Hyppää sisältöön

Sopimusasiakkaiden turvetoimitukset turvataan heikosta tuotantokaudesta huolimatta

Kesän 2011 turvetuotantokausi jää sääolosuhteiden takia ennakoitua heikommaksi. Tämän hetken arvion mukaan jyrsinpolttoturvetta saadaan korjattua Suomessa arviolta 14-15 miljoonaa kuutiometriä eli noin 70-75 % tavoitteesta. Palaturpeen tuotanto on onnistunut vain hieman paremmin ja sitä ennustetaan saatavan noin 80 % tavoitellusta runsaan miljoonan kuution sadosta. Heikoin tilanne on ympäristöturpeissa, joita saadaan korjattua runsaat 60 % tavoitellusta 1,7 miljoonasta kuutiometristä. Vapo vähentää turpeen käyttöä omissa tuotantolaitoksissaan, jotta kriittisten asiakkaiden sopimustoimitukset voidaan toteuttaa mahdollisimman hyvin.

Kulunut kesä oli lämmin ja sateinen. Suomessa turvetuotannon kannalta tärkeitä pitkiä alkukesän poutajaksoja ei juuri ollut Keski-Suomessa, Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla eikä Lounais-Suomessa. Näillä alueilla turpeen tuotantomäärät jäänevät noin puoleen tavoitteesta. Sääolosuhteissa oli kuluneena kesänä poikkeuksellisen suuria alueellisia vaihteluita. Pohjois-Pohjanmaalla, Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa saadaan korjattua lähes tavoitteiden mukainen sato.

Vapo-konsernilla on Suomen lisäksi merkittävää turvetuotantoa myös Ruotsissa, Virossa ja Latviassa. Ruotsissa päästäneen noin 85 prosenttiin 2,1 miljoonan kuution kokonaistavoitteesta. Virossa ja Latviassa tilanne on sama kuin Suomessa, eli 2,5 miljoonan kuution tuotantotavoitteesta saavutetaan noin 70%.

”Vaikka kuluvan vuoden tuotanto jää jonkin verran alle viime vuosien keskivertosadon, uskomme pystyvämme täyttämään energiaturvetta käyttävien sopimusasiakkaiden tarpeet”, Vapon turvetuotannosta vastaavan Biefuelsin liiketoimintajohtaja Esa Koivula sanoo. ”Varmistaaksemme kriittisten asiakkaiden toimitukset, Vapo vähentää mahdollisuuksien mukaan turpeen käyttöä omilla laitoksillaan, purkaa vanhoja varastoja ja varautuu pidempiin kuljetusmatkoihin”, Koivula sanoo. Koivula muistuttaa, että tällä hetkellä esitetyt luvut ovat arvioita, joihin syyskuun sääolot voivat vielä vaikuttaa.

Kuluneen kesän kaltaisissa sääolosuhteissa korostuu tuotantoalueiden laatu. Uusilla tuotantoalueilla pystytään turvetta nostamaan myös lyhyempinä poutajaksoina. Vanhoilla ohuempiturpeisilla kentillä päästään keväällä myöhemmin tuotantoon ja jokaisen sateen jälkeen tuotanto katkeaa huomattavasti pidemmäksi aikaa kuin uusilla kentillä. Uusilta tuotanto-alueilta saadaan myös suhteessa enemmän mm. kasvualustoiksi, kompostin tukiaineeksi, kuivikkeiksi ja mm. viherrakentamiseen tarvittavaa ympäristöturvetta.

”Vapolla on tällä hetkellä tuotannossa noin 45 000 hehtaaria soita. Vuodessa tuotannosta poistuu noin 2 500 hehtaaria, jotka täytyisi pystyä korvaamaan uusilla alueilla. Jotta myös heikkoina tuotantovuosina voitaisiin paremmin turvata turpeen kysyntä, kokonaistuotantopinta-alaa tulisi kasvattaa nykyisestä 45 000 hehtaarista noin 20 %”, Koivula sanoo.

Lisätietoja:
Liiketoimintajohtaja Esa Koivula, Vapo Biofuels, puh +358 20 790 5680
Johtaja Ahti Martikainen, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, puh +358 20 790 5608