Hyppää sisältöön

Vapo luopuu Anaika Components Oy:n osakkuudesta

Juha Hakala

Vapo Timber Oy on yksi suurimmista sahateollisuusyrityksistä Euroopassa. Yhtiö harjoittaa sahausta neljällä sahalla Suomessa: Hankasalmella, Lieksan Kevätniemessä, Nurmeksessa ja Ivalon Peuravuonossa. Vapo Timberin liikevaihto on noin 150 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 220 henkilöä. Sahatavaran ja jalosteiden kapasiteetti on 750 000 kuutiometriä. Vapo Timber on Vapo Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö.
 
Anaika Wood Ltd Oy on lieksalainen sahateollisuusyritys. Raaka-aineenaan Lieksan yksikkö käyttää oman alueensa lujaa ja hyvälaatuista havupienpuuta. Iisalmen Soinlahdessa sahataan Pohjois-Savon kuusi- ja mäntytukkia. Puuraaka-aine jalostetaan sahatavaraksi, höylätavaraksi ja oman liimapuutuotannon raaka-aineeksi. Asiakkaita ovat japanilainen ja eurooppalainen taloteollisuus, rakennusliikkeet sekä rakennustavaraketjut. Tuotteista suurin osa viedään Anaika Components Ltd Oy:n jalostuksen kautta.
 
Anaika Components Ltd Oy on merkittävä suomalainen puunjalostusyritys. Raaka-aineenaan se käyttää Karjalan hyvälaatuista mäntyä ja Keski-Suomen kuusta. Yrityksen jalostuslaitokset, kaksi liimapalkkitehdasta ja höyläämö, sijaitsevat raaka-ainelähteiden äärellä Lieksassa ja Joensuun Kiihtelysvaarassa. Toivakassa on lisäksi tukkeja jalostava saha, joka sahaa järeää kuusitukkia lähinnä Pohjois-Japanin markkinoille.