Hyppää sisältöön

Selvitystyö ei johtanut Vapon maiden myyntiin yhdellä kaupalla

Tavoitteena oli, että osana järjestelyä Vapo vuokraa tarvitsemansa turvetuotantoalueet takaisin pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Vapon neuvonantajana selvitystyössä oli Sisu Partners Oy. Esillä olleessa mallissa maat olisi siirretty uuteen perustettavaan yhtiöön, josta sijoittajat olisivat ostaneet osuuksia. Vapo Oy olisi ollut vähemmistöomistajana tässä maanomistusyhtiössä.

Mahdollinen maakauppa herätti runsaasti kiinnostusta niin kotimaassa kuin kansainvälisten sijoittajien keskuudessa. Vapo Oy:n hallitus kuitenkin päätti, että selvityksen perusteella ehdotettu kauppa ei täyttänyt yhtiön järjestelylle asettamia tavoitteita. Tästä syystä yhtiö luopuu kaikkien maidensa myynnistä yhdellä kaupallisella transaktiolla. 

Vapo Oy:llä on omistuksessaan noin 100 000 hehtaaria maata, josta turvetuotannossa on runsaat 20 000 hehtaaria. Loppuosa maista eli noin 80 000 hehtaaria on erilaista metsämaata sekä turvetuotannon tarpeisiin hankittuja reservimaita. Omien maiden lisäksi Vapo Oy tuottaa turvetta muilta maanomistajilta vuokraamillaan runsaalla 10 000 hehtaarilla. Yhteensä Vapo Oy:n turvetuotantopinta-ala oli kuluvana kesänä vajaat 35 000 hehtaaria.

Vapo Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tempakan mukaan esitetty järjestely ei ollut kaupallisesti järkevä Vapon nykyisessä tilanteessa. ”Päätöstä helpotti se, että yhtiöllä on takanaan kaksi vahvan kassavirran vuotta ja myös kuluva vuosi on kassavirraltaan vahvasti positiivinen. Olemme pystyneet maksamaan kassavirralla pois velkoja liki 100 miljoonalla eurolla ja uskomme, että pystymme rahoittamaan tulevaisuuden kasvuinvestoinnit omalla kassavirralla, metsien ja maiden myynnillä pienemmissä erissä ja muilla rahoitusjärjestelyillä”, Tempakka sanoo.

”Siirrymme nyt suoraan vaihtoehtoiseen suunnitelmaan, jossa pidämme hallussamme tarvitsemamme turvetuotantoalueet ja myymme seuraavien vuosien aikana omin voimin ne maa- ja metsäalueet, joista saamme markkinoilta osakkeenomistajiemme edut turvaavan hinnan”, Tempakka sanoo. ”Kukaan ei ole aikaisemmin toteuttanut rakenteeltaan yhtä monimutkaista ja suurta maakauppaa, kuin nyt kariutunut maakauppa olisi ollut ja se näkyi hinnoittelun vaikeutena. Yhdessä korissa myytynä hyvät metsämaat olisivat menneet myyjän näkökulmasta alennuksella ja heikommat ja syrjäisimmät alueet käytännössä ilmaiseksi. Pienemmissä erissä maaomaisuuden realisointi on työläämpää, mutta uskon, että lopputulos on kannaltamme parempi”, Tempakka sanoo.

Tämä vaihtoehtoinen malli viedään Tempakan mukaan syksyn aikana hallitukselle vahvistettavaksi, minkä jälkeen maiden myynti voi alkaa. ”Tämä vaihtoehtoinen malli mahdollistaa meille joustavamman ja riskittömämmän tavan sopeuttaa maanomistustamme turpeen nykyisiä ja erityisesti tulevia käyttötarpeita vastaan”, Tempakka sanoo.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Vesa Tempakka, Vapo Oy, puh. 0400 726 727