Hyppää sisältöön

Vapo-konsernin osavuosikatsaus 1.5.-31.8.2019

 Toukokuu-elokuu 2019 (verrattuna touko-elokuu 2018): 

 • Konsernin liikevaihto touko-elokuussa oli 134,2 (90,8) miljoonaa euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 18,4 (7,3) miljoonaa euroa, 13,7 (8,1) prosenttia liikevaihdosta
 • Liikevoitto oli -5,3 (-10,6) miljoonaa euroa, -4,0 (-11,6) prosenttia liikevaihdosta, liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä 4,3 (-0,4) miljoonaa euroa 
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 14,7 (-26,5) miljoonaa euroa
 • Bruttoinvestoinnit olivat 11,2 (10,6) miljoonaa euroa
 • Tulos/osake oli -267 (-282) euroa
 • Korolliset nettovelat/käyttökate 3,5 (3,7)
 • Omavaraisuusaste-% 48,8 (50,4)
 • Sijoitetun pääoman tuotto-% (edelliset 12kk): 5,9 (4,3)

Hyvä strategian mukainen kasvu ja kannattavuuden parannus 

Konsernin liikevaihto oli tilikauden ensimmäisellä vuosikolmanneksella 134,2 (90,8) miljoonaa euroa. Hyvä myynnin kehitys tuli pääasiassa Grow&Care-divisioonasta, jossa myynti lähes tuplaantui viime vuoteen verrattuna pääosin BVB Substrates-yrityshankinnan kautta. Myös Energy-divisioonalla oli hieman edellisvuotta parempi myynti tilikauden ensimmäisen raportointijakson aikana lähinnä lisääntyneiden lämpötoimitusten vuoksi.

Tuloksellisesti kesäkausi on energialiiketoiminnassa ennakoidusti tappiollinen. Toiminta keskittyy tuolloin polttoaineiden tuotantoon ja samaan aikaan asiakkaiden lämmityksen tarve on alhaisimmillaan. Myös Grow&Care-divisioona jäi hieman vertailukauden liiketuloksestaan kilpailutilanteen kiristymisen vuoksi. Konsernin liiketappio tilikauden ensimmäisellä vuosikolmanneksella oli -5,3 (-10,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli hieman vertailukautta parempi -9,6 (-10,2) miljoonaa euroa ja raportoitua liiketulosta paransi merkittävä positiivinen tuloutus liittyen aiempiin liiketoimintoihin. Myös käyttökate parani merkittävästi ollen 18,4 (7,3) miljoonaa euroa. Tässä on mukana 2,5 miljoonan euron parantava vaikutus uuden IFRS16-standardin käyttöönotosta 1.5.2019 alkaen.

Konsernin kassavirta raportointikaudella oli 14,7 (-26,5) miljoonaa euroa. Kassavirran positiiviseen kehitykseen vaikuttivat lähinnä tehostamistoimenpiteet käyttöomaisuuden kierron osalta sekä parantunut käyttökatetaso.

Toimitusjohtaja Vesa Tempakka:

Uuden strategian eteneminen muuttaa Vapoa kansainväliseksi biomassaan perustuvaksi monialayhtiöksi – konsernin ensimmäisen vuosikolmanneksen liikevaihdosta peräti 2/3 Grow&Care-divisioonasta 

Vapon uutta liiketoimintastrategiaa on toteutettu onnistuneesti nyt kuudentoista kuukauden ajan. Uudella strategialla vähennetään energiaturpeen merkitystä konsernissa ja haetaan kasvua kansainvälisiltä ammattiviljelyn kasvualustamarkkinoilta sekä luodaan biomassapohjaisia uusia korkeamman jalostusarvon tuotteita uusiin käyttömuotoihin.

Kekkilä-BVB, joka aloitti toimintansa 2019 alusta alkaen, on Euroopan johtava toimija kasvualustamarkkinoilla ja sen tuotteita viedään yli 100 maahan. Tällä pyritään energiayhtiönä tunnetun Vapon muuntamiseen entistä voimakkaammin kansainväliseksi turpeen ja muiden suobiomassojen monipuoliseksi jalostajaksi. 

