Hyppää sisältöön

Vapo haluaa kasvaa ja kasvattaa

Liittyen uuden strategian toimeenpanoon, yhtiö muuttaa nykyisen maayhtiöihin perustuvan holding-yhtiömallin siten, että jatkossa kukin divisioona vastaa liiketoiminastaan yhtenä kokonaisuutena Suomen, Ruotsin ja Viron alueella. Uudessa mallissa Vapo-konsernin divisioonat ovat kasvattamiseen, kierrättämiseen, turveraaka-aineen tukkukauppaan ja eläinkuivikkeiden tuotantoon ja myyntiin erikoistunut Grow & Care, kiinteiden polttoaineiden sekä lämmön, sähkön ja höyryn tuotantoon sekä erilaisten polttoaine- ja energiaratkaisujen tarjontaan erikoistunut Energy sekä turpeesta ja muista luonnonmateriaaleista uusia tuotteita kehittävä New Businesses. Uusi rakenne otetaan käyttöön ensi tilikauden alussa 1.5.2018.

Koko konsernille yhteinen Supply Chain Management

Uuden rakenteen keskeisenä uudistuksena on koko konsernin toimitusketjun hallinnasta ja kehittämisestä vastaava Supply Chain Management -toiminto. Tämä toiminto vastaa muun muassa konsernin kaikkien maiden ja yhtiöiden turvetuotannosta, logistiikkapalveluista ja hankinnoista sekä ympäristö-, laatu- ja työturvallisuusasioista. Toimitusketjun kokonaisvaltaisella hallinnalla raaka-ainelähteistä asiakkaille ja toimintojen keskittämisellä konsernitasolla haetaan merkittäviä synergiaetuja.

Supply Chain Managementin johtoon on nimitetty DI Petri Järvinen. Hän siirtyy tehtävään Coop Sweden AB:stä, jossa hänen vastuullaan olivat koko yhtiön Supply Chain-, logistiikka- ja laatutoiminnot. Ennen Coop Swedeniä Järvinen vastasi Mölnlycke Health Caren globaalin toimitusketjun suunnittelusta (2013-2016). Hän on työskennellyt pitkän uransa aikana myös Nokian (2007-2013) palveluksessa globaalin toimitusketjun kehittämisen johtotehtävissä sekä Unileverin (1993-2007) palveluksessa muun muassa Hollannissa, Englannissa ja Skandinavian yhtiöissä toimitusketjun suunnittelun, logistiikan ja asiakaspalvelun strategisessa ja operatiivisessa johtotehtävissä. Hän on toiminut myös Posti Groupin hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 lähtien. Hän raportoi vastuualueistaan toimitusjohtaja Vesa Tempakalle.

Toimitusjohtaja Vesa Tempakan mukaan uusi liiketoimintastrategia pohjautuu toimintaympäristön muutostrendeihin, yhtiön osaamiseen ja resursseihin. Kaupungistuminen ja väestönkasvu lisäävät ruuan kysyntää. Lisäksi ihmisten kasvava kiinnostus elintarvikkeiden puhtauteen, lähiruuan tuotantoon ja elinympäristöjen viihtyvyyteen luovat lisäkysyntää kasvattamiseen liittyvään liiketoimintaan. ”Kokoamme Grow & Care -divisioonaan Vapo-konsernin kaikki muut kuin energiaturvetuotteet eli kasvuturpeet, kasvualustat, turveraaka-ainemyynnin, kompostoinnin ja kierrätyksen sekä eläinkuivikkeet. Divisioonan liikevaihto on noin 120 miljoonaa euroa ja sitä johtaa Juha Mäkinen. Tällä hetkellä Juha Mäkinen toimii Kekkilä Oy:n toimitusjohtajana.

Energydivisioonan liikevaihto on noin 280 miljoonaa euroa. Divisioonan liiketuloksesta kehittyneiden energiaratkaisujen ja uusiutuvien biopolttoaineiden osuus on noin 50 prosenttia. ”Meillä on tavoitteena seuraavien vuosien aikana kasvattaa merkittävästi teollisuuden ja yhdyskuntien energiaratkaisuihin ja uusiutuvien biopolttoaineiden tarjontaan perustuvaa liiketoimintaa. Lisäksi jatkamme toimintamme palvelullistamista asiakkaidemme tarpeisiin. Tyypillisiä palveluita ovat muun muassa kaikille energiantuottajille tarjottavat etäkäyttöpalvelut, jotka perustuvat toimialan kehittyneimpään käyttökeskukseen, sekä muun muassa tuhka- ja logistiikkapalvelut”, Tempakka sanoo.

