Hyppää sisältöön

Vapo käynnistää tehostamisohjelman kannattavuuden parantamiseksi

Vapo-konsernin liiketulos jää vuodelta 2011 lähes 30 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Turvatakseen yhtiön kehittämisen, yhtiön johto käynnistää välittömästi tehostamisohjelman, jolla tavoitellaan vuositasolla yli 10 miljoonaa euroa alhaisempia kustannuksia sekä kassavirran selkeää ja pysyvää vahvistamista.
 
Tavoitteena on lisäksi tehostaa pääomien käyttöä ja alihankintaa sekä tarkistaa hinnoittelua. Erillisenä projektina on myydä tehostetusti ydinliiketoiminnan ulkopuolisia omaisuuseriä, kuten tuotannosta poistuneita ja tuotantoon soveltumattomia maa-alueita ja muita vastaavia tase-eriä vuoden 2012 aikana. Investointien leikkaamisella ja tase-erien myynnillä parannetaan ensi vuoden kassavirtaa vähintään 20 miljoonalla eurolla.
 
Ohjelman piirissä ovat konsernin kaikki toiminnot ja markkina-alueet. Ohjelman ajaksi konsernin organisaatio- ja johtamisrakennetta suoraviivaistetaan, jotta voidaan varmistaa muutosten nopea läpivienti. Muutosprosessin ajaksi liiketoiminta-alueiden hallitusten vastuuta johtamisessa lisätään ja matriisiorganisaatiosta siirrytään linja-organisaatioon Suomen ulkopuolisilla markkinoilla eli käytännössä Baltiassa ja Skandinaviassa.
 
Vapon konsernijohdossa tehostamisohjelma aiheuttaa seuraavat välittömästi voimaan astuvat muutokset. Vapo Biolämpö -liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja Pasi Koivisto siirtyy johtamaan Vapo Biopolttoaineet -liiketoiminta-aluetta. Vapo Biolämpö -liiketoiminta-aluetta johtaa jatkossa liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Markus Hassinen. Vapo Biopolttoaineet -liiketoiminta-alueen nykyinen johtaja Esa Koivula siirtyy konsernin ulkopuolelle. Tehostaakseen myynti ja asiakkuuksien kokonaishallintaa yhtiö käynnistää välittömästi myös rekrytointitoimenpiteet asiakas- ja myyntijohtajan nimittämiseksi.
 
Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyynyn mukaan yhtiö uudistaa parhaillaan strategiaansa. Ennakoitua heikompi taloudellinen kehitys saha-, pelletti-, ja energiapuuliiketoiminnassa, heikko turvetuotantokausi ja turpeen veronkorotukset sekä välttämättömät lisäpanostukset ympäristöinvestointeihin pakottavat yhtiön kiirehtimään kannattavuuden ja kassavirran tehostamistoimia mahdollisimman laajalla rintamalla.
 
”Tavoitteena on, että tehostamistoimenpiteiden vaikutukset näkyvät yhtiön tuloksessa täydellä teholla ensi vuoden toiselta vuosipuoliskolta alkaen, jotta voimme varmistaa hyvät lähtökohdat yhtiön vastuulliselle kehittämiselle myös taloudellisesti epävarmassa markkinatilanteessa”, Yli-Kyyny sanoo.
 
”Tavoitteemme on saavuttaa ensi vuonna noin 40 miljoonan euron operatiivinen liikevoitto ja samansuuruinen vapaa kassavirta ennen veroja. Toteutuessaan tämä nostaa omavaraisuutemme selkeästi yli nykyisen 35 %:n. Yli-Kyynyn mukaan tehostamisohjelman edetessä tarkastellaan myös konsernin kaikkien yhtiöiden toimipisteverkkoa ja tarvittavia henkilöstöresursseja.
 
Lisätietoja:
– toimitusjohtaja, CEO, Tomi Yli-Kyyny, Vapo Oy, puh. 020 790 5605
– talousjohtaja, CFO, Jyrki Vainionpää, Vapo Oy, puh. 020 790 5609
– johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Ahti Martikainen, Vapo Oy, puh. 020 790 5608