Hyppää sisältöön

Vapo Oy:n osavuosikatsaus 1.5.-31.8.2015


Vuosikolmannes lyhyesti:

  • Konsernin liikevaihto touko-elokuussa oli 124,1 milj. euroa (132,4 milj. euroa 1.5.-31.8.2014)
  • Käyttökate (EBITDA) 1,7 milj. euroa, 1,3 prosenttia liikevaihdosta (13,8 milj. euroa, 10,4 %)
  • Liiketulos oli -12,8 milj. euroa, -10,3 prosenttia liikevaihdosta (-3,0 milj. euroa, -2,3 %), liiketulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä (-0,5 milj. euroa)
  • Vapaa kassavirta ennen veroja oli 18,4 milj. euroa (-32,6 milj. euroa)
  • Bruttoinvestoinnit olivat 13,4 milj. euroa (35,4 milj. euroa)
  • Konserni tuotti turvetta yhteensä 9,8 milj. kuutiometriä (19,1 milj. m3).

Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny: Alhainen turvetuotanto alensi liikevoittoa, mutta toimitusvarmuus pysyy erinomaisena

Konsernin liikevaihto tilikauden ensimmäisellä vuosikolmanneksella (touko-elokuu) oli 124,1 milj. euroa (132,4 milj. euroa). Suurimmat syyt liikevaihdon 6,3 prosentin alenemiseen olivat sahatavaran kysynnän ja hintojen aleneminen sekä Neova AB:n liikevaihdon supistuminen kesäkuussa 2014 toteutetun Agroenergi AB:n ja Neova AB:n pellettiyhteisyrityksen seurauksena. 

Tuloksellisesti tilikauden ensimmäinen vuosikolmannes oli tappiollinen toiminnan keskittyessä polttoaineiden tuotantoon. Konsernitasolla liiketulos oli -12,8 milj. euroa (-3,0 milj. euroa). Merkittävin syy liiketappion kasvuun oli Vapo Oy:n Suomen turvetuotannon jääminen vain 7,1 miljoonaan kuutiometriin, mikä vastasi 65 prosenttia tuotantotavoitteesta. Alhainen tuotantomäärä nosti turpeen yksikkökustannusta. Kannattavuus heikkeni polttoaineliiketoiminnan lisäksi myös sahausliiketoiminnassa. Kekkilä-konserni, Neova AB ja Vapo Oy:n lämpöliiketoiminta paransivat kannattavuuttaan. 

Alhainen turvetuotanto näkyy katsauskauden luvuissa vertailukautta parempana kassavirtana. Konserni teki touko-elokuussa 18,4 miljoonaa euroa positiivista kassavirtaa. Eri liiketoimintojen sesonkiluonteisuudesta johtuen energialiiketoimintojen kassavirta oli katsauskaudella negatiivinen ja erityisesti Kekkilässä vahvasti positiivinen. 

Tänä kesänä sääriski toteutui turvetuotannossa. Riskiin varautuminen olisi helpompaa, mikäli uusia tuotantopinta-aloja saataisiin luvitettua ja tuotantoon. Uudet alueet mahdollistavat suuremman tuotannon ja paremman huoltovarmuuden, sillä sateisina kesinä vanhoja mataloituneita tuotantoalueita ei pystytä täysimääräisesti hyödyntämään. Vapo Oy:llä oli keväällä 2015 ennen tuotantokauden alkua noin puolentoista vuoden kulutuksen kattavat varastot energiaturvetta. Tämä yhdessä kuluneen kesän aikana tuotetun turpeen kanssa takaa sen, että yhtiö pystyy turvaamaan turpeen saatavuuden kaikille sopimusasiakkailleen. 

Energiaturpeen verokohtelu on luonut turpeen kysyntään epävarmuutta. Hallitusohjelmassa on kirjaus energiaturpeen veron laskemiseksi vuoden 2016 alusta takaisin 1,9 euroon megawattitunnilta. Nyt on tärkeää, että turpeen verokohtelu ja energiapuun tuet niin lämmityksessä kuin sähköntuotannossa vahvistetaan useiksi vuosiksi, jotta kotimaisen energian käyttöä lisäävät investoinnit voidaan toteuttaa. 

Uusia haasteita tuo Euroopan Unionin käsittelyssä oleva suurten polttolaitosten parhaan tekniikan mukaisten päästörajojen määrittely. Tämä hiilen ja muiden fossiilisten polttoaineiden korvaamista biomassoilla käsittelevä LCP BREF-luonnos esittää, että biomassan- ja turpeenpoltossa muodostuvien päästöjen raja-arvot tiukentuvat oleellisesti. 

