Hyppää sisältöön

Vapo Oy:n yhtiökokouksen päätökset

Vapo Oy:n tänään kokoontunut yhtiökokous on vahvistanut tilikauden 1.1.2013 – 30.4.2014 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikauden tuloksesta maksetaan osinkoa 12,0 miljoonaa euroa eli 400 euroa osakkeelta.

Hallitus

Hallitukseen valittiin edelleen KTM Juho Lipsanen (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Perttu Rinta (varapuheenjohtaja) sekä jäseniksi toimitusjohtaja Risto Kantola ja johtava erityisasiantuntija Minna Pajumaa. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin toimitusjohtaja Hannu Linna ja tekniikan tohtori Pirita Mikkanen

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon valittiin edelleen kansanedustaja Pentti Oinonen (puheenjohtaja),  tekniikan tohtori h.c. Heikki Miilumäki, (varapuheenjohtaja), kansanedustaja Antti Kaikkonen, asiakaspäällikkö, professori Eero Kubin, kansanedustaja Esko Kurvinen, kansanedustaja Jukka Kärnä, kansanedustaja Janne Sankelo ja kansanedustaja Anni Sinnemäki.

Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin maanviljelijä, maaseutuyrittäjä Tommi Lunttila ja talouspäällikkö Tiina Snicker.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KTM, KHT Ari Eskelisen.

Yhtiökokous käsitteli osaltaan Vapon yritysvastuuraportin vuodelta 2013. Raportti on tänään julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.neova-group.com/vastuullisuus/yritysvastuu

Lisätietoja:  
Johtaja Ahti Martikainen, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh 020 790 5608