Hyppää sisältöön

Vapo Oy julkistaa ulkona olevia hybridivelkakirjojaan koskevan takaisinostotarjouksen

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA TAKAISINOSTOTARJOUS, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Vapo Oy (”Yhtiö”) tiedottaa kutsuvansa 8.11.2016 liikkeeseen laskemiensa 50 milj. euron 6,50 prosentin kiinteäkorkoisten hybridivelkakirjojen (ISIN: FI4000224142) (”Velkakirjat”) haltijat tarjoamaan Velkakirjansa ostettavaksi rahavastiketta vastaan 12.6.2020 päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”).

Yhtiö esittää hyväksyvänsä ostettavaksi yhteenlasketulta nimellisarvoltaan enintään 25 miljoonaa euroa vastaavan määrän Takaisinostotarjouksessa pätevästi tarjottuja Velkakirjoja. Yhtiö kuitenkin pidättää oikeuden harkintansa mukaan päättää Velkakirjojen ostettavaksi hyväksymisestä, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä yhtään Velkakirjaa. Jos Yhtiö hyväksyy ostettavaksi pätevästi tarjottuja Velkakirjoja Takaisinostotarjouksen mukaisesti, ja jos pätevästi tarjottujen Velkakirjojen yhteenlaskettu nimellisarvo ei ylitä Yhtiön ostettavaksi hyväksymää Velkakirjojen määrää (”Lopullinen Hyväksyttävä Määrä”), Yhtiö aikoo hyväksyä kaikki tällaiset Velkakirjat ostettavaksi. Jos pätevästi tarjottujen Velkakirjojen yhteenlaskettu nimellisarvo ylittää Lopullisen Hyväksyttävän Määrän, Yhtiö aikoo hyväksyä tällaisia Velkakirjoja ostettavaksi pro rata -perusteisesti siten, että ostettavaksi hyväksyttävien Velkakirjojen yhteenlaskettu nimellisarvo ei ylitä Lopullista Hyväksyttävää Määrää.

Ostohinta Velkakirjoille on 100,00 prosenttia Velkakirjojen nimellisarvosta. Yhtiö maksaa lisäksi Takaisinostotarjouksessa ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille kertyneet ja maksamattomat korot.

Tarjousaika alkaa 12.6.2020 ja päättyy 25.6.2020 klo 16.00 Suomen aikaa. Takaisinostotarjouksen toteutuspäivä ja lopputulos julkistetaan mahdollisimman pian, arviolta 26.6.2020. Takaisinoston selvityspäivän odotetaan olevan 1.7.2020.

Kaikki Yhtiön Takaisinostotarjouksella hankkimat Velkakirjat tullaan mitätöimään, eikä niitä lasketa uudelleen liikkeeseen. Velkakirjat, joita ei osteta Takaisinostotarjouksen perusteella, jäävät voimaan.

Nordea Bank Abp toimii Takaisinostotarjouksen järjestäjänä ja Yhtiön asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjältä.

Takaisinostotarjouksen järjestäjä ja Yhtiön asiamies:

Nordea Bank Abp: sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com / puh. +45 61360379

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.