Hyppää sisältöön

Vapo Harvestian osakkaaksi

Vapo Oy vahvistaa energiapuuliiketoimintaa ja yhdistää puunhankinta-organisaatiot hankkimalla omistukseensa noin kolmanneksen Harvestian osakekannasta.

Kaupan yhteydessä laaditun puunhankintasopimuksen mukaisesti Harvestia hankkii jatkossa Vapon tarvitsemat mänty- ja kuusitukit sekä kasvavan osan Vapon energiapuusta. Järjestely parantaa Vapon palvelukykyä asiakkaille sekä kotimaisten polttoaineiden, puun ja turpeen yhteiskäyttöä. Samassa yhteydessä Vapo Timberin puunosto-organisaatio ja -toiminto siirtyy osaksi Harvestiaa. Toiminta käynnistyy täydessä laajuudessaan heti tammikuun alusta 2011.

”Vapolle on tärkeää säilyttää kustannuskilpailukyky ja toimitusvarmuus nopeasti laajenevassa puupolttoaineiden hankinnassa ja toimituksissa. Harvestia on vakiinnuttanut nopeasti paikkansa teollisuuden puunhankinnassa. Tavoitteemme on kasvattaa puuenergia-liiketoimintaa markkinoiden kasvun tahdissa EU:n ilmastopäästötavoitteiden mukaisesti”, sanoo Vapo Biofuels’in liiketoimintajohtaja Esa Koivula.

”Halusimme varmistaa sahojen puuhuollon ja asiakkaiden tasaisen palvelun menemällä osakkaaksi Harvestiaan. Tällä turvaamme äskettäin päätetyn Hankasalmen sahan investoinnin raaka-ainehuollon myös jatkossa. Hankasalmen lisäksi sahaamme myös Nurmeksessa, Lieksassa ja Inarin Peuravuonossa”, sanoo Vapo Timberin toimitusjohtaja Juha Hakala.

”Vapo käyttää sahatukkeja noin puolitoista miljoonaa ja toimittaa asiakkailleen metsäenergiapuuta noin miljoona kuutiometriä. Myllykosken ja Savon Sellun kuitupuun hankinta yhdessä näiden kanssa muodostaa kokonaisuuden, joka vastaa erinomaisesti suomalaisen metsän hakkuumahdollisuuksia. Harvestia ostaa yhä aktiivisemmin sekä päätehakkuu-, harvennushakkuu- että energiapuuleimikoita. Kykymme palvella monipuolisesti metsänomistajia paranee. Kokonaispuumäärä nousee jatkossa noin viiteen miljoonaan kuutioon. Yhdessä Vapo ja Harvestia rakentavat kilpailukykyisen energiapuun hankintaketjun”, sanoo Harvestian toimitusjohtaja Pekka Kauranen.

Sopimuksen voimaan astuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Lisätietoja:
– Toimitusjohtaja Juha Hakala 040 585 2332, Vapo Timber
– Toimialajohtaja Esa Koivula 040 702 4728, Vapo Biofuels
– Toimitusjohtaja Pekka Kauranen 0500 442 062, Harvestia

Vapo on bioenergian johtava toimittaja ja kehittäjä Suomessa sekä Itämeren alueella. Konserniin kuuluu neljä liiketoiminta-aluetta: Vapo Biofuels, Vapo Bioheat, Vapo Environment sekä Vapo Timber. Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo Oy:n osakkeista 50,1 % ja Suomen Energiavarat Oy 49,9 %. Vapo on moderni asiantuntijaorganisaatio, joka vastuullisella tavalla tuottaa energiaa turpeesta, puupolttoaineista ja peltobiomassasta sekä toimittaa sahatavaraa ja ympäristöliiketoimintaratkaisuja. Markkina-alueellaan Vapo on tärkeä osa paikallista energiainfrastruktuuria.

Harvestia Oy hankkii omistajayhtiöidensä Myllykosken, Savon Sellun ja jatkossa myös Vapon tarvitseman puuraaka-aineen. Lisäksi yhtiö hankkii puuta yhteistyö-kumppaneilleen. Puunhankinnan painopiste on Keski-, Itä- ja Etelä-Suomessa.