Hyppää sisältöön

Tappiollinen Vapo Timber vähentää kuusisahatavaran tuotantoa Kevätniemen sahalla Lieksassa

Vapo Timberin liikevaihto vuoden 2012 kuuden ensimmäiseltä kuukaudelta oli 59,3 milj. euroa (69,0 milj. vastaavana aikana vuonna 2011) ja liiketappio 4,4 milj. euroa (liikevoitto 0,3 milj. euroa). Alkuvuoden aikana sahatavaran hinnat laskivat keskimäärin 2 % ja raaka-aineen hinta kohosi 2 % vertailujaksoon nähden. Vapo Timber käynnisti elokuun alussa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut koskien Vapo Timberin sahojen mahdollisia tuotannonrajoituksia kannattavuuden parantamiseksi. 

Neuvottelut päättyivät perjantaina 24.8.2012.  Neuvottelujen lopputuloksena Vapo Timber supistaa kuusisahatavaran tuotantomääriä loppuvuoden aikana siirtämällä Lieksassa sijaitsevan Kevätniemen sahan yhteen vuoroon 10.9.2012 alkaen.  Siirtyminen yhteen vuoroon puolittaa sahan tuotantomäärän, mistä johtuen henkilöstö lomautetaan vuoroviikoin sahalta.  Päätös yhdessä vuorossa sahaamisessa on voimassa toistaiseksi. Pelkästään kuusisahatavaraa tuottavan Kevätniemen sahan palveluksessa työskentelee yhteensä 41 työntekijää.  Vapo Timberin Hankasalmen ja Nurmeksen sahat jatkavat normaalissa kahdessa vuorossa.

Kuusisahatavaran maailmanmarkkinat ovat kooltaan erittäin suuret, mistä johtuen Suomen kuusisahatavaratuotannon myyminen markkinoille ei volyymimielessä ole ongelma.  Kysymys on tällä hetkellä puhtaasti toiminnan kannattavuudesta.  Tilanne on samansuuntainen koko maassa, mutta erityisen heikko Pohjois-Karjalassa.  Kevätniemen sahan kustannukset ovat kestämättömän korkealla tasolla kuusisahatavaran myyntihintoihin verrattuna. Pohjois-Karjalassa puun tarjonta on ollut heikkoa jo useamman vuoden ajan, minkä seurauksena kantohinnat ovat nousseet ja pysyneet korkeina.  Lieksan sahalla kuljetuskustannukset syövät toiminnan kannattavuutta, sillä matka Pohjois-Karjalasta kotimaisille asiakkaille sekä satamiin ja edelleen vientiasiakkaille on kilpailijoita pidempi ja kalliimpi. Runsas 10 % lasku kuusitukin hinnassa antaisi edellytyksiä kuusitukin kannattavaan sahaukseen.

Kevätniemen saha on tekniikaltaan nykyaikainen ja tuotantokustannuksiltaan kilpailukykyinen. Raaka-ainekustannukset ovat kuitenkin noin 75 % sahatavaran kokonaiskustannuksista, mistä johtuen korkeaa puun hintaa on mahdotonta saada riittävästi kompensoitua muita kuluja alentamalla. Tuotannonrajoituksella pyritään minimoimaan tappioita lyhentämällä tukkien kuljetusmatkoja ja alentamalla raaka-aineen hankintakustannuksia. 

”Emme hae mitään tilapäistä ratkaisua, vaan tavoitteenamme on saada aikaan edellytykset kuusisahatavaran kannattavaan tuotantoon pysyvästi. Tämä vaatii kustannusten leikkauksien toteuttamista määrätietoisesti ja myös ripeästi. Samalla ponnistelemme markkinapäässä löytääksemme Pohjois-Karjalan kuusitukeista sahatuille tavaroille oikeat ja maksukykyiset asiakkaat. Ellei kustannusrakennetta saada tervehdytettyä, on kuusitukin sahauksen jatkuvuus vakavasti uhattuna Pohjois-Karjalassa”, sanoo Vapo Timberin toimitusjohtaja Juha Hakala.

Lisätietoja:     
                                                                                                                                                               viestintäjohtaja Ahti Martikainen, Vapo Oy, puh 020 790 5608        
toimitusjohtaja Juha Hakala, Vapo Timber Oy, puh 020 790 5510