Hyppää sisältöön

Vapo Oy:n osavuosikatsaus 1.5.-31.12.2015

Syys-joulukuu 2015:

 • Konsernin liikevaihto syys-joulukuussa oli 153,1 (159,4 syys-joulukuu 2014) miljoonaa euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 20,7 (26,0) miljoonaa euroa, 13,5 (16,3) prosenttia liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 3,3 (14,4) miljoonaa euroa, 2,2 (9,0) prosenttia liikevaihdosta, liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia kustannuksia 7,2 (kertaluontoisia tuottoja 3,0) miljoonaa euroa
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 0,3 (-3,7) miljoonaa euroa
 • Bruttoinvestoinnit olivat 13,3 (19,3) miljoonaa euroa
 • Nettoinvestoinnit olivat 12,2 (10,8) miljoonaa euroa.

 

Touko-joulukuu 2015:

 • Konsernin liikevaihto touko-joulukuussa oli 277,2 (291,8 touko-joulukuu 2014) miljoonaa euroa
 • Käyttökate (EBITDA) oli 22,4 (39,8) miljoonaa euroa, 8,1 (13,6) prosenttia liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli -9,5 (11,5) miljoonaa euroa, -3,4 (3,9) prosenttia liikevaihdosta, liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia kustannuksia 7,2 (kertaluontoisia tuottoja 3,0) miljoonaa euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja (pre-tax ROIC) oli 2,3 (4,3) prosenttia
 • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 18,7 (-36,3) miljoonaa euroa
 • Bruttoinvestoinnit olivat 26,7 (54,7) miljoonaa euroa, suhde poistoihin oli 1,1 (2,0)
 • Nettoinvestoinnit olivat 11,8 (36,0) miljoonaa euroa, suhde poistoihin oli 0,5 (1,3)
 • Omavaraisuusaste 31.12.2015 oli 35,6 prosenttia (36,8 % 31.12.2014)
 • Korolliset nettovelat 31.12.2015 olivat 412,1 miljoonaa euroa (399,0  31.12.2014)
 • Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (net debt / EBITDA) 31.12.2015 oli 7,1 (5,6  31.12.2014)
 • Energiaturvetta toimitettiin 5,5 (5,7) TWh.

Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny toisesta tilikauden vuosikolmanneksesta: Vapo keskittyy entistä vahvemmin energialiiketoimintaan  

Marras-joulukuun lämpötilat olivat monin paikoin Suomessa mittaushistorian korkeimmat.  Yhden asteen muutos lämpötilassa vaikuttaa tällöin lämmön ja polttoaineen kysyntään noin viisi prosenttia. Loppuvuoden polttoaineiden myynti ja Vapon omien laitosten lämmönmyynti jäi selvästi normaalia pienemmiksi. Sähkön alhaisesta markkinahinnasta johtuen turpeella ja energiahakkeella Suomessa ei juurikaan tuotettu sähköä lauhdevoimaloissa. 

Aivan katsausjakson päättymisen jälkeen Vapo sai päätökseen merkittävän yrityskaupan, kun se myi sahaliiketoimintansa itävaltalaiselle Binderholz-ryhmälle. Vapo Timber Oy:n kaupan alaskirjaukset ja polttoaineiden alhainen kysyntä olivat merkittävimmät tekijät siihen, että toisen vuosikolmanneksen tulos jäi epätyydyttäväksi. 

Vapo Oy on tutkinut asiakkaittensa tyytyväisyyttä vuosien ajan. Viime vuoden loka-marraskuussa toteutetun tutkimuksen mukaan Vapon asiakkaista 80 prosenttia (77 % 2014) oli tyytyväisiä saamaansa palveluun ja suositeltavuutta mittaava Net Promoter Score nousi 26:een (22, 2014). Parhaat arvosanat asteikolla 1-10 Vapo sai asiakkailtaan toimitusvarmuudesta (8,7), ostamisen vaivattomuudesta (8,7), sopimusehtojen täyttämisestä (8,6) ja vastuullisesta toiminnasta (8,3). 

Vapo Oy:n strategiana on laajentaa toimintaansa hankkimalla uusia lämpöasiakkaita ja muuttamalla omistamiaan lämpövoimaloita toimimaan kotimaisilla kiinteillä polttoaineilla. Katsausjakson aikana Vapo Oy rakensi Tuusulan Jokelaan uuden kiinteän polttoaineen kattilan, jolla aloitettiin lämmöntuotanto Jokelan kaukolämpöverkkoon joulukuussa 2015. Muutoksen avulla pystyttiin parantamaan sekä yksikön kannattavuutta että laskemaan kaukolämmön asiakashintaa. 

