Hyppää sisältöön

Suomi ei saavuta EU-tavoitteita ilman energiaturvetta

Bioenergian käytön lisääminen kotimaisissa voimalaitoksissa on yksi Suomen energiapolitiikan avainkysymyksistä. EU on asettanut Suomelle tavoitteeksi nostaa uusiutuvien polttoaineiden osuus 38 prosenttiin. Puun lisääntyvä käyttö edellyttää turpeen kilpailukyvyn turvaamista kotimaisena seos- ja tukipolttoaineena.

”EU:n asettama tavoite saavutetaan, jos puun energiakäyttö kolminkertaistuu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että energiaturpeen käyttö kasvaa viidenneksen”, toteaa Vapo Oy:n toimitusjohtaja Matti Hilli.

Suomessa käytetään metsähaketta energiaksi alle 10 terawattituntia vuodessa. Metsähakkeen käyttö voitaisiin nostaa jopa 30 terawattituntiin vuositasolla. Metsähakkeen käytön kasvua ennakoivat uudet suunnitteilla olevat lämpövoimalaitokset ja liikenteen biopolttoaineiden tuotantoon keskittyvät tehtaat.

Puun käytön lisäämiseen tarvitaan energiaturvetta, joka parantaa märän metsähakkeen palamista ja pitää voimalaitoksien kattilat puhtaana. Energiaturvetta käytetään tällä hetkellä 25 terawattituntia vuodessa. Puun energiakäytön kolminkertaistaminen edellyttää turpeen käytön nostamista 30 terawattituntiin vuositasolla.

”Puun energiakäytön kasvun edellytys ovat tuotanto- ja käyttötuet. Turpeen käytön lisäämiseen ei tarvita tukea, mutta sen asema pitää turvata kotimaisessa energiapolitiikassa. Tällä tavalla saamme maksimaalisen hyödyn biopolttoaineistamme ”, Hilli sanoo.
 
Energiaturve vahvistaa taloutta,
työllisyyttä ja huoltovarmuutta

 
Energiaturpeen käytön lisäämisellä on laajat myönteiset vaikutukset, jotka näkyvät maamme taloudessa, työllisyydessä kuin huoltovarmuudessakin. Yhdessä puun kanssa hyödyt ovat entistä suuremmat. Pelkästään Turveteollisuuden aiheuttama positiivinen kassavirta Suomen kansantaloudessa vuonna 2009 oli VTT:n mukaan yli 500 miljoonaa euroa. Olisi tärkeää, että nykyään ulkomaille meneviä polttoainerahoja siirtyisi kotimaan markkinoille. Samalla vähenisi Suomen riippuvuus tuontienergiasta, jonka hinta on nousussa. Tuontienergiaan liittyy aina myös saatavuusriski.
 
Turvefaktaa:
 
– Suomessa tuotetaan energiaturpeella jo tällä hetkellä viidennes kaukolämmöstä ja 5-6 prosenttia sähköstä. Monessa kaupungissa turve on pääpolttoaine. Miljoonan ihmisen koti, työpaikka ja koulu lämmitetään energiaturpeella.

– Energiaturvetuotannossa on reilusti alle 100 000 hehtaaria, mikä on alle yksi prosentti Suomen suo- ja turvemaa-alasta. Turpeen lisäkäyttö ja poistuvat maa-alatkin huomioiden tarve on 200 000 hehtaaria eli pari prosenttia Suomen kokonaissuo- ja turvemaa-alasta.

– Energiaturve työllistää suoraan ja välillisesti yli 12 000 ihmistä. Kotimaisten energialähteiden lisääminen pienentää riippuvuuttamme tuontipolttoaineista. Nyt 70 prosenttia Suomen energiasta on ulkomaista alkuperää.

– Suomalaiset hyväksyvät energiaturpeen hyödyntämisen. Taloustutkimuksen viime syksynä tekemän tutkimuksen mukaan suomalaiset kannattavat uusiutuvien poltto-aineiden käytön lisäämistä. Turpeen energiakäytön lisäämisen kannalla oli 69 prosenttia tutkimukseen osallistuneista.
 
Hyödyllisiä linkkejä:
 
www.vapo.fi
www.2prosenttia.fi
www.energiateollisuus.fi
www.bioenergia.fi
www.turveteollisuusliitto.fi
 
Lisätiedot:
 
– Matti Hilli, toimitusjohtaja, Vapo Oy, puh. 040 500 9549
– Jaakko Silpola, toimitusjohtaja, Turveteollisuusliitto ry, puh. 050 406 4836
– Reijo Vatanen, viestintäjohtaja, Vapo Oy, puh. 040 516 6784