Hyppää sisältöön

Vapo on tehostanut vesienkäsittelyä Lounais-Suomessa

Vapo Oy on tehnyt vapaaehtoisten ympäristösitoumustensa mukaisesti mittavat 30 miljoonan euron investoinnit turvetuotannon ympäristövaikutusten minimointiin. Lounais-Suomessa tehostettu kuivatusvesien käsittelymenetelmä löytyy jo jokaiselta suolta. Kotimaisilla polttoaineilla olisi kohtuullinen kysyntä, mikäli niiden kilpailukyvystä pidettäisiin huolta. 

Vapolla on alkavalla tuotantokaudella kaikilla 400 turvesuollaan käytössä parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) mukainen vesienkäsittelyjärjestelmä ympäristösitoumustensa mukaisesti.

— Lounais-Suomen alueella on rakennettu pintavalutuskenttiä 59 kpl, kosteikkoja 35 kpl ja kemikalointilaitoksia 7 kpl, aluejohtaja Pasi Rantonen kertoo. Ympäristölupavelvoitteiden määrittämän viranomaisvalvonnan lisäksi, turvetuotantoalueiden vesienkäsittelyrakenteet tarkastetaan vähintään kahden viikon välein ja kuivatusvesistä otetaan näytteet säännöllisesti. Turvetta tuotetaan vain luonnontilansa menettäneillä turvemailla ja tuotannosta poistuneiden alueiden aktiivisesta jälkikäytöstä huolehditaan. 

Energiaturpeella ja -puulla olisi hyvä kysyntä Lounais-Suomessa

Kotimaisella energialla on Lounais-Suomessa Pasi Rantosen mukaan hyvät mahdollisuudet, mikäli vain sen kilpailukyvystä huolehditaan.

— Lounais-Suomessa on tehty viime vuosien aikana useita investointipäätöksiä, joissa tuontipolttoainetta on tarkoitus korvata kotimaisilla vaihtoehdoilla, esimerkiksi pelletillä, hakkeella ja turpeella. Kotimaisen polttoaineen käytön, kilpailukyvyn ja saatavuuden edellytyksenä on kuitenkin pitkäjänteinen energiapolitikka, jossa polttoaineiden tuotantoketjut ja käyttäjät voivat tehdä investointeja useamman vuoden aikajänteellä. 

Uusi turvetuotantokausi on parhaillaan käynnistymässä ja tuotantotavoitteet Etelä-Suomessa ovat Rantosen mukaan samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Vapon Lounais-Suomen alueella pyritään tuottamaan vuosittain kolme miljoonaa kuutiometriä turvetta, mikä vastaa 25 000 rekkakuormaa. Vapo työllistää alueella suoraan 60 henkilöä. Vapon työllistävyys turvetuotannossa ja kuljetuksissa on 350 henkilötyövuotta. Lounais-Suomen alueeseen kuuluvat Kanta-Häme, Pirkanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi.

Kotimaisella energialla potkua kansantalouteen 

Vuonna 2014 Suomessa käytetystä energiasta 35 % oli kotimaista. 65 % energiasta tuotiin ulkomailta, mikä maksoi Suomelle lähes 7 miljardia. Bioenergia ry:n mukaan 50 %:n energiaomavaraisuus synnyttäisi bioenergia-alalle 15 000 uutta työpaikkaa. Samalla Suomeen syntyisi 4,5 miljardin investoinnit ja tuontienergian vuosittainen lasku pienenisi 3 miljardilla.  Bioenergia ry:n näkemyksen mukaan puulla ei tule korvata toista kotimaista energianlähdettä eli turvetta, vaan niillä tulisi yhdessä korvata tuontipolttoaineita. 

Lisätietoja: Vapo Oy, Pasi Rantonen, aluejohtaja, puh. 040 544 8328, pasi.rantonen@vapo.fi.
Twitter: @PRantonen

Vapo on bioenergian johtava toimittaja ja kehittäjä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Vapo on moderni asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa vastuullisesti energiaa muun muassa turpeesta ja puupolttoaineista sekä toimittaa sahatavaraa ja ympäristöliiketoimintaratkaisuja. Vapo on markkina-alueellaan tärkeä osa paikallista energiainfrastruktuuria. Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo Oy:n osakkeista 50,1 % ja Suomen Energiavarat Oy 49,9 %.

BAT=Best Available Technology, paras käyttökelpoinen vesienkäsittelytekniikka vesistökuormituksen minimointiin. Määritellään tapauskohtaisesti kunkin tuotantoalueen ja vastaanottavan vesistön ominaisuuksien mukaan.