Energy-divisioonaa johtaa Markus Hassinen. Tällä hetkellä Markus Hassinen johtaa Vapo Oy:n Lämpö ja sähkö -liiketoimintaa.

”Uskomme, että turvetta tarvitaan vielä merkittävässä määrin seuraavienkin vuosikymmenten aikana, koska turve on monikäyttöisyytensä vuoksi ylivoimaisesti paras siirtymäkauden polttoaine matkalla kohti hiilineutraalia energiantuotantoa. Valmistaudumme muutoksilla siihen, että olemme yhtiönä riippumattomia turpeen energiakäytöstä siinä aikataulussa, kun fossiilisten polttoaineiden käytöstä markkina-alueillamme luovutaan”, Tempakka sanoo.

Vapo-konsernin New Businesses -divisioonaan keskitetään kaikki muun muassa turpeeseen ja muihin luonnonmateriaaleihin perustuvat uudet kehityshankkeet. Pisimmällä olevat hankkeet ovat turvepohjaisen aktiivihiilen valmistus sekä erilaisten kuitulevyjen valmistus luonnonkuiduista. Aktiivihiilen markkina pelkästään ilman ja vesien puhdistamisessa on nopeasti kasvava ja jo nyt useiden miljardien eurojen globaali markkina. Tätä aktiivihiilen valmistukseen tähtäävää Carbons-liiketoimintayksikköä johtaa Jaakko Myllymäki. Muut uuteen liiketoimintaan tähtäävät hankkeet muodostavat Ventures-liiketoimintayksikön, jota johtaa Mia Suominen. New Businesses -divisioona kuuluu suoraan toimitusjohtaja Tempakan alaisuuteen.

Uusi rakenne otetaan käyttöön 1.5.2018

Toimitusjohtaja Vesa Tempakan mukaan liiketoimintarakenteen uudistamisella vauhditetaan ja varmistetaan uuden strategian toteutuminen mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Rakenteen uudistukseen liittyy myös konsernipalveluiden keskittäminen, jolla tavoitellaan asiakaskokemuksen parantamista yhteisien toimintamallien ja -prosessien kautta, sekä synergiahyötyjä liiketoimintojen yli päällekkäisyyksiä poistamalla. ”Tavoitteena, on että asiakkaille päin toimintarakenteen muutokset näkyvät ainoastaan toiminnan tehostumisena ja palvelun parantumisena”, Tempakka sanoo.

Tempakan mukaan toimintojen uudelleenorganisoimisella ei arvioida olevan vaikutusta Vapo-konsernissa tarvittavan henkilöstön määrään. Sillä ei myöskään ole vaikutusta konsernin nykyiseen juridiseen yhtiörakenteeseen. ”Emme hae nyt nopeita kustannussäästöjä tai henkilöstövähennyksiä, vaan haluamme varmistaa suunnitelluilla uudistuksilla mahdollisimman tehokkaan toimintamallin turvaamaan kannattavaa kasvua tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on saavuttaa konsernitasolla selkeästi nykyistä suurempi liikevaihto ja parempi kannattavuustaso”, Tempakka sanoo. Vapo-konsernin liikevaihto viimeiseltä tilikaudelta 1.5.2016-30.4.2017 oli noin 400 miljoonaa euroa ja liikevoitto 20 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on yhteensä noin 700 henkilöä.

Lisätietoja:

  • Vesa Tempakka, toimitusjohtaja, Vapo Oy, puh. 0400 726 727
  • Ahti Martikainen, viestintäjohtaja, Vapo Oy, puh. 040 680 4723

Linkki kuvapankkiin, jossa on tiedotteessa mainittujen henkilöiden kuvat: https://img.materialbank.net/NiboWEB/vapo/showCartPublicContent.do?uuid=12970497&random=218722&lang=fi