Hyppää sisältöön

Vapo Oy osavuosikatsaus 1.5.-31.8.2016

Vuosikolmannes lyhyesti:

  • Konsernin liikevaihto touko-elokuussa oli 87,9 (124,1  1.5.-31.8.2015) milj. euroa
  • Käyttökate (EBITDA) 5,8 (1,7) milj. euroa, 6,5 (1,3) prosenttia liikevaihdosta
  • Liikevoitto oli -9,0 (-12,8) milj. euroa, -10,2 (-10,3) prosenttia liikevaihdosta, liikevoitto sisältää kertaluonteisia tuottoja 1,0 (0,0) milj. euroa
  • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 17,6 (18,4) milj. euroa
  • Bruttoinvestoinnit olivat 12,4 (13,4) milj. euroa
  • Konserni tuotti turvetta yhteensä 9,1 (10,6) milj. kuutiometriä 

Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny: Vapo kasvattaa turveosaamiseen perustuvaa uutta liiketoimintaa

Konsernin liikevaihto tilikauden ensimmäisellä vuosikolmanneksella (touko-elokuu) oli 87,9 (124,1) milj. euroa. Kekkilä-konsernin puutarha- ja ammattiviljelytuotteet toivat noin 40 prosenttia liikevaihdosta parhaimman myyntisesongin osuessa alkukesään. Liikevaihdon laskua vertailukauteen selittää tammikuussa 2016 toteutunut yrityskauppa, jolla Vapo Oy myi omistamansa sahat Pohjois-Karjalassa. Vertailukaudella sahojen liikevaihto oli 27,5 milj. euroa. 

Tuloksellisesti tilikauden ensimmäinen vuosikolmannes oli energialiiketoiminnassa ennakoidusti tappiollinen toiminnan keskittyessä polttoaineiden tuotantoon ja samaan aikaan asiakkaiden lämmityksen tarve on alhaisimmillaan. Kekkilä-konsernille päättynyt jakso on liiketuloksen osalta aina vahvin, ja raportointikaudella yhtiön liiketulos paranikin edelliseen vuoteen verrattuna 47 % ollen 2,5 milj. euroa. Koko konsernin liiketulos oli -9,0 (-12,8) milj. euroa. Tulosta heikensi Vapo Oy:n Suomen turvetuotannon jääminen noin kahdeksaan miljoonaan kuutiometriin, mikä vastasi noin 65 prosenttia kauden tuotantotavoitteesta. Viron hyvästä varastotilanteesta johtuen kesän tuotantotavoite oli puolet aikaisempien vuosien määrästä, ja tuo tavoite saavutettiin 80 prosenttisesti. Ruotsissa turvetuotanto toteutui suunnitellusti. 

Konsernin kassavirta raportointikaudella oli vahvasti positiivinen ollen 17,6 (18,4) milj. euroa. Tavoitetasoa alhaisempi turvetuotanto vahvisti kassavirtaa, kun varastoihin sitoutui ennakoitua vähemmän pääomia. Vapo Oy:n polttoainevarastot vastaavat tällä hetkellä noin 21 kuukauden lämmitystarvetta, joten asiakkaiden tulevan lämmityskauden polttoainetarpeet pystytään turvaamaan kaikissa olosuhteissa. 

Katsauskaudella yhtiö toteutti strategiaansa laajentamalla paikallisiin kiinteisiin polttoaineisiin perustuvaa liiketoimintaansa. Vapo Oy:n virolainen tytäryhtiö AS Tootsi Turvas ja Ridalan kunta allekirjoittivat kesäkuussa sopimuksen, jolla yhtiö laajensi kaukolämpöliiketoimintaansa. Lämmön vuotuinen myynti on noin kahdeksan GWh:ta. Elokuussa Vapo Oy ja Ristijärven kunta sopivat lämmön toimittamisesta Ristijärven kunnan taajaman kaukolämpöverkostoon. Vapo investoi uuteen lämpölaitokseen, vastaa sen käyttämisestä ja myy lämmön Ristijärven kunnalle.  Lisäksi Vapo Oy ja Luodon kunta tekivät sopimuksen lämpökeskuksen ja kaukolämpöverkon rakentamisesta. Kaikissa kolmessa uudessa kohteessa pääpolttoaineena ovat kiinteät paikalliset polttoaineet. 

Turve on erittäin monipuolinen ja kotimainen luonnonmateriaali. Vapo Oy:n Vapo Ventures -kehitysyksikössä laajennetaan turveresursseihin perustuvaa liiketoimintaa energia-alan ulkopuolelle. Tavoitteena on jatkojalostaa turpeesta uusia ekologisesti kestäviä tuotteita, jotka luovat uutta työtä ja mahdollistavat yhtiön menestymisen myös tulevaisuudessa.

Kehitysyksiköstä ensimmäisenä yhtiöitetyn Vapo Clean Waters Oy:n toteuttama kaupunkikosteikko Jyväskylän alueen hulevesien käsittelyyn ja luonnonvesien tilan parantamiseen sai hyvin näkyvyyttä elokuussa järjestetyissä Eerolanpuron kosteikon avajaisissa. Viime keväänä yhtiö julkisti myös Vapo Fibers -liiketoiminnan, joka tarjoaa turpeen erinomaiset fysiologiset ominaisuudet hyödyntäviä luonnonkuituja useille eri teollisuussegmenteille. 

