Hyppää sisältöön

Vapo Oy Clean Waters sitoutuu kehittämään uusia menetelmiä maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseksi

Vapo Oy on yksi merkittävimmistä bioenergian toimittajista sekä kehittäjistä Suomessa ja Itämeren alueella. Vapo-konserniin kuuluva Clean Waters tarjoaa laadukkaita ja ympäristön kannalta kestäviä vesienkäsittelyn ratkaisuja.

Clean Watersin sitoumuksessa eläintuotannon pistemäistä ravinnekuormitusta vähennetään kehittämällä ja pilotoimalla uusi pihattovesien käsittelykonsepti. Menetelmä perustuu valumavesien minimointiin sekä ravinteiden sitomiseen haihduttavan pajuhaihdutuskentän avulla.  Esikäsittelynä käytetään mekaanista laskeutusta. Lopuksi valumavesi käsitellään vielä erityisen suodatinrakenteen avulla.

Sitoumuksen toinen osa pureutuu viljelymaiden ravinnekuormituksiin. Clean Waters suunnittelee uudentyyppisen innovatiivisen suojavyöhykekonseptin vesistön ympärille, niin että ravinteet pidättyvät suojavyöhykkeelle aiempaa tehokkaammin.  Maankäytön optimointi voi lisätä ravinnekiertoa merkittävällä tavalla vähentäen samalla vesistöjen rehevöitymistä. Konsepti suunnitellaan yhteistyössä tutkimuslaitosten ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Ravinnevirtojen hallinnalle sekä kierrätykselle on maataloussektorilla suuri kysyntä. Clean Watersin ratkaisut vähentävät vesistöihin kohdistuvaa ravinnekuormitusta sekä lisäävät ravinteiden kierrätystä tavoilla, joilla on laajat hyödyntämismahdollisuudet Itämeren alueella.

Sitoumuksen arvioitu kestoaika on kaksi vuotta sisältäen jatkomahdollisuuden. Lisäksi Vapo Clean Waters tukee sitoumuksen ajan BSAG:n Itämeri-työtä yhteensä 5 000 eurolla.

Lisätietoja Clean Watersista: Marika Ryyppö, operatiivinen johtaja, Clean Waters, + 358 40 567 7453
Lisätietoja BSAG:sta: Pieta Jarva, Tiedottaja, Baltic Sea Action Group, +358 50 338 1096

 

Clean Waters on Vapo-konserniin kuuluva liiketoiminta, jonka visiona on olla luonnonmukaisten vesienkäsittelyratkaisujen edelläkävijä Suomessa ja myöhemmin myös kansainvälisillä markkinoilla. Clean Waters tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua eri maankäytön vesienhallinnan ja -suojelun tehostamiseksi. www.cleanwaters.fi

Baltic Sea Action Group, BSAG (2008) tekee työtä Itämeren ekologisen tilan parantamiseksi tuomalla yhteen kulloinkin tarvittavia, vaikutusvaltaisia tahoja – yrityksiä, tutkijoita ja poliittisia päättäjiä. Kunnianhimoisella agendalla on muun muassa Itämeren alueen ruoantuotannon ravinnepäästöjen minimointi, jätevesien ravinnepäästöjen kierrättäminen ja vaarallisten aineiden riskien vähentäminen.  www.bsag.fi

Baltic Deal -hankkeen esittelytilaverkosto kerää yhteen viljelijät ja viljelijöiden neuvontaorganisaatiot Itämeren alueella. Esittelyverkostoon  kuuluu yhteensä 117 tilaa seitsemässä projektiin osallistuneessa maassa. Baltic Dealin tavoitteena on lisätä maatalouden ympäristökäytäntöjä koskevaa osaamista vähentämällä maatalouden ravinnepäästöjä tukemalla kilpailukykyä sekä tuotantoa. Esittelytilat ovat edelläkävijöitä ravinteiden käytön hallinnan lisäksi myös useilla muilla maatalouden ympäristönsuojelun osa-alueilla. http://www.balticdeal.eu/