Kotimaisten polttoaineiden käyttöä edistetään EU-tasolla ja hiiltä tuottavat valtiot ovat saamassa lievemmät päästörajat kotimaiselle ruskohiilelle, kun taas Suomi, Irlanti ja Ruotsi eivät saisi lievennyksiä päästörajoihin kotimaiselle turpeelle. Tältä osin turpeen kohtelu tulisi saada samalle tasolle kuin ruskohiili, sillä tiukentuvat biomassan ja turpeen päästörajat vaikeuttavat Suomen hallituksen tavoitetta kasvattaa tuotetun energian kotimaisuusastetta. Tämä vaikuttaa myös kotimaisen energian tarjoamaan työllisyyteen haja-asutusalueilla.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

MEUR

5-8/2015

5-8/2014

5/2014-4/2015

1/2013-4/2014

 

 

 

 

 

Liikevaihto

124,1

132,4

486,9

847,4

Liikevoitto (EBIT)

-12,8

-3,0

36,9

50,0

% liikevaihdosta

-10,3

-2,2

7,6

5,9

Liikevoitto (EBITA) ennen arvonalentumisia

-12,8

-3,1

37,6

53,9

% liikevaihdosta

-10,3

-2,3

7,7

6,4

Tilikauden tulos

-11,8

-6,7

19,8

22,7

 

 

 

 

 

   Käyttökate (EBITDA)

1,7

13,8

74,7

110,8

+/- Käyttöpääoman muutos

16,4

-21,3

-32,7

-27,4

   – Nettoinvestoinnit

0,4

-25,1

-67,1

-21,6

Vapaa kassavirta ennen veroja

18,4

-32,6

-25,1

61,9

Bruttoinvestoinnit

13,4

35,4

88,4

57,5

Sijoitetun pääoman tuotto % *

3,9

3,9

5,3

3,8

Sijoitetun pääoman tuotto % ennen arvonalentumisia *

4,0

4,4

5,5

4,4

Oman pääoman tuotto % *

5,0

1,7

6,6

1,3

 

 

 

 

 

Taseen loppusumma

 

 

838,2

786,9

Oma pääoma

 

 

305,4

305,2

Korolliset nettovelat

 

 

393,1

329,0

Omavaraisuusaste %

 

 

37,9

40,2

Korolliset nettovelat/käyttökate

 

 

5,3

4,4

Nettovelkaantumisaste %

 

 

128,7

110,3

 

 

 

 

 

Henkilöstö, keskimäärin

 

 

961

1091

*) Edelliset 12 kuukautta

**) Omavaraisuutta laskettaessa taseen pääomalaina on laskettu omaksi pääomaksi


Kehitys liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto segmenteittäin 

MEUR

5-8/2015

5-8/2014

Muutos %

5/2014-4/2015

1/2013-4/2014

Vapo Oy

53,0

52,9

0,2

251,9

386,8

Vapo Timber Oy

27,5

31,0

-11,3

89,0

179,7

Kekkilä-konserni

34,2

32,8

4,3

87,1

125,7

Neova AB

9,1

11,8

-23,1

48,9

135,5

AS Tootsi Turvas

3,2

3,3

                   -2,9

12,9

18,6

Muut

0,0

3,9

-99,8

7,8

27,0

Segmenttien välinen liikevaihto

-2,8

-3,2

12,2

-10,8

-25,9

Yhteensä

124,1

132,4

-6,2

486,9

847,4

 

Liikevoitto/-tappio segmenteittäin  

MEUR

5-8/2015

5-8/2014

Muutos %

5/2014-4/2015

1/2013-4/2014

Vapo Oy

-11,5

-2,7

-330,5

49,1

52,0

Vapo Timber Oy

-0,8

0,7

-224,7

0,8

-5,2

Kekkilä-konserni

1,7

0,7

147,7

1,1

1,7

Neova AB

-1,5

-2,2

30,5

1,0

3,9

AS Tootsi Turvas

0,3

0,5

-46,4

1,6

1,5

Muut

0,0

0,9

-104,4

0,9

-4,3

Eliminoinnit

-0,8

-0,9

5,3

-17,6

0,2

Yhteensä

-12,8

-3,0

-331,4

36,9

50,0

Video – toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny

Osavuosikatsaus 1.5.-31.8.2015 (pdf)

Lisätietoja:

–  Tomi Yli-Kyyny, toimitusjohtaja, CEO, Vapo Oy, puh. 020 790 5605
–  Suvi Kupiainen, talousjohtaja, CFO, Vapo Oy, puh. 020 790 5516
–  Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 020 790 5608