Hyppää sisältöön

Satamakeitaan lintutorni vihitty käyttöön

Vapo Oy:n Satamakeitaan lintuvedet sijaitsevat Honkajoella entisellä turvetuotantoalueella. Alue oli ennen turvetuotannon alkamista lampareista suota, joka nyt jälkikäytön kautta palautuu entiselleen. Lintuharrastajille on rakennettu lintutorni, joka on tänään vihitty käyttöön.

”Entisille turvetuotantoalueille perustetut kosteikot ovat rikkaita elinympäristöjä. Niiden perustaminen on mielestämme arvokasta luonnonhoitotyötä, sillä kosteikot hyödyttävät riistalajiston lisäksi laajasti luontoharrastusmahdollisuuksia ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta” muistutti Vapo Oy:n ympäristöjohtaja Pirkko Selin vihkiäispuheessaan.

Lintutornin itäpuolella on soistunut ja heinittynyt suopohja, joka on kooltaan noin 5 hehtaaria. Alue on saanut kehittyä turvetuotannon jälkeen jo kymmenisen vuotta. Eri puolille aluetta on myös sijoitettu runsaasti pönttöjä, mm. telkille. Tornin länsipuolella on vuonna 2005 valmistunut osa. Uusin lintuvesi on kooltaan 17 hehtaaria. Sen syvyys vaihtelee paikoitellen jopa kolmeen metriin saakka. Siksi siellä viihtyvät mm. telkät ja mustakurkku-uikku. Lintuvesi on monipuolinen ympäristö, jossa vaihtelevat matalat rannat, tiheät pensaikot ja pienet hiekka- ja turvesaarekkeet.

Suopohja on puhdasta kasvumaata moneen käyttöön

Turvetuotannosta poistuneita alueita on Suomessa yli 25 000 hehtaaria. Suopohja on puhdasta kasvumaata, joten sen hyödyntäminen on mahdollista monella eri tavalla.
Kullekin suolle soveltuvat jälkikäyttömuodot riippuvat alueen omistuksesta, pohjamaalajista, jäljellä olevan turpeen määrästä sekä alueen yleisestä käyttötarpeesta.

Jälkikäyttötavasta päättää aina maanomistaja. Vapon vastuulla on omistamiensa alueiden jälkikäytön hoitaminen ja vuokra-alueiden siistiminen tuotannon päättymisen jälkeen vuokrasopimuksen mukaiseen kuntoon. Osa alueista on metsitetty, osa on ruokohelven viljelyssä ja osa uudelleen soistettuna tai lintujärvinä.

Suopohjien käyttö lintukosteikkoina ja metsästyskäytössä

Vapo Oy ja Suomen Metsästäjäliitto ovat sopineet turvetuotantoalueiden hyödyntämisestä turvetuotannon jälkeen sekä vesilintukosteikkojen kunnostamisesta ja hoidosta. Sopimuksella pyritään toteuttamaan kansallisen kosteikkostrategian tavoitteita Vapo Oy:n avustuksella ja paikallisen kohdealueella toimivan metsästysseuran talkoovoimin.

Metsästäjäliiton jäsenseurat ovat olleet kiinnostuneita alueiden hyödyntämisestä vesilintujen hoidossa. Talkooyhteistyötä on tehty paikallisten metsästäjien kanssa mm. Limingan Hirvinevalla ja Rautalammin Rastunsuolla. Nyt metsästäjäseurojen kanssa yhteistyötä on tarkoitus laajentaa eri puolilla Suomea.

Lisätietoja: Pirkko Selin, ympäristöjohtaja, Vapo Oy, puh. 0400 537 754.