Hyppää sisältöön

UPM:n Kalson höyrykattilalaitos siirtyy IoT-aikaan

UPM Plywood Kalson kuusiviilua tuottava tehdas käyttää vuodessa höyryä noin 45-50 GWh:ta, mikä vastaa noin 2 000 omakotitalon vuotuista lämmitysenergian tarvetta. Laitoksen vaatima höyry tuotetaan pääosin vuonna 1999 rakennetulla kiinteän polttoaineen kattilalla, jonka polttoaineena käytetään kuorta sekä viilutehtaan sivuvirtoja eli pääasiassa viiluntuotannossa syntyvää reunaviilua. Kattilan teho on 10,6 MW. Varalaitoksena tehtaalla on kevyttä polttoöljyä käyttävä 9,3 MW:n höyrykattila.

Vapo Oy:n tuotantojohtaja Jouko Latvakankaan mukaan nyt solmittu käyttö- ja kunnossapitosopimus on malliesimerkki siitä, kuinka digitalisaatiota voidaan hyödyntää myös prosessiteollisuuden vaativissa kohteissa. ”Kun laitokset automatisoidaan ja käytöstä kerääntyvää dataa hyödynnetään laitoksen ajon optimoinnissa, saadaan poikkeuksetta merkittäviä säästöjä aikaan. Säästöjä syntyy käyttö- ja kunnossapitokustannusten alenemisen ja energiatehokkuuden paranemisen kautta. Optimaalinen käyttö minimoi myös päästöt. Hyvin suunniteltu, huollettu ja käytetty laitos myös kestää kauemmin ja säilyttää arvonsa paremmin”, Latvakangas listaa hyötyjä.

Latvakankaan mukaan Tikkurilan käyttökeskukseen on liitetty jo noin 20 voima- ja lämpölaitosta. ”Voimme vertailla yksittäisten laitosten automaation tuottamaa tietoa samanlaisten ja saman tyyppisten laitostemme dataan. Tietoja yhdistämällä pystymme kehittämään yksittäisten laitosten käyttövarmuutta, optimointia ja energiatehokkuutta. Erittäin usein päädytään varsin mittaviin kokonaissäästöihin”, Latvakangas sanoo.

”Valitsimme Vapon, koska yhtiö pystyi esittämään vakuuttavat näytöt vastaavanlaisten kattilalaitosten automatisoinnin tuomista hyödyistä. Toivomme, että Vapon avulla pääsemme eroon nytkin jo vähäisestä kevyen polttoöljyn käytöstä ja samaan aikaa varmistamme tehtaallemme elintärkeän höyryn saannin kaikissa kuormatilanteissa”, UPM Plywood Kalson tehtaanjohtaja Mikko Miettinen sanoo.

Latvakankaan mukaan Vapon Tikkurilan käyttökeskuksessa on jatkuva asiantuntijamiehitys vuoden jokaisena hetkenä. ”Lisäksi käyttökeskuksen yhteydessä toimii Vapon laaja energia-asiantuntijayhteisö, jonka tehtävänä on aktiivisesti kehittää tuotantotoimintaa. Tämä tiimin osaaminen on luonnollisesti myös ulkopuolisten asiakkaiden käytössä. Jos tulee sellainen tilanne, että laitoksella tarvitaan nopeasti fyysistä läsnäoloa, tämä on varmistettu paikallisten käynnissäpitäjien avulla.

Lisätietoja:
– Jouko Latvakangas, tuotantojohtaja, Vapo Oy, puh. 050 453 2760
– Pekka Töyrylä, energiapäällikkö, UPM Oyj, puh. 0400 840 423
– Mikko Miettinen, tehtaanjohtaja, UPM Kalso Plywood, puh. 020 415 6550