen yhteistyökumppanit järjestävät kaikille asiasta kiinnostuneille tutustumispäivän Röyhynsuolla torstaina 9.6.2016. Tilaisuus alkaa kello 15 ja kestää kello 18 saakka. Tilaisuuden aikana osallistujilla on mahdollisuus tutustua alueen kosteikkoon, lintutorniin ja turvetuotannon vesienkäsittelyjärjestelmiin. Tilaisuudessa on paikalla Vapo Oy:n, Vapo Clean Waters Oy:n ja hankkeen yhteistyötahojen edustajia, joille voi esittää kysymyksiä eri aiheista.

Video Röyhynsuon lintukosteikon valmistelusta

Video Röyhynsuosta linnunsilmin syksyllä 2015

Kuvia Röyhynsuon kosteikosta keväällä 2016

Lisätietoja:

Marika Ryyppö, liiketoimintajohtaja, Vapo Clean Waters Oy, p. 040 567 7453
Ahti Martikainen, johtaja, viestintä- ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, p. 040 680 4723
Ari Lehtinen, Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys, p. 0400 599 623