Hyppää sisältöön

Vapo Oy julkistaa takaisinostotarjouksen lopullisen tuloksen

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA TAKAISINOSTOTARJOUS, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Vapo Oy (”Yhtiö”) julkistaa tänään lopullisen tuloksen tekemästään takaisinostotarjouksesta, jossa Yhtiön 8.11.2016 liikkeeseen laskemien 50 milj. euron 6,50 prosentin kiinteäkorkoisten hybridivelkakirjojen (ISIN: FI4000224142) (”Velkakirjat”) haltijat kutsuttiin tarjoamaan Velkakirjansa Yhtiön ostettavaksi rahavastiketta vastaan 12.6.2020 päivätyssä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”). Tässä tiedotteessa käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, on määritelty englanninkielisessä Tarjousmuistiossa.

Takaisinostotarjouksessa vastaanotettiin päteviä tarjousilmoituksia yhteensä 20 120 000 eurolla Velkakirjojen nimellisarvosta.

Velkakirjojen ostohinta (englanniksi: Purchase Price) on 100,00 prosenttia Velkakirjojen nimellisarvosta. Yhtiö maksaa lisäksi Takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille kertyneet ja maksamattomat korot.

Kaupan selvityspäivä (englanniksi: Settlement Date) on 1.7.2020. Kaikki Yhtiön hankkimat Velkakirjat tullaan mitätöimään. Velkakirjat, joita ei osteta Takaisinostotarjouksen perusteella, jäävät voimaan.

Lisätietoja antaa Takaisinostotarjouksen järjestäjä:

Nordea Bank Abp: sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com / puh. +45 61360379

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.