Hyppää sisältöön

Vapo-konsernin kannattavuus normalisoitumassa

Vapo-konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 222,9 milj. euroa (242,4 milj. euroa tammi-maaliskuu 2011). Liikevaihdon lasku selittyy lähes kokonaan vertailukautta lämpimämmällä säällä ja alhaisemmalla sähkönhinnalla, mikä alensi energiaturpeen, energiapuun, pelletin ja lämmön kysyntää. Sahatavaratuotannon volyymi oli lähes vertailujakson tasolla, mutta hintojen viiden prosentin alentuminen pienensi liikevaihtoa. Konsernin liikevoitto oli 21,4 milj. euroa (24,2 milj. euroa). Liikevoitto sisältää kertaluonteisia tuottoja 5,2 milj. euroa. 

Lämmityskausi alkoi tänä vuonna poikkeuksellisesti vasta tammikuun puolivälissä. Tämän vuoksi Vapo-konsernin energiaturpeen toimitukset jäivät yli viidenneksen vertailujaksoa alhaisemmiksi. Vapo Biopolttoaineet liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 111,1 milj. euroa (121,5 milj. euroa) ja liikevoitto 19,7 milj. euroa (22,7 milj. euroa). Osaltaan liikevaihtoa laski myös alhainen sähkön markkinahinta, mistä syystä sähköä tuottavat energia-asiakkaat eivät juuri tehneet turpeella sähköä. Energiaturvetta toimitettiin yhteensä 5,7 TWh (7,4 TWh). Ympäristöturpeen liikevaihto oli vertailujakson tasolla. 

Lämmin sää ja alhainen sähkönhinta näkyivät myös Vapo Biolämpö liiketoiminta-alueen liikevaihdossa ja kannattavuudessa. 

Vapo Puutuotteet liiketoiminta-alueeseen kuuluvan Vapo Timberin liikevaihto oli 27,0 milj. euroa (30,4 milj. euroa) ja liiketappio 2,9 milj. euroa (-0,7 milj. euroa). Sahatavaran tuotanto oli vain kaksi prosenttia alhaisempi kuin vertailujaksolla, mutta sahatavaran myyntihinnat laskivat viisi prosenttia. Kannattavuutta heikensi lisäksi raaka-aineen hinnan nousu, joka oli noin 2 prosenttia. 

Pelletin toimitukset vähenivät viisi prosenttia 217 000 tonniin ja liikevaihto aleni 12 prosenttia 38,4 milj. euroon (43,8 milj. euroa). Erityisesti Ruotsin markkinoilla pelletin hintataso oli laskussa. Toiminnan optimoinnin ansiosta liiketappio pieneni suhdanteista huolimatta 1,1 milj. euroon (-1,6 milj. euroa). 

Vapo Ympäristö liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 22,8 milj. euroon (20,8 milj. euroa). Liiketulos oli 3,3 milj. euroa (1,0 milj. euroa), joka sisältää Eurajoen kasvuturvetehtaan tulipalosta johtuvan 2,6 milj. euron vakuutuskorvauksen. Liikevaihdon kasvu johtui erityisesti Norjan ja Ruotsin kuluttajaliiketoiminnan myynnin kasvusta. 

Tehostamistoimet käynnissä

Vapo-konserni käynnisti vuoden lopulla tehostamistoimet kannattavuuden parantamiseksi. Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 11,0 milj. euroa eli alle puolet vertailujakson investoinneista (23,9 milj. euroa). Lämpimän syksyn ja alkutalven selvästi vertailuvuotta alhaisemmista polttoainetoimituksista johtuen konsernin vapaa kassavirta jäi 52,0 milj. euroon (69,0 milj. euroa). Korolliset nettovelat olivat 373,5 milj. euroa (363,7 milj. euroa). Vuoden 2011 lopussa nettovelat olivat 416,7 milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 35,6 % (39,8 %). Vuoden 2011 lopussa omavaraisuus oli 33,8 %. 

Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 1 155 (1 303) henkilöä. Henkilöstö on vähentynyt luonnollisen poistuman johdosta ja lisäksi helmikuussa päättyneet yhteistoimintaneuvottelut johtivat vajaan 60 henkilötyövuoden alentumaan. 

Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyynyn mukaan lämmin sää, alhainen sähkön markkinahinta ja vertailujaksoa heikompi sahatavarasuhdanne näkyivät selvästi yhtiön liikevaihdossa ja tuloksessa. Nämä jättävät varjoonsa laajalla rintamalla käynnistetyt tehostamistoimet. ”Tehdyillä kustannusten alentamispäätöksillä, investointien leikkaamisella ja organisaation tehostamisella tähtäämme selvästi suurempaan kassavirtaan ja kestävään tulosparannukseen”. 

Yli-Kyynyn mukaan kuluvana vuonna Vapo keskittyy erityisesti vapaan kassavirran kasvattamiseen sekä taseen vahvistamiseen velkoja lyhentämällä. Lisäksi yhtiö on valmis myymään ydinliiketoimintoihin kuulumattomia tase-eriä näiden taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja kasvavien ympäristöinvestointien rahoittamiseksi. 

Koko vuoden tuloksen ja kassavirran odotetaan paranevan selvästi. Koko vuoden liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa erittäin suuressa määrin kesän säästä riippuva turvetuotannon onnistuminen sekä syksyn lämmityskauden pituus.

Lisätietoja:

  • Tomi Yli-Kyyny, toimitusjohtaja, CEO, Vapo Oy, puh. 020 790 5605
  • Jyrki Vainionpää, talousjohtaja, CFO, Vapo Oy, puh. 020 790 5609
  • Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 020 790 5608