Hyppää sisältöön

Tarjolla tuhat hehtaaria valmiiksi rakennettuja kosteikkoja

Neova Oy tuo maanantaina 9.5. kerralla myyntiin yli 20 rakennettua kosteikkoa eri puolilla Suomea. Kosteikkojen pinta-alat vaihtelevat 5 ja 100 hehtaarin välillä. Yhteensä kosteikkoja tulee myyntiin noin 1000 hehtaaria. Koskaan aikaisemmin Suomessa ei ole ollut tarjolla kerralla vastaavaa määrää valmiita kosteikkoja.

Valtaosa kosteikoista on entisiä turvetuotantoalueita, joita on kehitetty siten, että niiden vesitase on sopiva niin kasviston kuin lintujen ravintona olevien nilviäisten ja muiden pieneliöiden menestymiselle. Kosteikot toimivat näin vesilintujen pesimis- ja levähdyspaikkoina sekä lisäävät alueellista ja paikallista luonnon monimuotoisuutta. Vanhoille turvetuotantoaluille rakennettujen kosteikkojen etuina käyttäjän näkökulmasta on saavutettavuus, sillä perille vie usein kantava tiestö.

Kosteikot soveltuvat virkistäytymiseen, luonnonsuojeluun ja metsästykseen

Neovan kiinteistöjen ja maankäytön päällikön Antti Ala-Fossin mukaan Neova halusi tuoda kerralla kattavan tarjonnan, jotta kiinnostuneet voivat yksin tai yhdessä erilaisilla porukoilla hankkia itselleen harrastemaita. ”Erityisen kiinnostuneita kosteikoista ovat olleet luonto- ja metsästysharrastajat. Hyvin tyypillinen kosteikoiden ostajaryhmä on 10 henkilön kaveriporukka. Nyt on valinnan varaa valita mieleinen ja ostaa oma kosteikko, joka voi olla jo pitkälle jalostunut”, Ala-Fossi sanoo.

”Uskomme, että kiinnostus on suurinta metsästäjien joukossa, mutta metsästys on vain yksi käyttömahdollisuus. Kosteikkoja menee moneen muuhunkin käyttöön, kuten retkeilyyn, luonnon tarkkailuun ja luonnonsuojeluun. Jo myydyistä kosteikoista useampia on päätynyt yksityisille tahoille, joiden tavoitteena on ollut rauhoittaa alue puhtaasti luontotarkkailuun. Kosteikot tarjoavat mahdollisuuden jatkojalostaa kohteita itselleen sopiviksi esimerkiksi rakentamalla laavu ja lintutorni”, Ala-Fossi kertoo.

Aikaisempina vuosina myydyistä kosteikoista Rastunsuo Rautalammmilla ja Linnunsuo Kontiolahdella ovat tällä hetkellä luonnonsuojelualueita. ”Tämä kertoo varmaan riittävästi siitä, minkälaisista kohteista on kysymys”, Ala-Fossi sanoo.

Huutokaupan helmenä sadan hehtaarin kosteikko Limingassa

Suurin ja monipuolisin myyntiin tuleva kosteikkokohde on Oulun eteläpuolella Limingassa sijaitseva Hirvineva, joka on vanhaa turvetuotantoaluetta. Hirvinevan rakentaminen on aloitettu vuonna 1993 ja kohdetta on laajennettu vähitellen. Alueelle on rakennettu valmiiksi ympäristöpolku, pitkospuut, lintutorni, polttopuulato ja nuotiopaikka sekä parkkialue. Kosteikolla tavataan lintuja runsaasti, sillä se sijaitsee vain 11 kilometrin päässä yhdestä Suomen parhaasta lintuvedestä, Liminganlahdesta. Hirvineva tulee myyntiin kolmessa osassa. Kokonaisuuden voi huutaa itselleen jättämällä paras tarjous kaikille kolmelle myyntikohteelle.

Huutokauppa päättyy 19.6.

Nyt myytäväksi tarjotut kohteet myydään nettihuutokaupalla, mikä päättyy sunnuntaina 19.6. illalla. Kosteikot myydään siinä kunnossa kuin ne ovat. Osalla kosteikoista on valmiina rakennetut lintutornit, laavut, nuotiopaikat ja parkkialueet. Kohteisiin kannattaa tutustua paikan päällä.

