Hyppää sisältöön

Vapo aloitti hevosen kuivikelannan koepolton Forssassa

Tammikuun lopulla aloitettua koepolttoa jatketaan ensi vaiheessa 31.1. saakka. Toinen pidempiaikainen testausjakso toteutetaan maalis-toukokuussa. Forssassa testataan erityisesti sitä, kuinka lannan hyödyntäminen tehdään mahdollisimman kestävästi lähellä talleja ja paikallisia alihankkijoita hyödyntäen.

Vapon noin 180:lle eri puolilla Suomea sijaitseville talleille teettämän kyselytutkimuksen mukaan, suosituin hevosenlannan hyödyntämisvaihtoehto (46 %) on sen käyttö maanparannukseen. Seuraavaksi eniten kannatusta sai kuivikelannan hyödyntäminen energiana (37 %). Vapo tutkiikin tällä hetkellä polttamisen ohella myös muita hyödyntämisvaihtoehtoja kuten esimerkiksi kuivikelannan tehokasta kompostointia erillisissä laitoksissa. Tutkimuksen toteutti Tietoykkönen Oy Vapo Oy:n toimeksiannosta joulukuussa 2015.

Turve pienentää eläinten sairastavuusriskiä

”Turvetta käytetään Suomessa eläinkuivikkeena noin miljoona kuutiometriä vuodessa karjatiloilla, kanaloissa, sikaloissa ja erityisesti hevos- ja ponitalleilla. Turpeen käyttöä puoltavat sen ainutlaatuisen imukyvyn lisäksi erityiset terveydelliset ominaisuudet. Turpeella on vuosikymmenien käyttökokemusten perusteella todettu olevan antibakteerisia ominaisuuksia. Näiden ominaisuuksien lisäksi turve on hapanta, se sitoo erittäin tehokkaasti ammoniakkia ja vähentää hajuhaittoja, Vapo Oy:n kehityspäällikkö Niko Nevalainen sanoo.

Ammoniakki on erityisen haitallinen eläinten terveydelle. Elokuussa 2015 julkaistun Luonnonvarakeskuksen *) tekemän ja kansainvälisessä arvostetussa Animals-lehdessä julkistetun tutkimuksen mukaan talleilla, joilla käytettiin turvetta kuivikkeena, ammoniakkipitoisuus tallin sisäilmassa oli erittäin pieni (0,25 ppm), kun vastaavasti puupohjaisia kuivikkeita käytettäessä ammoniakkipitoisuudet olivat pienimmillään kuusinkertaiset ja suurimmillaan jopa yli 25-kertaiset. Korkeat ammoniakkipitoisuudet hengitysilmassa aiheuttavat ennen kaikkea eläimille, mutta myös tallissa työskenteleville ihmisille kasvavan terveysriskin. ”Pohdittaessa hevosenlannan hyödyntämisvaihtoehtoja, ei saa unohtaa hevosta ja tallityöntekijöitä”, Nevalainen sanoo. Sisäilman pölypitoisuuksissa ei tutkimuksessa havaittu eroja testatuilla kuivikemateriaaleilla.

”Vapon tavoitteena on tarjota kuiviketurpeiden käyttäjille kilpailukykyiset ja kestävät vaihtoehdot kuivikelannan hyödyntämiseen. Oleellista on, että käyttäjät voivat valita hevosilleen haluamansa kuivikemateriaalin ilman, että lannan kierrättämisestä ei muodostaa ongelmaa ”, Nevalainen sanoo.

Lisätietoja: Niko Nevalainen, kehityspäällikkö, Vapo Oy, puh. 020 790 5801

*) Saastamoinen M., Särkijärvi S., Hyyppä S., Luonnonvarakeskus. Reducing Respiratory Health Risks to Horses and Workers: A Comparison of Two Stall Bedding Materials. Julkaistu 8.8.2015. ISSN 2076-2615.