Hyppää sisältöön

Vapo käynnistää tehostamisohjelman pellettitoiminnassaan

Vapo Oy sopeuttaa tuotantoaan sekä tehostaa omaa tuotannonsuunnitteluaan ja tuotannonohjaustaan vastaamaan paremmin nykyistä pellettimarkkinaa. Euroopan markkinoille on rakennettu viime vuosien aikana arviolta lähes puoli miljoona tonnia uutta tuotantokapasiteettia ja lisäksi pohjoisamerikkalaisen pelletin tarjonta on kasvanut merkittävästi etenkin Keski-Euroopan markkinoille. Pelletin käyttö Euroopan lauhdetuotannossa ei ole juuri kasvanut suurista odotuksista huolimatta, mikä on aiheuttanut suuren ylitarjonnan globaalille markkinalle. Tämä on johtanut siihen, että Suomen raaka-aine- ja tuotantokustannustasolla pellettiä ei nykyisellään kannata viedä Suomesta Euroopan markkinoille. Euroopan markkinoille muodostunut ylikapasiteetti ja suuret varastotasot näkyvät jo myös Suomen pellettimarkkinassa.

Vapo Oy:llä on Suomessa tuotantokapasiteettia noin 300 000 pellettitonnin vuosituotantoon. Viime vuonna Vapo tuotti Suomessa pellettiä noin 175 000 tonnia. Vapon markkinaosuus Suomen pellettituotannosta ja Suomessa käytetystä pelletistä on hieman yli puolet. Vapon oman ennusteen mukaan pelletin käyttö tulee kasvamaan lähivuosina merkittävästi Suomessa jo päätettyjen ja suunnitteilla olevien kattilalaitosinvestointien takia. Jotta Vapo Oy pystyy olemaan mukana Suomen tulevaisuudessa kasvavilla pellettimarkkinoilla ja jotta suomalaisilla energiayhtiöillä on jatkossakin vaihtoehtona kotimainen uusiutuva pelletti, yhtiö käynnistää tehostamisohjelman, jolla pellettiliiketoiminnan kustannuksia alennetaan vähintään kahdella miljoonalla eurolla.

Pellettiliiketoiminnan suurimmat kustannuserät ovat raaka-aineen ja tuotannon kustannukset. Merkittävä kuluerä sisältyy myös logistiikkaan ja varastointiin. Jotta yhtiö pystyy alentamaan nykyisiä varastotasojaan, se joutuu määräaikaisesti rajoittamaan tuotantoaan, koska kotimaan kulutusta ylittävää tuotantoa ei pystytä tällä hetkellä viemään kannattavasti. Yhtiö käynnistää yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut tuotannon rajoittamisesta ja toiminnan tehostamisesta mahdollisesti aiheutuvien henkilöstövaikutusten johdosta. Neuvottelujen piirissä ovat Vapo Oy:n kuudesta pellettitehtaasta viisi eli Turengin, Vilppulan, Haukinevan, Kärsämäen ja Ylistaron tehtaat. Neuvottelut eivät sen sijaan koske Ilomantsin tehdasta. Neuvottelukohteina olevilla tehtailla työskentelee yhteensä 39 työntekijää. Suunnitellut muutokset koskettavat arviolta 39 henkilöä. Muutoksen seurauksena pysyviä vähennettäviä työtehtäviä on arviolta enintään 12 ja tämän lisäksi uusi lomautustarve nykytilanteeseen nähden tulisi olemaan arviolta 9 henkilön verran. Neuvottelut aloitetaan 11.4.2016 ja niille on varattu aikaa kuusi viikkoa.

Henkilöstökuluissa tavoiteltavat säästöt kattavat kokonaistehostamistarpeesta noin neljänneksen. Huomattavasti merkittävämpiä kustannussäästöjä tavoitellaan raaka-ainehankinnan optimoinnilla ja sen yhdistämisellä Vapon muiden polttoaineiden hankinnan kanssa sekä pelletin välivarastojen kappalemäärän pienentämisellä ja logistiikan tehostamisella. Merkittävä kehittämiskohde on myös digitalisoinnin avulla tapahtuva tuotantoprosessin automatisointi ja tehostaminen. Näiden toimien tavoitteena on muodostaa toimintamalli, jonka avulla Vapo pystyy takaamaan aikaisempaa tarkemmin kotimaisten asiakkaiden kysyntää ja huoltovarmuutta vastaavan tuotanto- ja varastointimäärän.

Vapo Oy:n pellettiliiketoiminnasta vastaavan johtajan Heikki Heiskasen mukaan tilanne pellettimarkkinoilla on muuttunut nopeasti ja etenkin viennin osalta suhdanne tulee lyhyellä tähtäyksellä olemaan haastava. Uskomme kuitenkin vahvasti siihen, että kotimainen pelletti on osa Suomen uusiutuvan energian ratkaisuja aivan lähivuosina ja meillä on Vapona vakaa tavoite olla keskeinen toimija tällä pitkällä tähtäimellä kasvavalla toimialalla. Meillä ei ole tavoitetta poistaa tuotantokapasiteettiamme pysyvästi markkinoilta, vaan ainoastaan sopeuttaa toimintamme väliaikaisesti nykyiseen kysyntätilanteeseen. Pidämme jatkuvasti huolta siitä, että nykyisillä ja uusilla asiakkaillamme on kotimaista pellettiä saatavana heidän tarpeitaan vastaava määrä. Jatkuva kehittyminen takaa sen, että Vapo kykenee tarjoamaan kotimaiseen energiaan pohjautuvia kilpailukykyisiä ratkaisuja suomalaisille asiakkaille myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Heikki Heiskanen, johtaja, pellettiliiketoiminta, Vapo Oy, puh. 044 370 2994
Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 040 680 4723