Polttoaineiden tuotannossa ja toimituksissa tavoitteena ovat pitkät asiakassuhteet ja tuotannon sopeuttaminen vastaamaan mahdollisimman hyvin asiakaskysyntää. Huolimatta sateisesta kesästä Vapo Oy:llä on varastoissaan kuluvan lämmityskauden jälkeen lähes koko seuraavan lämmityskauden tarve energiaturvetta. Tätä taustaa vasten on erittäin toivottavaa, että EU-notifioinnissa oleva energiapuun tuen nosto ja turpeen veron lasku toteutuisivat, sillä muutos toisi vakautta kotimaisia polttoaineitta käyttävien asiakkaiden toimintaympäristöön. 

Konsernin keskeiset tunnusluvut

MEUR

9-12/2015

9-12/2014

5-12/2015

5-12/2014

5/2014-4/2015

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

153,1

159,4

277,2

291,8

486,9

Liikevoitto (EBIT)

3,3

14,4

-9,5

11,5

36,9

% liikevaihdosta

2,2

9,0

-3,4

3,9

7,6

Liikevoitto (EBIT) ennen arvonalentumisia

9,4

14,4

-3,4

11,4

37,6

% liikevaihdosta

6,1

9,1

-1,2

3,9

7,7

Tilikauden tulos

-2,7

7,5

-14,4

0,7

19,8

 

 

 

 

 

 

   Käyttökate (EBITDA)

20,7

26,0

22,4

39,8

74,7

+/- Käyttöpääoman muutos

-8,2

-18,9

8,1

-40,1

-32,7

   – Nettoinvestoinnit

-12,2

-10,8

-11,8

-36,0

-67,1

Vapaa kassavirta ennen veroja

0,3

-3,7

18,7

-36,3

-25,1

Bruttoinvestoinnit

13,3

19,3

26,7

54,7

88,4

Sijoitetun pääoman tuotto, % *

 

 

2,3

4,3

5,3

Sijoitetun pääoman tuotto, % ennen arvonalentumisia *

 

 

3,3

4,8

5,5

Oman pääoman tuotto, % *

 

 

1,4

2,1

6,6

 

 

 

 

 

 

Taseen loppusumma

 

 

821,1

819,1

838,2

Oma pääoma

 

 

278,6

286,8

305,4

Korolliset nettovelat

 

 

412,1

399,0

393,1

Omavaraisuusaste, %

 

 

35,6

36,8

37,9

Korolliset nettovelat/käyttökate *

 

 

7,1

5,6

5,3

Nettovelkaantumisaste, %

 

 

148,2

139,2

128,7

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö keskimäärin

 

 

960

977

961

 *) Edelliset 12 kuukautta

**) Omavaraisuutta laskettaessa taseen pääomalaina on laskettu omaksi pääomaksi

 

Kehitys yhtiöittäin

 

Liikevaihto segmenteittäin

 

MEUR

9-12/2015

9-12/2014

Muutos %

5-12/2015

5-12/2014

Muutos %

5/2014-4/2015

Vapo Oy

86,6

89,9

-3,7

139,7

142,9

-2,2

251,9

Vapo Timber Oy

30,5

28,5

7,0

58,0

59,5

-2,5

89,0

Kekkilä-konserni

18,9

19,4

-2,4

53,1

52,1

1,8

87,1

Neova AB

17,3

17,2

0,6

26,3

29,0

-9,3

48,9

AS Tootsi Turvas

3,9

4,3

-8,6

7,1

7,5

-6,1

12,9

Muut

0,0

4,1

-99,8

0,0

7,9

-99,8

7,8

Segmenttien välinen liikevaihto

-4,1

-3,9

-5,9

-6,8

-7,1

3,3

-10,8

Yhteensä

153,1

159,4

-4,0

277,2

291,8

-5,0

486,9

 

 

Liikevoitto/-tappio segmenteittäin

 

MEUR

9-12/2015

9-12/2014

Muutos %

5-12/2015

5-12/2014

Muutos %

5/2014-4/2015

Vapo Oy

12,3

19,8

-37,6

0,8

17,1

-95,3

49,1

Vapo Timber

-0,8

0,2

-438,7

-1,7

0,9

-280,8

0,8

Kekkilä-konserni

-3,6

-2,9

-25,5

-1,9

-2,2

12,9

1,1

Neova AB

0,6

0,4

71,3

-0,9

-1,8

50,6

1,0

AS Tootsi Turvas

0,5

0,5

4,4

0,8

1,0

-19,9

1,6

Muut

0,0

0,6

-100,5

0,0

1,5

-102,8

0,9

Osakkuusyhtiöt

0,1

0,4

-71,5

-0,9

-0,6

-50,2

2,2

Eliminoinnit

-5,9

-4,7

-25,8

-5,7

-4,5

-26,3

-19,8

Yhteensä

3,3

14,4

-76,9

-9,5

11,5

-182,6

36,9

 Osavuosikatsaus 1.5.-31.12.2015 (pdf)

 

Lisätietoja antavat: 

Tomi Yli-Kyyny, CEO, Vapo Oy, puh. 020 790 5605
Suvi Kupiainen, CFO, Vapo Oy, puh. 020 790 5516