Hyppää sisältöön

Suopohjat lintukosteikkoina ja metsästyskäytössä

Suopohjat lintukosteikkoina ja metsästyskäytössä

 

Turvetuotannosta vapautuneita suopohjia voidaan palauttaa lintukosteikoiksi. Vapon tavoitteena on saada vanhojen turvesoiden pohjat ympäristön ja paikallisten asukkaiden kannalta tarkoituksenmukaiseen hyötykäyttöön.

Metsästäjäliiton jäsenseurat ovat olleet kiinnostuneita alueiden hyödyntämisestä vesilintujen hoidossa. Talkooyhteistyötä on tehty paikallisten metsästäjien kanssa aikaisemmin mm. Limingan Hirvinevalla ja Rautalammin Rastunsuolla. Nyt metsästäjäseurojen kanssa yhteistyötä on tarkoitus laajentaa eri puolilla Suomea.

Oikein perustetut riistakosteikot ovat rikkaita elinympäristöjä, joissa vesilinnut viihtyvät. Kosteikkojen perustaminen on erityisen arvokasta luonnonhoitotyötä, sillä kosteikot hyödyttävät riistalajiston lisäksi laajasti ympäristöä. Ne lisäävät merkittävästi luonnon monimuotoisuutta ja vähentävät myös meriin päätyvää ravinnekuormitusta.