Kekkilä-BVB:n yritysjärjestely näkyy jo selvästi Vapo-konsernin tilikauden ensimmäisen vuosikolmanneksen luvuissa. Liikevaihto oli 48 prosenttia vertailujaksoa suurempi, käyttökate 152 prosenttia suurempi ja raportoitu liiketulos oli -5,3 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli -10,6 miljoonaa euroa. Ensimmäinen vuosikolmannes on Vapolle normaalisti tappiollinen, koska siihen ajoittuvat tuotantosesongin kulut ja vastaavasti energian ja polttoaineiden myynnin volyymit ovat alhaisimmillaan. Ensimmäinen vuosikolmannes on Kekkilä-BVB:n myyntisesonkia. 

Vuosikolmannes oli kassavirran kannalta vahva. Kassavirta oli 41,2 miljoonaa euroa vertailujaksoa suurempi. Tähän vaikuttivat erityisesti käyttökatteen parantuminen sekä jo tehdyt käyttöpääomakierron tehostamistoimenpiteet. 

Konsernin liiketoiminnan muutoksen suuruutta kuvaa hyvin se, että Grow&Care-divisioonan liikevaihto vastasi jo 67 prosenttia konsernin liikevaihdosta, kun se vertailujaksolla oli 51 prosenttia. Toinen strategisesti merkittävä tapahtuma vuosikolmanneksella oli Vapon ensimmäisen aktiivihiilitehtaan rakentamisen aloittaminen Ilomantsiin heinäkuussa. Tehtaan on määrä olla tuotannossa syksyllä 2020. 

Konsernin turvetuotanto onnistui kaikissa tuotantomaissa suunnitellusti. Meillä on nyt hyvälaatuista turvetta varastoissa liki puolentoista sesongin tarpeisiin, joten pystymme täyttämään asiakkaidemme tarpeet, vaikka olosuhteet olisivat poikkeukselliset. 

Vapo muuttuu strategian mukaisesti, mutta tarvitsemme yhdessä asiakkaidemme kanssa riittävän pitkän siirtymäajan siirryttäessä kohti hiilineutraalia Suomea. Yhtiö tukee Suomen hallituksen energia- ja ilmastopolitiikkaa, jonka mukaan energiaturpeen käytön tulisi puolittua vuoteen 2030 mennessä. Vapo onkin asettanut itse tavoitteeksi CO2-päästöjen puolittamisen omissa laitoksissaan samassa aikataulussa. Päästöoikeuksien nouseva hinta ohjaa turpeen käyttöä tehokkaasti Suomen hallituksen tavoittelemaan suuntaan. 

Energiaturve tuo vuositasolla konsernille noin 20 prosenttia liikevaihdosta, mutta sen merkitys on edelleen merkittävämpi kassavirran ja käyttökatteen kohdalla. Yhtiön tavoitteena on rakentaa uusista liiketoiminnoista merkittävä kolmas positiivista kassavirtaa ja liiketulosta tuova divisioona konserniin. 

Kuluneen tilikauden aikana Vapo on panostanut edelleen merkittävästi työturvallisuuden parantamiseen kaikissa toimintapaikoissaan eri maissa. 

Näkymät tilikauden loppuun 31.12.2019 

Tilikauden tulevasta muutoksesta johtuen Vapo-konserni ei anna erikseen tulevaisuudennäkymää tälle lyhyelle poikkeukselliselle kahdeksan kuukauden tilikaudelle, joka päättyy aiemmin ilmoitetun mukaisesti 31.12.2019.

 

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomat.

 

Lisätietoja antavat: 

 • Vesa Tempakka, CEO, Vapo Oy, puh. 020 790 5999
 • Jarmo Santala, CFO, Vapo Oy, puh. puh. 020 790 5991
 • Ahti Martikainen, Johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 020 790 5608