Lokakuun alussa Vapo Oy julkisti uusimman Ventures-liiketoiminnan, Vapo Carbonsin. Teknisillä hiilillä on runsaasti sovelluskohteita lukuisilla eri teollisuuden aloilla kuten kumi-, väri- ja muoviteollisuudessa. Niiden maailmanmarkkina on noin 40 mrd. euroa ja se on viime vuosina kasvanut 10 prosentin vuosivauhdilla. Vapo Carbons tähtää nyt nopealla aikataululla teknisen hiilen ja sen jatkojalosteiden kasvaville kansainvälisille markkinoille. Carbonsin tavoitteena on käynnistää ensimmäinen teknistä hiiltä turveraaka-aineesta valmistava tuotantolaitos vuonna 2019. 

Suomen hallitus päätti keväällä uudistaa omistajapolitiikkaa, mikä mahdollistaa omistusosuuden laskemisen Vapossa 33,4 prosenttiin. Vapo säilyy kuitenkin edelleen valtion strategisen intressin yhtiönä. 

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

 

 

 

MEUR

5-8/2016

5-8/2015

5/2015-4/2016

5/2014-4/2015

 

 

 

 

 

Liikevaihto

87,9

124,1

459,8

486,9

Liikevoitto (EBIT)

-9,0

-12,8

8,6

36,9

% liikevaihdosta

-10,2

-10,3

1,9

7,6

Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia

-8,8

-12,8

9,4

37,6

% liikevaihdosta

-10,0

-10,3

2,1

7,7

Tilikauden tulos

-11,0

-11,8

-4,4

19,8

 

 

 

 

 

   Käyttökate (EBITDA)

5,8

1,7

43,1

74,7

+/- Käyttöpääoman muutos

3,3

16,3

39,6

-32,7

   – Nettoinvestoinnit

8,5

0,4

4,5

-67,1

Vapaa kassavirta ennen veroja

17,6

18,4

87,2

-25,1

Bruttoinvestoinnit

12,4

13,4

38,5

88,4

Sijoitetun pääoman tuotto % *

1,8

3,9

1,2

5,4

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *

2,0

4,0

1,4

5,5

Oman pääoman tuotto % *

-1,3

5,0

-1,5

6,6

 

 

 

 

 

Taseen loppusumma

760,6

825,3

795,0

838,2

Oma pääoma

276,5

292,5

288,2

304,4

Korolliset nettovelat

368,3

395,3

366,6

393,1

Omavaraisuusaste %**

38,0

37,0

37,6

37,8

Korolliset nettovelat/käyttökate

7,8

6,3

8,5

5,3

Nettovelkaantumisaste %

133,2

135,2

127,2

128,7

 

 

 

 

 

Henkilöstö, keskimäärin

829

1007

914

961

 

 

 

 

 

*) Edelliset 12 kuukautta

 

 

 

 

**) Omavaraisuutta laskettaessa taseen pääomalaina on laskettu omaksi pääomaksi

 

Liikevaihto

MEUR

5-8/2016

5-8/2015

Muutos %

5/2015-4/2016

5/2014-4/2015

Vapo Oy

42,3

53,0

-20,3

257,0

251,9

Vapo Timber Oy

0,0

27,5

-100,0

63,5

89,0

Kekkilä-konserni

35,4

34,2

3,5

87,9

87,1

Neova AB

8,3

9,1

-8,5

47,8

48,9

AS Tootsi Turvas

3,0

3,2

-5,5

13,0

12,9

Muut

0,1

0,0

1 008,4

0,0

7,8

Segmenttien välinen liikevaihto

-1,1

-2,8

60,6

-9,4

-10,8

Yhteensä

87,9

124,1

-29,2

459,8

486,9

Liikevoitto/-tappio segmenteittäin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEUR

5-8/2016

5-8/2015

Muutos %

5/2015-4/2016

5/2014-4/2015

Vapo Oy

-7,8

-11,5

32,1

7,4

49,1

Vapo Timber Oy

0,0

-0,8

100,0

-2,2

0,8

Kekkilä-konserni

2,5

1,7

46,5

-1,3

1,1

Neova AB

-2,1

-1,5

-42,6

1,7

1,0

AS Tootsi Turvas

0,1

0,3

-80,4

1,1

1,6

Muut

-0,3

0,0

-579,8

0,2

0,9

Osakkuusyhtiöt

-1,5

-1,0

-48,8

1,4

2,2

Eliminoinnit

0,2

0,2

15,3

0,3

-19,8

Yhteensä

-9,0

-12,8

29,7

8,6

36,9

 

Lisätietoja antavat: 

Tomi Yli-Kyyny, CEO, Vapo Oy, puh. 020 790 5605

Suvi Kupiainen, CFO, Vapo Oy, puh. puh. 020 790 5516