Hyppää sisältöön

Vapo Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Vapo Oy:n 22.9.2016 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.5.2015-30.4.2016 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikauden tuloksesta maksetaan osinkoa 4,0 miljoonaa euroa eli 133,33 euroa osakkeelta.

Hallitus

Hallitukseen valittiin edelleen toimitusjohtaja Martti Haapamäki, toimitusjohtaja Hannu Linna, KTM Jan Lång, tekniikan tohtori Pirita Mikkanen ja johtava erityisasiantuntija Minna Pajumaa. Uutena jäsenenä  hallitukseen valittiin toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin KTM Jan Lång. Varapuheenjohtajaksi valittiin Hannu Linna.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon valittiin edelleen kansanedustaja Johanna Ojala-Nimelä (puheenjohtaja), tekniikan tohtori h.c. Heikki Miilumäki, (varapuheenjohtaja), kansanedustaja Markku Eestilä, kansanedustaja Hanna Halmeenpää, kansanedustaja Reijo Hongisto, kansanedustaja Hannu Hoskonen, professori Eero Kubin, insinööri Esko Kurvinen, maa- ja metsätalousyrittäjä Tommi Lunttila ja talouspäällikkö Tiina Snicker.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KTM, KHT Ari Eskelisen.

Lisätietoja:

– Johtaja Ahti Martikainen, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 020 790 5608