Kunkin myytävän kohteen kartat, kuvia kohteesta ja muut tiedot löytyvät kohteittain Huutokaupat.com-sivustolta 9.5. klo 15, jossa ovat kaikki Neova Oy:n myynnissä olevat maanmyyntikohteet.Tarjoukset otetaan vastaan myös Huutokaupat.com-sivustolla. Huutokauppa on avoin tapa maiden myymiseen, jolloin kiinnostunut ostaja näkee reaaliaikaisen tarjoustilanteen ja voi halutessaan korottaa omaa tarjoustaan. Huutokaupat.com-sivulle pääsee myös Neovan ostamaata.fi-sivuston kautta.

Ala-Fossin mukaan aikaisemmin huutokaupattujen kosteikkojen hinta on vaihdellut paljon 500 eurosta tuhansiin  euroihin hehtaarilta. ”Hintahaitari on aika laaja, koska osalla kohteista on jo puuston takia merkittävää taloudellista arvoa ja osalla on jopa suurehkoja lampia. Myös kohteen sijainti ja erilaiset valmiit rakenteet vaikuttavat hinnoitteluun. Ja viime kädessä  tietysti useamman ostajan kiinnostus samaan kohteeseen vaikuttaa lopulliseen hintaan, joka ratkeaa huutokaupalla”, Ala-Fossi sanoo.

Maata myyty neljän vuoden ajan – hiilinielut suosiossa

Neova käynnisti maanmyyntiprojektin vuonna 2017, jonka aikana yhtiön tarkoitus on ollut vapauttaa maaomaisuuteen sitoutuneita varoja uusien ja kestävän kehityksen mukaisten liiketoimintojen kehittämiseen. Tähän mennessä maata on myyty yhteensä noin 40 000 hehtaaria eri puolilta Suomea Vapo-brändin alla. Myydyt maat ovat metsää ja metsätalousmaata, maatalouskäyttöön ja ruuantuotantoon soveltuvia turvetuotannosta poistuneita maita sekä erilaisia kosteikkoja. Kohteista satakunta on ollut nyt myyntiin tuotujen kohteiden kaltaisia rakennettuja kosteikkoja. Neova on lahjoittanut maata myös Suomen 4H-liitolle metsitykseen.

Ala-Fossin mukaan hiilipäästöjen kompensoijat ovat viime aikoina nousseet merkittäväksi ostajaryhmäksi. Monet yritykset ja perheet haluavat kompensoida omia hiilipäästöjään ja he ovat  ostaneet maata taimien istutukseen. ”Suonpohjat toimivat hyvänä aihiona esimerkiksi taimien kasvattamiseen ja jo pienellekin alueelle istutettu taimimäärä alkaa nopeasti sitoa hiilidioksidia. Suonpohjien metsitykseen saatavilla oleva tuki on vilkastuttanut suonpohjien kauppaa, tukea  voi saada parhaimmillaan jopa yli 1 500 euroa hehtaarilta”, Ala-Fossi kertoo.

Neovan maanmyynti lyhyesti

 • myynti aloitettu vuonna 2017
 • 40 000 ha myytyä maata
 • myytyjen alueiden käyttötarkoitus karkeasti: 1/3 metsää, 1/3 maatalous ja ruuantuotanto, 1/3 kosteikkoja ja muuta maankäyttöä
 • kysytyin tuote on kosteikko
 • 80 % Neovan kiinteistökaupoista tehdään nykyään sähköisesti netissä

Myyntiin tuodut kosteikkokohteet:

 • Evijärvi, Saapasneva
 • Haapavesi, Haaponeva
 • Liminka, Hirvineva pohjoinen
 • Liminka, Hirvineva, keskinen
 • Liminka, Hirvineva, eteläinen
 • Hankasalmi, Tervasuo
 • Juva, Karjalansuo
 • Karstula, Suoniemensuo
 • Kihniö, Pirttineva
 • Kontiolahti, Kyyrönsuo
 • Oulu, Koutuansuo, pohjoinen
 • Oulu, Koutuansuo, eteläinen
 • Oulu, Koutuansuo, läntinen
 • Reisjärvi, Rautamullansuo
 • Simo, Siiviläniemenaapa
 • Simo, Latva-aapa
 • Sonkajärvi, Teerisuo
 • Utajärvi, Matkalamminsuo
 • Vaala, Navettarimpi
 • Vaala, Näätäräme
 • Viitasaari, Vehkasuo
 • Virrat, Tuuraneva

Lisätietoja:

Antti Ala-Fossi, päällikkö, kiinteistöt ja maankäyttö, Neova, puh. 050 321 6016
Jari Mikkonen, maankäyttöasiantuntija, Neova, puh. 040 749 4593

www.ostamaata.fi

Kuvia kosteikoista: https://mediabank.neova-group.com/l/wK_t-rwSrZxb